Projectmanagement

Projectmanagement voor vastgoed met de expertise van Facilicom Solutions

Sta je voor een ingrijpend renovatietraject van je gebouw of gebouwen? Heb je een verduurzamingsslag op het oog om te voldoen aan de wettelijke duurzaamheidseisen? Of is de keus al gemaakt om nieuw te gaan bouwen, misschien wel op een heel andere locatie? Een projectmanager van Facilicom Solutions maakt het verschil tussen kopzorgen en een vloeiend proces. Omdat we het elke dag doen en aan alles voor je denken. Zodat je eigen bedrijfsvoering ongehinderd doorgang kan vinden.

De eisen en wensen die je stelt aan je huisvesting kunnen in de loop van de tijd veranderen. Gebouwen verouderen, je bedrijfsmodel is in de loop van de jaren aangepast, medewerkers werken vaker thuis. Of je wilt de impact van je vastgoed op het milieu verminderen. Het traject richting renovatie, nieuwbouw of verduurzaming is lang en complex. Er komen veel aspecten bij kijken. En de keuze die je nú maakt is er één voor jaren. Met de expertise van Facilicom Solutions heb je de zekerheid van futureproof huisvesting.

Vanaf de allereerste ideeënvorming staan we voor je klaar. We geven je meer richting in het keuzestadium. Ook als je voor de strategische keus staat hoe je verder omgaat met vastgoed kunje op onze knowhow en ervaring rekenen: met een haalbaarheidsstudie die alle aspecten inzichtelijk maakt.

Vraag het onze projectmanagers

  • Is renoveren nog wel verantwoord?
  • Als we het doen, welke duurzaamheidsmaatregelen kunnen we dan kostenefficiënt in het traject integreren?
  • Wat zijn de kostenconsequenties van nieuwbouw?
  • En wat bouwen we eigenlijk terug?
  • Of is herhuisvesting op een strategisch beter gelegen locatie een optie?
  • Is huisvesting nog wel passend voor de doelgroep en/of gebruikers

Neem contact met ons op   Meer weten over Projectmanagement?

Projectmanagement vanaf haalbaarheidsstudie tot garantietermijn

Hoe eerder je onze projectmanagers aan tafel zet, hoe groter hun rendement als sparringpartner. Onderbouwd met gedetailleerde cijfermatige analyses of complete haalbaarheidsplannen. En zelfs na oplevering zijn we je van dienst, in de fase van de garantie en exploitatie.

Bouwkundig onderlegde projectmanagers

Projectmanagers van Facilicom Solutions zijn bouwkundig onderlegd en organisatiesensitief. Daardoor zijn we in staat om constructief mee te denken over een programma van eisen. Of om tijdens de uitvoering een directievoerende of toezichthoudende functie te vervullen. Je hebt de zekerheid dat je geen stakeholder over het hoofd ziet. Alle partijen die van belang zijn in het proces nemen we mee in ons overleg: van werkgroep en projectgroep tot stuurgroep. En flexibel als we zijn, schakel je ons in op de manier waarop jij dat voor ogen ziet.

lopende medewerker

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen?

Bij Facilicom Solutions werken we samen aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen. Welke vraag leeft er bij jou of in welk advies advies kunnen we je helpen? Onze specialisten staan voor je klaar, zodat we samen dit doel weten te bereiken.

Laat je terugbellen