Je specialist in CMR-reiniging

CMR-stoffen zijn in korte tijd uitgegroeid tot een groot maatschappelijk probleem. Hoe meer erover bekend is, hoe duidelijker het wordt wat precies de gevaren zijn voor de volksgezondheid. CMR is de afkorting voor een drietal kankerverwekkende stofsoorten die vrijkomen in de industrie: carcinogeen, mutageen, reprotoxische stoffen. Door de brede toepassing van veel CMR-stoffen is het risico dát er iets gebeurt groot. Daarom hameren overheid (zie campagne van de overheid: https://hoeveiligwerkjij.nl/) en andere instanties op een effectieve aanpak. Gom Specialistische Reiniging heeft veel ervaring in het reinigen, verwijderen en saneren van omgevingen waar met CMR-stoffen wordt gewerkt. 

Neem contact met ons op  Benieuwd hoe we jou kunnen helpen met CMR-reiniging?

Wat kunnen wij voor je betekenen?

Gom Specialistische Reiniging heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan in het saneren, verwijderen en schoonmaken van kantoren, (bedrijfs)gebouwen en werkplaatsen die zijn verontreinigd door CMR-stoffen. Met een gestructureerde werkwijze kunnen we elke opdrachtgever een plan van aanpak op maat aanbieden om tot een nulpuntsituatie te komen. We zijn adviseur en uitvoerder tegelijk.

Een risico-inventarisatie en evaluatie van je werkplaats
Een risico-inventarisatie en -evaluatie is een middel ter bevordering van veilig en gezond werken. Een gehele inventarisatie van uw bedrijf vraagt de inzet van een arbo-deskundige. Gom Specialistische Reiniging beperkt zich met de RI&E uitsluitend tot werkplaatsen.

Met jou als opdrachtgever bespreken we wat onze adviseurs hebben geconstateerd in je werkplaats aan CMR-stoffen. Je krijgt een betrouwbaar advies over de bronaanpak en reinigingsacties die met de verontreiniging kunnen afrekenen. Dit wordt opgenomen in een stappenplan annex CMR werkplan.

Mogelijke oplossingen
In werkplaatsen en bedrijven gelden vaak procedures en protocollen voor het werken met CMR-stoffen. Ons advies richt zich voornamelijk op de aanpak van de bron en het reinigen van de werkplaats. Belangrijke punten hierbij zijn:

  • Welke procedures zijn bij reiniging van belang? Wat mag wel en niet?
  • Wat zijn de gevaren en risico’s ?
  • Zijn er specifieke veiligheidseisen bij toegang of op het terrein?
  • Hoe goed is de bereikbaarheid?
  • Welke methodiek wordt ingezet?
  • Wie zijn de contactpersonen?
  • Wat zijn de oplossingen bij bepaalde punten?

Plan van aanpak
In het plan van aanpak vind je terug welke maatregelen moeten worden genomen om de risico’s weg te nemen. Je krijgt een helder beeld van de planmatige aanpak van Gom Specialistische Reiniging. Een beeld tot in de details: welke medewerkers komen bij jou de werkzaamheden uitvoeren en hoe zijn zij geregistreerd en gekeurd met het oog op de omgang met carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen.

Voorlichting
Daarnaast is het verstandig medewerkers en stakeholders inzicht te geven in het omgaan met potentieel gevaarlijke situaties. In samenwerking met jou kan Gom Specialistische Reiniging medewerkers praktisch voorlichten over het beperken van fijnstof, DME, CMR-stoffen of chroom-6.

Welke CMR-stoffen onderscheiden we?

Er zijn drie soorten CMR-stoffen die in het bijzonder in de belangstelling staan: chroom-6, dieselmotoremissie (DME) en fijnstof.

een geel veiligheidsbord voor chroom-6 met een getekend doodshoofd

Chroom-6 is een metaal dat zich goed hecht aan andere oppervlakten en wordt vanwege zijn uitstekende conserverende eigenschappen breed toegepast. Chroom-6 wordt bijvoorbeeld toegevoegd aan de verf die wordt gebruikt op auto’s, treinen, bussen, vliegtuigen, sleepboten, deuren, kozijnen en opslagtanks.

Meer over Chroom-6

een geel veiligheidsbord voor dieselmotoremissie met een getekende auto met uitlaatgassen

Dieselmotoremissie (DME) is de uitstoot van dieselmotoren. Het is een mengsel van gassen, dampen en vaste deeltjes. Een deel daarvan is gevaarlijk voor de gezondheid, omdat de stoffen kankerverwekkend zijn. Dieselmotoren zijn veelvuldig in gebruik, niet alleen in auto’s maar ook voor industriële toepassingen.

Meer over DME

een geel veiligheidsbord voor fijnstof met getekende longen waar fijnstof in zit

Fijnstof is de verzamelnaam van stofdeeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer met een verschillende chemische samenstelling. Wat die deeltjes gemeen hebben is dat er gezondheidsschade door kan ontstaan. De kleinste deeltjes, ultrafijnstof, kunnen nog meer schade aanrichten als deze diep in de longen terechtkomen.

Meer over fijnstof

een medewerker van Gom Specialistische Reiniging in een blauw en volledig luchtdicht pak schijnt met een zaklamp over een richel dichtbij het plafond.

Meer weten?

Vraag een betrouwbaar advies of offerte aan. Vul het contactformulier in, dan bellen wij je terug.

Neem contact met ons op

 

Het laatste nieuws over CMR-stoffen ontvangen in jouw mailbox?

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen op gebied van chroom-6 en andere CMR-stoffen? En van onze activiteiten op gebied van CMR-reiniging? Laat je gegevens achter en we informeren je per mail over relevante onderwerpen, ontvang je interessante artikelen en informeren we je over volgende webinars of kennissessies.