Advies en begeleiding bij je energietransitie

Nul op de meter… de energietransitie is een grote uitdaging voor gebouweigenaars, -beheerders en -gebruikers. De overgang naar energieneutrale gebouwen is een complex vraagstuk met veel facetten die onderling samenhangen. Op welke momenten investeer je in vervanging en vernieuwing? Hoe past dat binnen de financiële kaders? Facilicom Solutions adviseert en begeleidt. Ook voor het tijdig voldoen aan de wet- en regelgeving.

Een effectieve en efficiënte overgang naar een duurzaam energiesysteem, vraagt om een geïntegreerde aanpak.

  • Voor zo’n integraal verandertraject is gecombineerde kennis van energie- en vastgoedmanagement nodig.
  • Facilicom Solutions heeft hiervoor de kennis en ervaring in huis.
  • In onze rol als energiemanager begeleiden we het gehele verduurzamingsproces en voorzien we in energieadvies op maat.

Deskundige ondersteuning bij je energietransitie? Wij vertellen er graag meer over.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Quickscan vastgoed

Gebouwen verduurzamen met klimaatneutraliteit als uiteindelijk doel, is een meerjarig traject.
Waar begin je? In onze begeleiding starten we met een inventarisatie van de energiesituatie en het vaststellen van de doelstellingen. Een geschikt instrument hiervoor is onze Quickscan vastgoed, met als kader de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML).

Omgevingsanalyse en routekaart

Het hele traject voor verduurzaming van vastgoed hebben we gestructureerd in een achttal stappen. Hierin zijn alle relevante elementen opgenomen. Een omgevingsanalyse mag in de beginfase uiteraard niet ontbreken, om te kijken naar randvoorwaarden die beperken of juist mogelijkheden scheppen. Een vervolgstap is het opstellen van de routekaart voor vastgoed en, desgewenst, voor mobiliteit. Zo’n routekaart geeft veel inzicht doordat het laat zien wat de effecten zijn van verschillende scenario’s.

Koppeling met DMJOP

Quickscan, omgevingsanalyse, EML en routekaart zijn de grondslag voor de fase met veel rekenwerk. Een fundamenteel sturend instrument in het proces is het Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP), voor een optimale afstemming van duurzaamheidsmaatregelen op natuurlijke onderhoudsmomenten. Zaken die in deze fase aan de orde kunnen komen zijn ook de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) en het energielabel. In deze fase kan ook overwogen worden of invoering van de CO₂-Prestatieladder een interessante optie is

Uitvoering en monitoring

Bespaar.nu brengt meetdata tot leven

De hiervoor toegelichte stappen zijn een solide basis voor het opstellen van het onderhoudsadvies en de uitvoeringsstrategie. De uitvoering kan worden toevertrouwd aan ons dan wel een externe partij. We voorzien in bewaking van het energieverbruik met innovatieve monitoring, gebruikmakend van een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) en ons gebouwbeheersysteem (GBS), waarbij we de energiehuishouding continu monitoren en hiermee de gewenste besparing in CO₂ en euro’s realiseren.

Onze oplossingen

Moderne open kantoortuin met daarin ruim uit elkaar staande bureaus

Quickscan vastgoed

De Quickscan vastgoed is een strategische beslissingstool voor verduurzaming van gebouwen. Het instrument maakt inzichtelijk welke objecten investeringen vereisen en welke je beter kunt afstoten.

Kantoorgebouwen met zonnetje op de glazen gevel.

Energiescan

Om je energieverbruik omlaag te brengen, heb je eerst overzicht en inzicht nodig, én deskundig advies. Met onze Energiescan brengen we de energieprestatie van je gebouw(en) in kaart en de benodigde maatregelen.

Energiezuinig en groen gebouw met glasgevel die uitzicht biedt op bomen en omliggende gebouwwen

Routekaart voor verduurzaming vastgoed

Als eigenaar en/of beheerder van een vastgoedportefeuille sta je voor de ‘schone taak’ je gebouwen te verduurzamen. Een complexe operatie met veel haken en ogen. Gelukkig zijn er instrumenten en methodieken die je hierbij helpen.

De Energiemanager als spil in je transitieproces

Energiemanager

De Energiemanager is vertrouwd met vastgoedbeleid en -processen en zet zich primair in voor verduurzaming van je vastgoed. Hij/zij kan ook een regierol vervullen voor verduurzaming van mobiliteit en facilitaire diensten. 

Meerjarenonderhoud

DMJOP

Als eigenaar en/of beheerder van een vastgoedportefeuille sta je voor de ‘schone taak’ je gebouwen te verduurzamen. Een complexe operatie met veel haken en ogen. Gelukkig zijn er instrumenten en methodieken die je hierbij helpen.

Een afbeelding met op de achtergrond het beeld van twee mensen achter een bureau. Op de voorgrond zonnepanelen en windmolens.

CO₂ prestatieladder

De CO₂-Prestatieladder is een bewezen duurzaamheidshulpmiddel voor het planmatig verlagen van de CO₂-uitstoot. Bespaar op energiekosten en profiteer van gunningsvoordeel bij aanbestedingen.

Wat is er nog meer mogelijk?

Extra kostenbesparing realiseer je door uitbesteding van de energie-inkoop. Ook verdere automatisering door integratie met gebouwautomatisering (GBA) behoort tot de mogelijkheden.

Deskundige ondersteuning bij je energietransitie?

Wij vertellen er graag meer over en bespreken de mogelijkheden met je.
Vul ons formulier in, dan zullen we je snel bellen om de mogelijkheden met je te bespreken.

Medewerkers energiemanagement die datarapport energiemonitoring bekijken
Facilicom Energiemanagement

Bel ons: 088-2987500

Van Leeuwenhoekweg 1, 5482 TK Schijndel