Sluit de wet- en regelgeving aan op jouw energie-ambities

Uiteindelijk moet je gebouw energieneutraal zijn. Wanneer wil je dat realiseren? En welke stappen wil je daarvoor ondernemen? Het tempo hangt af van je ambitie en randvoorwaarden, zoals onderhoudsplannen.

Maar je weet dat maatregelen en tijdpad niet vrijblijvend zijn. De overheid stelt een kader, met wet- en regelgeving. Met het naderen van vet omcirkelde jaartallen, 2030 en 2050 zullen de wettelijke eisen alleen maar strenger worden. De toezichthouders zullen bovendien stringenter gaan handhaven. Vanuit oogpunt van ‘good governance’ en verantwoordelijkheidsbesef is het van belang dat je voldoet aan de wet- en regelgeving. Wij zijn vertrouwd met alle aspecten hiervan en je ondersteunen met advies en diverse producten en diensten op energiegebied.

Benieuwd  hoe wij jou kunnen ondersteunen bij je energietransitie?                   NEEM CONTACT MET ONS OP

Erkende maatregelen voor energiebesparing

De energiebesparingsplicht is een verplichting bij een jaarlijks verbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas. Op basis hiervan dien je energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Wat de maatregelen per bedrijfstak inhouden, is te vinden in de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Informatieplicht energiebesparing

Een uitbreiding van de wetgeving is de informatieplicht energiebesparing die met ingang van 2019 van kracht is. Zit je verbruik boven de drempelwaarde, dan ben je verplicht te rapporteren over de energiebesparende maatregelen die je hebt uitgevoerd. Veel bedrijven hebben hieraan nog niet voldaan. Als je hier vragen over hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Investeren op een natuurlijk of zelfstandig moment?

Facilitair medewerker op dak met zonnepanelen waar tablet rendement weergeeft

In de EML van een bedrijfstak is te vinden of een energiebesparende maatregel op een natuurlijk of zelfstandig moment moet plaatsvinden, of dat beide opties mogelijk zijn. Als de lijst aangeeft dat je met een maatregel kunt wachten tot een natuurlijk moment, kan het toch logisch zijn om eerder te investeren. Bijvoorbeeld: oude lampen vervangen door LED-verlichting. De terugverdientijd is kort doordat je bespaart op energie- en vervangingskosten. Met als ‘klimaatbonus’ een reductie van de CO₂-uitstoot.

Aan de slag met milieumanagement: ISO-normen en MVO

Ben je actief met ISO-normen of wil je ermee aan de slag voor je managementsysteem? Facilicom Energiemanagement helpt je bij het opzetten en inrichten van ISO-normen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO):
• ISO 14001 (met CO₂-reductiemanagement): de basisnorm voor milieumanagement
• ISO 9001: de norm voor kwaliteitsmanagement
• ISO 45001: de norm voor gezond en veilig werken
• ISO 50001: de norm voor energiemanagementsystemen
• MVO: het afstemmen van bedrijfsbeslissingen op de belangen van de maatschappij.
Onze ondersteuning omvat onder meer de volgende activiteiten: interne audits en begeleiding van externe audits, kwaliteitstrainingen, risico-inventarisaties en -evaluaties.

Wij kijken verder dan de wet- en regelgeving

Medewerkers energiemanagement die datarapport energiemonitoring bekijken

Facilicom Energiemanagement volgt de wettelijke ontwikkelingen op de voet, om je tijdig en deskundig te adviseren over de verplichte maatregelen en andere wettelijke eisen. Maar we kunnen ook advies geven over je gehele ‘energieplaatje' door naar het totale energiepakket te kijken. Dat kan tot verrassende inzichten leiden, mogelijk met substantiële besparingen.

Benieuwd  hoe wij jou kunnen begeleiden en ondersteunen bij je energietransitie?

Nieuws, blogs en cases

Mannen nemen een quickscan af.
Energiemanagement Vastgoedmanagement Facility Management
Blog

Quickscans zijn een effectieve opstap naar duurzaam vastgoedbeheer

Facilicom Solutions helpt: met twee quickscans die een eerste vertrekpunt zijn voor een duurzaam vastgoedbeheer.

energiemanagement
Energiemanagement Facility Management
Nieuws

Hoe overbrug je de kloof tussen denken en doen?

We moeten toegroeien naar een circulaire economie. De facilitaire dienstverleningssector biedt daarvoor mooie kansen. Maar hoe pak je dit succesvol op, op...

Inspecteur bekijkt zonnepanelen
Energiemanagement Vastgoedmanagement Facility Management
Blog

De ‘E’ van BOEI

Inspectie met RVB-BOEI methodiek: effectieve opstap naar duurzaam MJOP.