Cyber Security

Je wilt voorkomen dat jouw organisatie slachtoffer wordt van cybercriminaliteit. Maar hoe je dat effectief? Volgens cijfers van het CBS krijgt jaarlijks 50% van de bedrijven met meer dan tien medewerkers te maken met cyberincidenten. Zelfs als zij wel aandacht hadden voor digitale veiligheid.

In samenwerking met specialisten van Hoffmann biedt Trigion een integrale oplossing voor cyberveiligheid, gericht op informatiesystemen, processen, én mensen. Het gedrag van medewerkers vormt een essentiële schakel in het borgen van een veilige werkomgeving waar (informatie)beveiliging en integer gedrag centraal staan.

Wat mag je verwachten van Trigion cybersecurity:

  • consultancy en training rond cyberveilig gedrag, cybercrisistraining, social engeneering, inzet of ondersteuning van de Chief Information Security Officer (CISO) en interventies.
  • technische oplossingen en diensten, zoals  penetratietesten;
  • effectief monitoren en borgen van maatregelen zodat we (data) intelligentie toevoegen binnen de veiligheidsketen.

Wil je meer weten?

Samen komen we tot een beveiligingsoplossing die past bij jouw vraag.   Neem dan contact met ons op

Samen werken aan cyberweerbaarheid

Cybercrime kent vele verschijningsvormen. Denk aan criminaliteit via netwerken door hacking of een DDoS-aanval. Maar ook het verliezen van een USB-stick met klantgegevens of het aanklikken van een link in een phishingmail kan ernstige gevolgen hebben. Cyberincidenten hebben meerdere oorzaken en vragen dus ook om een brede aanpak. We werken daarom samen aan de organisatorische, menselijke en technische cyberweerbaarheid van organisaties. Onze aanpak is datagedreven en gericht op cyberweerbaarheid op strategisch, tactisch én operationeel niveau. Oftewel samen met jou richten we veilige processen en effectieve controles in, en bouwen we aan een veilige integere cultuur.

Technische oplossingen en cyberveilig gedrag

Optimale cyberveiligheid creëer je door een slimme combinatie van menskracht, techniek en data. Gezamenlijk bieden wij organisaties toegang tot de noodzakelijke specialistische kennis en volledige cyberdienstverlening op basis van hoog geavanceerde technologieën. En met een uniek programma gericht op cyberveilig gedrag, streven naar een open bedrijfscultuur waarin collega's elkaar durven aan te spreken, controle vanzelfsprekend en positief geladen is en veiligheid de verantwoordelijkheid is van iedereen.  

Hoffmann | Cyberveilig gedrag

Awareness | Gedragsprogramma

Welke maatregelen heb je genomen als het gaat om cyberveiligheid? Als bedrijf kun je diverse technische en organisatorische maatregelen nemen om cyberincidenten te voorkomen, maar ook het gedrag van je medewerkers is een bepalende factor. In een awareness workshop ervaren je medewerkers in een interactieve setting wat het belang is van cyberveiligheid en wat hun eigen rol hierin is. Dit is vaak een eerste, belangrijke stap naar veiliger gedrag. Met ons gedragsprogramma onderzoeken we de oorzaken van onveilig gedrag en zetten we in op de gewenste verandering.

Je kijkt neer op een tafelvoetbal speelveld waarin het rode team het opneemt tegen het blauwe team.

Pentesten | Red Teaming

De vraag is niet meer óf je gehackt wordt, maar eerder wanneer dat gebeurt. In een pentest testen onze hackers je IT-infrastructuur op kwetsbaarheden. Er zijn altijd nieuwe technologische ontwikkelingen, dus het is verstandig dit regelmatig te (laten) doen. Wil je zowel je organisatorische maatregelen, je IT-infrastructuur én het gedrag van je medewerkers getest hebben (bijvoorbeeld met social engineering of een inlooptest), laat dan ons Red Team langskomen. In voor jou relevante scenario’s testen zij op creatieve wijze uw organisatie.

Man in pak zit achter een laptop en er komt een beeld naar voren me teen slot daarop. Deze afbeelding geeft weer dat er een wachtwoord is ingevoerd.

Wil je meer weten over cybersecurity?

Wil je meer weten over cybersecurity of heb je specifieke vragen? Hoffmann Cybersecurity is eerste aanspreekpunt voor diensten en producten gericht op cyberveiligheid. Ga voor meer informatie of het maken van een afspraak voor vrijblijvend kennismakingsgesprek naar de website van Hoffmann.

Ga naar de website van Hoffmann

Nieuws, blogs en cases