De initiatieven van Gom voor een inclusieve samenleving

Bij Gom is er voor iedereen een plaats in het arbeidsproces, zowel voor kantoormedewerkers als voor de schoonmakers op de werkvloer. Binnen die laatste categorie is er een apart hr-programma opgezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden. Daarvoor werken we samen met verschillende partijen om het programma succesvol te maken.

Bij de werving van de mensen werken we samen met Buitengewoon. Daarnaast realiseren we ons dat niet elke medewerker zich overal op zijn plek zal voelen. Die opleidingsplekken organiseren we specifiek, in samenwerking met onze opdrachtgever. Er zijn binnen Gom genoeg opdrachtgevers die daar ook waarde aan hechten. Daarom ontplooien we veel activiteiten die het mogelijk maken dat mensen met plezier en langdurig hun werk kunnen (blijven) doen. Iets waar we om bekend staan inmiddels.

Ontwikkeling vereenvoudigd traject

Het traject om nieuwe medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden is sterk vereenvoudigd. Via jobcarving kan een taak in kleinere deeltaken worden opgeknipt. Leren in de praktijk gaat samen met eigen opleidingen. Zo kunnen nieuwe medewerkers één voor één deelcertificaten halen. Voor de begeleiding staat een goed opgeleid team klaar: jobcoaches, trainers/instructeurs en buddies of praktijkbegeleiders. Zo kan een medewerker in bijvoorbeeld acht weken tijd het inwerkingsprogramma doorlopen. Dat kan vervolgens uitmonden in een baan bij Gom, maar het hoeft niet. Een medewerker die al werkervaring in de schoonmaak heeft, kan makkelijker een zijstap maken naar een andere branche. En blijkt die medewerker toch meer in zijn of haar mars te hebben dan gedacht, dan is ook doorgroeien een optie.

Scholing van toekomstige medewerkers

We beperken onze inspanningen niet tot medewerkers die nu al voor Gom werken. Door deel te nemen in de opleiding Schoonmaak, Dienstverlening en Zorg aan het Zadkine Startcollege dragen we ook actief bij aan scholing voor de schoonmaakprofessionals van de toekomst. Een vergelijkbaar initiatief is Youngflex: een schoonmaakbedrijf dat in samenwerking met het Albeda College tot stand is gekomen.

Project Praktijkleren

een medewerker van Gom Onderwijs kijkt in de camera en stofwist de vloer, met achter hem een werkwagen opgesteld

Met project Praktijkleren draagt Gom ertoe bij dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een eerlijke kans krijgen. Met dank aan welwillende opdrachtgevers krijgen deze mensen de kans, zoals Aziz bij onze opdrachtgever TU Delft.

 

Leerwerkakkoord

Samen met de gemeente Rotterdam, werkgevers uit de facilitaire dienstverlening, het onderwijs en het UWV hebben we het Leerwerkakkoord ondertekend. Met dit akkoord krijgen scholieren, studenten, werkzoekende en werknemers meer kansen in de facilitaire dienstverlening. Met trots en energie participeert Gom in branchebrede initiatieven. 

De afspraken die zijn gemaakt in dit Leerwerkakkoord helpen jongeren, werkzoekende en werknemers om zich te ontwikkelen, aan het werk te komen en om dat werk te houden.

Facilitating Careers

Facilitating Careers is een initiatief dat de aansluiting tussen theorie en praktijk in facilitair management optimaliseert. Facilitating Careers bundelt een scala aan activiteiten: van stages tot traineeships, van onderzoeksprojecten tot kennisuitwisselingssessies en van convenanten tot onderwijsparticipatie.

Meer weten over onze bijdragen in het onderwijs? Kijk dan op onze pagina Facilitating careers.

Case: Social return bij Parnassia Groep

Gom werkt graag mee aan initiatieven op het gebied van social return. Mogelijkheden om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in te zetten, zijn er echter niet altijd. Samen met Parnassia Groep zagen we de mogelijkheid om het een en ander te combineren.

Uitgelicht

Buitengewoon

Via Buitengewoon aan het werk

Jomarly en Romano zijn via Buitengewoon hij aan het werk als glazenwassers bij Gom Specialistische Reiniging. Doorzetters die hun kansen pakken en net even dat extra steuntje in de rug nodig hebben.

een medewerkster van Gom Zorg maakt met een blauw doekje de papagaai boven een ziekenhuis bed schoon

Zorg voor eigen medewerkers

Gom wil voor medewerkers een waardevolle werkgever zijn, ook voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij ondersteunen hun in elke fase van hun loopbaan.

2 medewerkers van Gom in een blauwe werkpolo kijken lachend in de camera

Impact op het klimaat verkleinen

Door initiatieven te ontwikkelen die circulair of klimaatneutraal zijn, zet Gom zich in om de negatieve impact op het klimaat te verkleinen

Meer weten over onze initiatieven?

Monique Odijk

Wil je meer weten over onze initiatieven op het gebied van inclusiviteit of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

Je kunt ook contact opnemen met Monique Odijk via modijk@gom.nl of 06 11 39 31 81