Hybride werken succesvol inrichten

Steeds meer organisaties stellen hun medewerkers in staat om hybride te werken. Ze maken zelf de keuze in de locatie waar ze graag werken: op kantoor, vanuit huis of zelfs onderweg. Niet langer is het ‘de zaak’ die bepaalt waar een medewerker zijn of haar werk doet. Leidend zijn heel andere factoren: het type werk, het doel van de activiteit, de interactie met collega’s of anderen, efficiënte communicatie en de persoonlijke voorkeuren van medewerkers en klanten. Vloeiend de transitie naar het nieuwe werken maken? Doe het samen met Facilicom Solutions.

In 7 cruciale stappen naar een hybride werkomgeving

Bij de inrichting van een hybride of nieuwe werkomgeving komt veel kijken. Randvoorwaarden bepalen, fysieke en virtuele omgeving – zoals bestaande en nieuwe (IT-)systemen - inrichten, de daadwerkelijke implementatie. Nieuw voor je organisatie, dagelijks werk voor Facilicom Solutions. Daarbij realiseren we ons dat het niet alleen maar gaat om ‘harde’ factoren die het succes van de transitie bepalen. We nemen ook de psychologische aspecten mee in onze aanpak. Niet alleen de psychologie achter het menselijk gedrag, ook die van je organisatie. 

Als onderlegger voor onze aanpak hanteren we ons eigen Hybride Werken Transities Organisatieproces. Het is een beproefd model voor het maximaliseren van succes in de praktijk. Ook haal je met Facilicom Solutions de beste huisvesting- en verandermanagers in huis voor een geslaagde implementatie.

fs visual

Met verdiepende interviews komen we uit op een organisatieschets in verschillende deeldomeinen:

  • identiteit
  • het werk
  • doelgroep
  • cultuur en organisatie inrichting
  • werkomgeving

Doel: Business case, visie op hybride werken en draagvlak

Een verdiepend gedrag- en behoefteonderzoek onder de doelgroep brengt werkzaamheden in kaart en de nodige middelen om deze op kantoor en thuis uit te voeren. Nadien inventariseren we noodzakelijke veranderingen en andere aspecten die een rol spelen bijv. ICT, HR, communicatie, financieel en fiscaal.

Doel: Kennis opdoen vanuit behoefte van doelgroep en zicht op veranderonderdelen en de verhouding tot interne processen en/of afdelingen.

 

We bakenen samen de strategie en globale aanpak van jouw ideale vorm van hybride werken af door een programmaplan op te stellen.

Doel: Richting geven via welk plan of route het doel of resultaat te behalen is.

We stellen een programmateam op met juiste mensen op basis van de gestelde veranderdomeinen (IT, HR, Facility, Vastgoed, communicatie etc.) in stap 2. De stappen binnen het programmaplan verdelen we onder deze teamleden zodat de start van de transitie soepel verloopt.

We richten en implementeren de vastgestelde veranderingen om het doel hybride werken te behalen. Denk in pilots, toets en leer van gebruikers en ontwerp. Enkele voorbeelden hiervan zijn de thuiswerkomgeving service, de herinrichting van de overgehouden (kantoor)ruimte en een reserveringsapp lanceren.

In deze stap betrekken we de ontvangers en jouw medewerkers. We organiseren zowel fysiek als virtueel momenten om medewerkers mee te nemen in deze andere manier van werken. Daarboven trainen en begeleiden we medewerkers in het functioneren binnen de hybride werken vorm.

De laatste stap kent geen eindpunt. We evalueren continu en nemen de leerpunten mee in de doorontwikkeling van hybride werken.

Hybride werken is geen kostenpost

Een reden voor veel organisaties om over te stappen naar hybride werkvormen is kostenbesparing, met name die van huisvesting en facilitair. Die kostenbesparing brengen we in kaart om van daaruit de investering in een hybride of nieuwe werkomgeving geheel of deels te financieren. Bijvoorbeeld de kosten die je maakt voor een goede thuiswerkomgeving. Of het realiseren van activity based working in gebouwen die je straks overhoudt. In die gebouwen staat werken straks immers niet meer centraal, maar ligt het accent veel meer op ontmoeten, co-creatie en het voeren van vertrouwelijke gesprekken.

Wij bieden je de oplossing 

Ben je geïnteresseerd in onze dienstverlening? Zullen we samen zorgen voor succesvol project in je organisatie? De experts van Facilicom Solutions informeren je graag. 

Bekijk de webinar over Hybride werken

 

Wil je Hybride gaan werken? Hiermee de kosten besparen, én de productiviteit van je werknemers verhogen? Maar ook het werkgeluk verbeteren binnen een vitaal werkklimaat?
Vul het formulier hiernaast in en bekijk de volledige webinar

Nieuws, blogs en cases