Sluit de wet- en regelgeving aan op jouw energie-ambities

Uiteindelijk moet je gebouw energieneutraal zijn. Wanneer wil je dat realiseren? En welke stappen wil je daarvoor ondernemen? Het tempo hangt af van je ambitie en randvoorwaarden, zoals onderhoudsplannen.

Maar je weet dat maatregelen en tijdpad niet vrijblijvend zijn. De overheid stelt een kader, met wet- en regelgeving. Met het naderen van vet omcirkelde jaartallen, 2030 en 2050 zullen de wettelijke eisen alleen maar strenger worden. De toezichthouders zullen bovendien stringenter gaan handhaven. Vanuit oogpunt van ‘good governance’ en verantwoordelijkheidsbesef is het van belang dat je voldoet aan de wet- en regelgeving. Wij zijn vertrouwd met alle aspecten hiervan en je ondersteunen met advies en diverse producten en diensten op energiegebied.

Benieuwd  hoe wij jou kunnen ondersteunen bij je energietransitie?                 

NEEM CONTACT MET ONS OP

Erkende maatregelen voor energiebesparing

De energiebesparingsplicht is een verplichting bij een jaarlijks verbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas. Op basis hiervan dien je energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Wat de maatregelen per bedrijfstak inhouden, is te vinden in de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Informatieplicht energiebesparing

Een uitbreiding van de wetgeving is de informatieplicht energiebesparing die met ingang van 2019 van kracht is. Zit je verbruik boven de drempelwaarde, dan ben je verplicht te rapporteren over de energiebesparende maatregelen die je hebt uitgevoerd. Veel bedrijven hebben hieraan nog niet voldaan. Als je hier vragen over hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Investeren op een natuurlijk of zelfstandig moment?

Facilitair medewerker op dak met zonnepanelen waar tablet rendement weergeeft

In de EML van een bedrijfstak is te vinden of een energiebesparende maatregel op een natuurlijk of zelfstandig moment moet plaatsvinden, of dat beide opties mogelijk zijn. Als de lijst aangeeft dat je met een maatregel kunt wachten tot een natuurlijk moment, kan het toch logisch zijn om eerder te investeren. Bijvoorbeeld: oude lampen vervangen door LED-verlichting. De terugverdientijd is kort doordat je bespaart op energie- en vervangingskosten. Met als ‘klimaatbonus’ een reductie van de CO₂-uitstoot.

Aan de slag met milieumanagement: ISO-normen en MVO

Ben je actief met ISO-normen of wil je ermee aan de slag voor je managementsysteem? Facilicom Energiemanagement helpt je bij het opzetten en inrichten van ISO-normen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO):
• ISO 14001 (met CO₂-reductiemanagement): de basisnorm voor milieumanagement
• ISO 9001: de norm voor kwaliteitsmanagement
• ISO 45001: de norm voor gezond en veilig werken
• ISO 50001: de norm voor energiemanagementsystemen
• MVO: het afstemmen van bedrijfsbeslissingen op de belangen van de maatschappij.
Onze ondersteuning omvat onder meer de volgende activiteiten: interne audits en begeleiding van externe audits, kwaliteitstrainingen, risico-inventarisaties en -evaluaties.

Nut en noodzaak van de EED Energie-audit

Aan de slag met de EED Energie-audit? Vraagt de EED binnen afzienbare tijd je aandacht? Of is de vraag zelfs heel actueel, omdat je als auditplichtige organisatie bericht hebt ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)? Als energie-experts hebben wij een antwoord op al je vragen, helpen we je om volledig compliant te zijn en ondersteunen we je met diverse producten en diensten om energie te besparen en je klimaatdoelen te halen.

Meer weten? Onze experts staan voor u klaar

Facilicom Energiemanagement volgt de wettelijke ontwikkelingen op de voet, om je tijdig en deskundig te adviseren over de verplichte maatregelen en andere wettelijke eisen. Maar we kunnen ook advies geven over je gehele ‘energieplaatje' door naar het totale energiepakket te kijken. Dat kan tot verrassende inzichten leiden, mogelijk met substantiële besparingen.

Vul dan ons formulier in, dan zullen we je snel bellen om de mogelijkheden met je te bespreken.

Medewerkers energiemanagement die datarapport energiemonitoring bekijken
Facilicom Energiemanagement

Bel ons: 0495 - 590500

Van Leeuwenhoekweg 1, 5482 TK Schijndel

Nieuws, blogs en cases

Energielabel verplichting voor bedrijven
Energiemanagement Facility Management
Blog

Nog geen energielabel? De deadline nadert!

Nog geen Energielabel C? De deadline nadert: 1 januari 2023. Voorkom juridische problemen en een boete. Vraag daarom nu het energieprestatieadvies aan.

 

certificaat CO2_prestatieladder
Energiemanagement Facility Management
Blog

De CO₂-Prestatieladder: waarom zou je?

De CO₂-Prestatieladder: meer en meer organisaties zijn ermee bezig. De certificering vraagt best wel wat van een organisatie, maar dan heb je ook wat! Lees wat de De CO₂-Prestatieladder voor je kan betekenen.

Medewerker energiemanagement analyseert data op tablet staand naast veld met zonnepanelen
Energiemanagement Facility Management
Blog

De CO₂-prestatieladder: is dat wat voor ons?

Certificeren voor de CO₂-Prestatieladder? Is dat in jouw organisatie een punt van aandacht? Hoe kijk jij er tegenaan? Heb je de voors en tegens al op een rij gezet en afgewogen?