Toezicht & Handhaving (BOA)

Veiligheid betekent ook een veilige en schone buurt. Een plek waar het fijn buiten spelen is en waar je ontspannen woont en leeft, zonder overlast. Trigion ondersteunt gemeenten bij het uitvoeren van hun veiligheidsbeleid en houden straten en buurten schoon, heel en veilig.

Onze geüniformeerde toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) voeren effectief en efficiënt de handhaving uit, ook onder regie van jouw gemeente. 

Integrale aanpak voor toezicht en handhaving

Gemeenten hebben steeds meer invloed op de feitelijke uitvoering van het veiligheidsbeleid. De wet geeft gemeenten de bevoegdheid om beleid, regelgeving, uitvoering én handhaving in één hand te houden. Gemeenten mogen ook bestuurlijke boetes opleggen en zijn daarvoor niet meer afhankelijk van de politie. Maakte de politie vroeger een proces-verbaal op voor een overtreding van de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) of voor fout parkeren, gemeenten doen dit nu steeds vaker zelf. Omdat reguliere toezichthouders niet toegerust zijn voor handhavingstaken, biedt Trigion integrale oplossingen waarbij we toezicht en handhaving integreren.

Toezicht & Handhaving

Stevig fundament door waardevolle data

Trigion bouwt een stevig fundament door oplossingen te combineren. Zo hebben scanauto’s en PDA’s zich bewezen als effectieve meerwaarde voor fysieke handhavers. De informatie die dit oplevert biedt waardevolle data waarmee we onze toezichthouders en handhavers ondersteunen in hun vakmanschap. Soms in overleg met gespecialiseerde partners, maar altijd in overleg met de politie en onder de regie van jouw gemeente.

Trigion & City360, partners in Toezicht & Handhaving

Ga naar de website City360

Regisseur in de publieke ruimte

Toezicht en handhaving door Trigion vindt plaats na afstemming met de lokale driehoek als regisseur van veiligheid in de publieke ruimte. In een Service Level Agreement (SLA) maken we afspraken over de realisatie van toezicht en handhaving als dienst, waarover we transparant rapporteren en zo de informatiepositie van je gemeente verstevigen. Trigion is een partner die inspireert en veiligheid creëert zodat mensen zich veilig voelen én velig zijn.

Toezicht & Handhaving

Meer weten?

Meer weten over Toezicht & Handhaving? Samen zorgen wij voor een veilige en schone buurt zodat buiten spelen fijn is en waar je ontspannen woont en leeft.

Neem contact met ons op

Nieuws, blogs en cases