NEN 2767-conditiemetingen en integrale BOEI-inspecties

In Nederland beschikken we over objectieve en uniforme methodieken om de staat van onderhoud van vastgoed en installaties in kaart te brengen. Op deze pagina gaan we nader in op NEN 2767 en RVB BOEI. En specifiek wat Facilicom voor je kan betekenen op het gebied van inspecties, conditiemetingen, meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) en andere dienstverlening ten behoeve van onderhoud en waardebehoud van vastgoed.

Inspecteur leest tablet resultaten NEN - Boei

Ervaren in NEN 2767- en RVB BOEI-inspecties

Inspectie van gebouwen is een uitgesproken specialisme van ons en we hebben heel veel ervaring op dit gebied. We hebben inspecties uitgevoerd voor een grote variëteit aan gebouwen, van klein tot groot en voor de Rijksoverheid, gemeentelijke en provinciale overheden, maatschappelijk vastgoed voor onderwijs- en zorginstellingen, sport en recreatie, bedrijfskantoren, etcetera. Onze inspecteurs inspecteren met behulp van NEN 2767 en de RVB BOEI-methodiek. Ze stellen de ernst, omvang en intensiteit van de gebreken vast. Op basis daarvan bepalen ze de conditie. De inspecteurs gebruiken de norm ook voor het vastleggen van de effecten van gebreken in relatie tot de risico’s bij uitstel van herstel van de waargenomen gebreken.

Wat is een NEN 2767 conditiemeting?

De NEN 2767 conditiemeting is ontstaan omdat er behoefte was aan een zo objectief mogelijke vaststelling van de staat van onderhoud van gebouwen, om aan de hand daarvan tot gefundeerde onderhoudsadviezen te komen. NEN, het Nederlands normalisatie-instituut, de beheerder van NEN 2767, formuleert de volgende doelstellingen van de methodiek:

  • NEN 2767 schept uniformiteit in de conditiescore per bouwdeel door een waarde die de technische toestand van het bouwdeel uitdrukt. Deze waarde is een combinatie van ernst, omvang en intensiteit van een gebrek
  • NEN 2767 brengt inzicht en eenheid in de soorten gebreken op basis van de gebrekenparameters ernst, omvang en intensiteit
  • NEN 2767 classificeert de aangetroffen gebreken en kan ondersteunen bij de prioriteitsstelling: een rangorde aanbrengen in de noodzaak van herstel van de aangetroffen gebreken
  • NEN 2767 is een hulpmiddel voor toetsing, sturing en uitvoering voor organisatieonderdelen die gericht zijn op beheer en onderhoud.

RVB BOEI: de ‘alles-in-een’ inspectiemethodiek

In 2009 werd een belangrijke stap gezet om verschillende inspecties te integreren in een methodiek. In dat jaar kwam namelijk de eerste editie uit van RVB BOEI: het Handboek RgdBOEI. RVB BOEI bouwt voort op NEN 2767, doordat deze norm is opgenomen in het handboek: BOEI-onderhoudsinspecties moeten worden uitgevoerd conform NEN 2767. De kracht van RVB BOEI is bovenal dat het een ‘alles-in-een’ inspectiemethodiek is.

Gecertificeerde inspecteur met tablet in zijn handen

Alle inspecteurs RVB BOEI-gecertificeerd

RVB BOEI  is een methodiek waarmee je een integrale, efficiënte en doelmatige afweging kunt maken van de deelaspecten Brandveiligheid, Onderhoud, Energie en Inzicht in het voldoen aan wet- en regelgeving. En dit biedt ook een ander voordeel: een volledig gecertificeerde BOEI-inspecteur kan de verschillende inspecties gecombineerd uitvoeren. Dat is ook de reden dat al onze inspecteurs BOEI-gecertificeerd zijn (en Sertum-geregistreerd). Goed opgeleide professionals die hun kennis up to date houden door continue (bij)scholing en het bijwonen van externe en interne kennissessies, zoals eigen toolbox meetings. Dit is een waarborg voor jou als opdrachtgever, zodat je kunt vertrouwen op kwalitatieve inspectieresultaten. Deze resultaten zijn een solide basis voor het nemen van besluiten om gebreken wel of niet te herstellen en prioriteiten te stellen in relatie tot prestatie-eisen.

RVB BOEI maakt een integrale, efficiënte en doelmatige afweging mogelijk van de deelaspecten Brandveiligheid, Onderhoud, Energie en Inzicht in het voldoen aan wet- en regelgeving

Vertrouwd met O-Prognose, PCA en Condor

Specialistische software heeft de uitvoering van inspecties, de rapportage en de uitwisseling van data vereenvoudigd en efficiënter gemaakt. Wij zijn vertrouwd met diverse softwaresystemen. Software voor inspecties waar we mee werken en veel ervaring mee hebben zijn O-Prognose, Planon Condition Assessor (PCA) en Condor. Alle drie de systemen zijn zowel geschikt voor NEN 2767- als RVB BOEI-inspecties.

Sneller, efficiënter en veiliger inspecteren met drones

 

Sneller, efficiënter en veiliger inspecteren met een drone

Drones zijn uitermate geschikt om in te zetten voor vastgoedinspecties. Met een drone inspecteer je immers snel en gemakkelijk objecten op daken en andere moeilijk bereikbare plekken. Werken met drones tilt inspectiewerk letterlijk en figuurlijk naar een hoger niveau, doordat je sneller, efficiënter en veiliger kunt inspecteren. De drones van Facilicom zijn uitgerust met hoogwaardige camera's, die foto's van uitstekende beeldkwaliteit leveren. Om zo veilig mogelijk te vliegen beschikken onze drones over geavanceerde obstakeldetectie met voorwaartse, achterwaartse en neerwaartse sensoren. Voor de drone-inspectie vermijden we de no-fly zones, vliegen niet in het donker, niet hoger dan 120 meter en respecteren de privacy van omstanders.

Gebouw met glazen ronde gevel

Toepassing NTA 8800 voor DMJOP

We zien dat duurzaamheid steeds meer een integraal onderdeel wordt van een MJOP. Voor het opstellen van een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) kan NTA 8800 een belangrijke rol spelen. NTA 8800 is een transparante en eenduidige bepalingsmethode waarmee we de energieprestatie van gebouwen vaststellen. Door de vaststelling van de energieprestatie, kun je gerichte maatregelen nemen om de energie-efficiëntie van het gebouw te verbeteren. Deze belangrijke vorm van verduurzaming, kan leiden tot een hogere waardering van je gebouw(en).

Is je energielabel nog geldig?

Een energielabel mag vanaf 1 januari 2021 alleen aangevraagd worden op basis van de NTA 8800. Heb je een energielabel dat al jaren geleden is vastgesteld? Dan kunnen wij onderzoeken of dit nog geldig is, gelet op NTA 8800. Indien dit niet het geval is, kan dat onder meer consequenties hebben voor je meerjarenonderhoudsplan, renovatierisico’s en onverwachte dringende werkzaamheden.

Meting oppervlakte en inhoud met NEN 2580

Meting oppervlakte en inhoud met NEN 2580

Een exacte en genormeerde bepaling van de oppervlakte en inhoud van gebouwen voorkomt onduidelijkheid en discussie achteraf. Daarom werken wij met NEN 2580. In de Nederlandse norm NEN 2580 is nauwkeurig vastgelegd hoe de oppervlakte van een gebouw moet worden gemeten en beschreven. En dient als onbetwiste referentie voor het vaststellen van de oppervlakte van een gebouw voor verkoop, verhuur, taxatie of andere doeleinden.

Meer weten? Onze vastgoedexperts staan voor je klaar

Conditiemetingen, (D)MJOP, onderhoud, beheer en/of advies? Vul het formulier in of bel ons om te overleggen hoe we jou het beste van dienst kunnen zijn.

Medewerkers energiemanagement die datarapport energiemonitoring bekijken
Facilicom Vastgoedmanagement

Bel ons: 088-2987500

Van Leeuwenhoekweg 1, 5482 TK Schijndel