Vier grote onderwijsinstellingen maken studenten afvalbewust met ‘Plastic Rally’

Onderwijs

Vier onderwijsinstellingen gaan de strijd aanbinden met plastic afval op scholen. Een ludieke ‘Plastic Rally’ moet studenten meer bewust maken van het afvalprobleem. Zadkine, Albeda College, Inholland en Hogeschool Rotterdam laten studenten de doppen van plastic drinkflesjes inzamelen. De school met de hoogste score ‘wint’ een designbank, gemaakt van het ingezamelde plastic, gemaakt door Save Plastics. De actie komt voort uit het Behavior Learning Lab en is gelanceerd tijdens de kennissessie van Gom Onderwijs.

Het wereldwijde plasticprobleem komt ook terug in onderwijsland. Nog altijd is afval weggooien en afval scheiden geen gemeengoed op scholen. Scholen bieden vaak wel mogelijkheden voor afvalscheiding, maar studenten maken daar geen of onvoldoende gebruik van. Veel plastic belandt als zwerfafval in en rond de gebouwen. In het eerste kwartaal van 2020 start daarom de Plastic Rally op een viertal onderwijsinstellingen.

Het gaat de vier scholen bij de Plastic Rally niet om plastic alleen. ‘We willen het gedrag van studenten op het gebied van afval verbeteren. Een student moet snappen dat rommel wat niet netjes wordt opgeruimd bij het restafval terechtkomt en niet kan worden hergebruikt. We vragen de studenten de doppen van plastic flesjes te scheiden van het restafval, waarna we deze doppen recyclen en in een andere vorm terugbrengen in de school. ’, zegt Mieke Sprinkhuizen, senior account manager van Gom Onderwijs. Het idee is gelanceerd tijdens de meest recente kennissessie, bijeenkomsten die het schoonmaakbedrijf elk jaar organiseert over actuele zaken in onderwijsland.

Designbankje

De Plastic Rally wordt een ‘wedstrijd’ tussen vier grote onderwijsinstellingen: Zadkine, Albeda College, Inholland en Hogeschool Rotterdam. De school die in vier weken tijd de meeste doppen per student weet te verzamelen, mag zich winnaar noemen. De doppen worden omgesmolten tot een designbankje dat op een prominente plek in de winnende school terugkeert. Mieke: ‘Wij zien deze Plastic Rally als een symbolische daad, want als wij studenten bewuster kunnen maken van het feit dat het niet alleen nódig is om afval op te ruimen en te scheiden, maar ook dat iedereen er zélf iets aan kan doen, dan zijn we samen met elkaar dit vraagstuk aan het oplossen! We werken hiervoor samen met Plastic Fantastic. Een coöperatie van bedrijven zonder winstoogmerk maar met als doel de wereld plasticvrij te maken.’

Trash Roulette

Gom Onderwijs is al langer actief met spraakmakende acties rond het thema gedragsbeïnvloeding. Zo haalde begin dit jaar de Trash Roulette zelfs de landelijke media: een afvalbak die at random prijsjes uitdeelt om het probleem van zwerfafval op scholen effectief aan te pakken.

Zowel de Trash Roulette als de Plastic Rally vallen onder het Behavior Learning Lab. Opdrachtgevers worden nauw betrokken bij dit Lab samen met studenten en partners van Gom Onderwijs. Zij komen jaarlijks bijeen om samen ideeën voor experimenten te genereren, gericht op gedragsbeïnvloeding. De beste ideeën worden voorgelegd aan de Learning Community, waarna twee à drie ideeën daadwerkelijk worden uitgevoerd. Onderwijsinstellingen die een experiment uitvoeren op hun school, dragen daarnaast ook bij in de ontwikkelingskosten en ervaringen die met de experimenten zijn opgedaan. Deze ervaringen worden weer gedeeld met de Learning Community.