Food

In de foodsector heb je als fabrikant te maken met strenge richtlijnen en restricties. Logisch dat je van een facilitair dienstverlener verwacht dat die exact op de hoogt is van alles wat er speelt in je sector. Die facilitair dienstverlener zijn wij, Facilicom. We hebben met een bedrijf als Kleentec zelfs een gespecialiseerde schoonmaakdienstverlener in huis. Door die ervaring kennen we alle regels en spelen we effectief in op hygiëneprotocollen. En de doen meer.

Wij...

Meer weten over onze  sectorspecifieke aanpak?

Neem contact met ons op

Foodleveranciers schakelen Facilicom ook in voor beveiligen en cateren, we zijn ervaren in bouw, het totale onderhoud, het leveren van alle facilitaire diensten én de exploitatie van panden in de vorm van PPS-constructies