Gom zorgt voor haar eigen medewerkers

Onze missie is iedereen blij maken met schoon. Dus ook onze medewerkers. Gom wil voor medewerkers een waardevolle werkgever zijn. Daarbij nemen we de reis van de medewerker als uitgangspunt: bij indiensttreding, bij doorgroei en op latere leeftijd verschillen de behoeften van onze medewerkers. Wij ondersteunen onze medewerkers in elke fase van hun loopbaan. Die aandacht is er ook voor mensen voor wie toegang tot de arbeidsmarkt minder vanzelfsprekend is. En natuurlijk met een basisopleiding die bij ons vakwerk hoort.

Hoe doen we dit?

Bij Gom krijgen medewerkers alle kansen om zich te ontwikkelen en door te groeien. Al vanaf de start van het dienstverband begeleiden we medewerkers in hun verdere groei. Niet eenmalig, maar een leven lang. Daarbij richten we ons niet alleen op vakinhoudelijke onderwerpen, ook op aspecten die in hun dagelijkse leven grote voordelen hebben zoals taalonderwijs.

Als goed werkgever investeert Gom al jaren in taallessen om laaggeletterdheid te verminderen. We hebben taal zelfs als speerpunt gemaakt in ons hr-beleid. Meer kennis van de taal maakt je niet alleen tot een betere schoonmaker, het helpt ook om meer mee te doen in de samenleving. 

Lees het artikel van Emine Turksever

HR adviseur Opleidingen en taalcoach

Binnen Gom kennen we het principe van een leven lang leren. Daar ben je in de schoonmaak eigenlijk nooit klaar mee. Vooral de rol van rayon- en objectleiders is sterk veranderd. Die rol is meer initiërend en verbindend geworden. Om onze collega's beter op te leiden in een snel veranderende tijd is het Leerhuis in het leven geroepen. In zes tot negen maanden tijd volgen rayon- en objectleiders een intensief programma, bestaande uit opleidingen voor een branche erkend RAS-diploma en modules die Gom zelf heeft ontwikkeld. 

Lees het artikel over het Leerhuis

Een veilige werkvloer mag nooit ter discussie staan. Met een stringent VGWM-beleid creëren en handhaven we die mogelijkheden ook. Vanuit Facilicom is het programma 10x Bewust Veilig opgezet om het bewustzijn bij medewerkers op het gebied van veiligheid te vergroten. In 2020 heeft Gom dit als eerste divisie van Facilicom geïmplementeerd in de bedrijfsvoering.

Gom heeft de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend. Met die code spreken we onder meer af om ons blijvend in te zetten voor goede arbeidsomstandigheden voor medewerkers.. 
 

Met ingang van 2023 staat Gom op de derde trede van de prestatieladder socialer ondernemen (PSO), door onder andere de geïntensiveerde samenwerking met een aantal sociale partners in de keten.
 
De prestatieladder socialer ondernemen is een meetinstrument om de sociale prestaties van ondernemingen in kaart te brengen. De methodiek is ontwikkeld door TNO. Inmiddels geldt het PSO-certificaat als de landelijke norm op dit gebied.

Waardering voor onze mensen

Onze inzet op geluk op de werkvloer betekent onder andere dat we onze medewerkers duidelijk laten merken dat we hen waarderen. Dat doen we via teamoverleggen en het jaarlijkse feest voor jubilarissen. Maar ook op andere manieren. Zo reikt Gom jaarlijks de Gom Awards uit aan medewerkers en teams die uitblinken in enthousiasme en vakmanschap. Verder zet Gom elk jaar tijdens de Dag van de Schoonmaker -op 15 juni- het personeel in het zonnetje.
 
Daarnaast staat Gom elk jaar bewust stil bij Complimentendag. Wat ons betreft is 1 maart een goede gelegenheid om eens oprechte waardering naar elkaar uit te spreken: Nederlanders zijn doorgaans niet zo scheutig met complimenten, terwijl de persoonlijke aandacht van een oprecht uitgesproken waardering mensen echt goed doet. Eigenlijk zou elke dag dan ook een complimentendag mogen zijn.

Hoe lekker werk jij?

logo hoe lekker werk jij

Gom vindt het belangrijk dat medewerkers gezond, fit en met plezier aan het werk zijn en blijven. Medewerkers hebben hier zelf een actieve rol in. Gom ondersteunt waar nodig vanuit het vitaliteitsprogramma 'Hoe lekker werk jij?' 

Ga naar de website

Uitgelicht

een studente schenkt koffie vanuit een koffiekan in

‘De werkplek van…’

Dagelijks zijn ruim 8.000 medewerkers namens Gom aan het werk, met ieder een unieke werkplek én verhaal. In de rubriek ‘De werkplek van…’ vertellen zij over hun werkzaamheden, ervaringen of ontwikkelingen.

Gom grootste opleider 2020

De basisopleiding is een ideale opstap voor iedereen in de schoonmaak. In 2020 was Gom het schoonmaakbedrijf met het grootste aantal deelnemers aan deze opleiding.

2 medewerkers van Gom in een blauwe werkpolo kijken lachend in de camera

Impact op het klimaat verkleinen

Door initiatieven te ontwikkelen die circulair of klimaatneutraal zijn, zet Gom zich in om de negatieve impact op het klimaat te verkleinen

Een viertal collega's die met een stralende glimlach in de camera kijken

Inclusieve samenleving

Met 95 verschillende nationaliteiten is Gom een afspiegeling van de samenleving. Diversiteit en inclusiviteit staan in onze organisatie dan ook structureel in de schijnwerpers.

Meer weten of heb je vragen?

Wil je meer weten over hoe wij zorgdragen voor onze medewerkers of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

Je kunt ook contact opnemen met HR-collega Emine Turksever via eturksever@gom.nl