Grip op je vastgoed met een gedegen MJOP of DMJOP

Een verantwoord, planmatig onderhoud van kantoren, bedrijfspanden, scholen en andere gebouwen is ondenkbaar zonder een MJOP, de meerjarenonderhoudsplanning. Bij voorkeur gebaseerd op NEN 2767-conditiemetingen of inspecties op basis van de RVB BOEI-methodiek, is een MJOP het standaardinstrument voor eigenaars en beheerders van vastgoed.

Een onmiskenbare trend in ‘vastgoedland’ is de integratie van energiebesparende maatregelen in een MJOP. Meer en meer wordt een duurzaam MJOP, DMJOP, gezien als een effectief en efficiënt sturingsinstrument om grip te houden op de planning en de kosten van onderhoud in combinatie met energiebesparende maatregelen. Facilicom Solutions is specialist in het opstellen en actualiseren van MJOP’s en DMJOP’s. We beschikken over expertise op zowel vastgoed- als energiegebied, waardoor we sterk zijn in een integrale benadering van vastgoed- en energiemanagement.

Medewerkers om tafel in gesprek over meerjarenonderhoudsplan

 

Meerjarenonderhoudsplan/planning of meerjarenonderhoudsbegroting?

Een meerjarenonderhoudsplan, MJOP, brengt in kaart welke onderhoudswerkzaamheden in de komende jaren nodig zijn, meestal voor een periode van 20 of zelfs 40 jaar. Door te bepalen wat de kosten zijn om een gebouw(onderdeel) in de gewenste conditie te brengen, krijg je inzicht in de bouwkundige onderhoudskosten gedurende de looptijd van een MJOP. Een vergelijkbaar instrument is de meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB), met als verschil dat bij de MJOB de nadruk meer op het aspect geld ligt. Maar wat de focus ook is, zowel bij de MJOB als bij het MJOP draait het om drie dimensies: tijd, geld en kwaliteit. Afhankelijk van de behoefte kan het accent verschillen.

NEN 2767- of RVB BOEI-inspecties als basis

De kwaliteit van de uitgevoerde inspecties van een gebouw zijn belangrijk voor het opstellen van een gedegen, betrouwbaar MJOP. Bouwkundige en installatietechnische inspecties conform NEN 2767 of RVB BOEI bieden zo een solide basis voor het MJOP. Onze gecertificeerde en ervaren inspecteurs kunnen deze inspecties verzorgen. Als zij een conditiemeting uitvoeren, kennen ze een score toe aan elk bouwelement en verwerken dat in een meerjarenonderhoudsrapportage. Het rapport maakt inzichtelijk welke elementen vervangen moeten worden of onderhoud vereisen. De hiermee verband houdende kosten zijn opgenomen in het rapport. Daarmee beschik je over een goede indicatie wat er jaarlijks nodig is voor onderhoud en wat dat in financieel opzicht betekent.

Energie-expertise voor hoogwaardige DMJOP’s

Onder invloed van de energietransitie is er een toenemende vraag naar toepassing van duurzame MJOP’s, oftewel DMJOP’s. Hierin is de planning van energiemaatregelen geïntegreerd. Voor het opstellen van DMJOP’s zijn jouw energiebesparingsambities leidend. Variërend van een DMJOP waarin wettelijke compliance voorop staat aan de hand van Erkende Maatregelenlijst (EML). Tot ambitieuzere DMJOP’s die toewerken naar gasloze energievoorziening en CO₂-neutraliteit. Veel bureaus bieden een DMJOP aan. Bij ons ben je verzekerd van DMJOP’s op een kwalitatief hoogwaardig niveau. Wij kunnen verdieping bieden door het inzetten van inspecteurs en adviseurs die gespecialiseerd zijn in energiemanagement. Die integrale kwaliteitsslag kunnen we waarborgen doordat de business unit Energiemanagement onderdeel is van Facilicom Solutions.

Een DMJOP-niveau dat aansluit op jouw ambities

Wil jij jouw vastgoed verduurzamen aan de hand van de eisen van de overheid? Of streef jij deze ambities voorbij? Wij schakelen mee.  Om het overzichtelijk te houden bieden wij onze DMJOP’s aan in vier niveaus:

  • Brons. Het reguliere MJOP wordt opgesteld en aangevuld met de erkende maatregelen voor jouw sector of branche.
  • Zilver. Je gebouwen voldoen aan ‘Brons’, aangevuld met maatregelen om je kantoorgebouwen te verduurzamen naar energielabel C in 2023 en energielabel A in 2030.
  • Goud. We implementeren maatregelen in de MJOP om je gebouwen volledig CO₂-neutraal te maken op een vastgesteld moment.
  • Platina. Je gebouwen voldoen aan ‘Goud’, aangevuld met maatregelen om uiterlijk 2050 volledig gasloos te zijn.
Groepje jongeren op een pad richting onderwijsgebouw

Verplichte componentenmethode voor het onderwijs

In 2021 is voor de onderwijssector de verplichting ingesteld om voor groot onderhoud te werken met de componentenmethode. Voor invoering van deze vereiste werd groot onderhoud opgenomen in een voorziening. Als gevolg van de verplichte componentenmethode moeten onderwijsinstellingen de kosten voor groot onderhoud op een andere manier verwerken in het MJOP. Groot onderhoud moet per component worden gespecificeerd. Met als voordeel een beter inzicht in de kosten van het groot onderhoud. Wij hebben al sinds de invoering van de verplichting ervaring met de componentenmethode. We zijn vertrouwd met de ‘do’s en don’ts’ van de toepassing ervan. 
 

Routekaart toont je CO₂-doelstellingen in een tijdplan

Welke instrumenten gebruik je voor je beleid om je gebouw(en) te verduurzamen? Een praktisch instrument om CO₂-uitstoot te reduceren, is de CO₂-routekaart of kortweg routekaart. Hiermee zet je een tijdpad uit met CO₂-doelstellingen in de komende jaren. Daarmee kun je bijvoorbeeld toewerken naar een belangrijk streven: 49% CO₂-reductie in 2030, conform het doel van het Klimaatakkoord. De gegevens van de routekaart kun je integreren met je MJOP en omgekeerd geeft het MJOP input voor de routekaart. De combinatie van MJOP en routekaart helpt je bij het ontwikkelen van je duurzaamheidsstrategie en de daaruit voortvloeiende maatregelen.

Collega's vergelijken scenario's voor meer inzicht

Meer inzicht door vergelijking scenario’s

Voor een nog meer gefundeerd vastgoedbeleid, kunnen we scenario’s voor je uitwerken. Dat kan elk scenario zijn waar je behoefte aan hebt: jij draait aan de knoppen. We gaan aan de slag met de parameters die jij ons voorlegt. Zo kunnen we bijvoorbeeld scenario’s opstellen op basis van conditiescore 3 en een verlaging naar 4. Je kunt dan vergelijken, onder meer door naar kosten en risico’s te kijken. Je kunt eveneens verschillende aspecten laten doorrekenen. Denk aan veiligheid, gezondheid, esthetica, gevolgschade, cultuurhistorische waarde, etcetera. Ook scenario’s vergelijken waarin de focus ligt op duurzaamheid is interessant. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen als je duurzaamheidsinvesteringen naar voren haalt? Deze scenario’s zijn relevant voor je vastgoed- en je energiemanagement. Het doornemen van de scenario’s met betrokkenen bij deze kennisgebieden kan tot nieuwe inzichten leiden.

Een antwoord op al je vastgoedvragen

Zorgvuldig vastgoedbeleid vraagt veel aandacht en expertise. Veel kennis heb je zelf in huis. Voor sommige vraagstukken ontbreekt je misschien de tijd of zoek je advies van een specialist. Wellicht heb je behoefte aan een second opinion? Wij zijn je graag van dienst met deskundig advies. Antwoorden op concrete vragen. Of ondersteuning bieden in de vorm van een meer structurele samenwerking om diepgaander te analyseren en, gevoed door specifieke kennis van jouw vastgoed, grondiger te adviseren. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer weten? Onze vastgoedexperts staan voor je klaar

Conditiemetingen, (D)MJOP, onderhoud, beheer en/of advies? Vul het formulier in of bel ons om te overleggen hoe we jou het beste van dienst kunnen zijn.

Medewerkers energiemanagement die datarapport energiemonitoring bekijken
Facilicom Vastgoedmanagement

Bel ons: 088-2987500

Van Leeuwenhoekweg 1, 5482 TK Schijndel