Met het Behavior Learning Lab samen scholen schoon, heel en veilig maken

Het Behavior Learning Lab is een uniek initiatief om iets te doen aan de vervuiling op scholen, met name zwerfafval. Daarom focust Gom Onderwijs op een oplossing die het probleem bij de wortel aanpakt: het aanpassen van het gedrag van scholieren en studenten. Met een breed gezelschap van opdrachtgevers, scholieren en studenten en partners van Gom Onderwijs lanceren we vernieuwende oplossingen om hun gedrag te beïnvloeden. Daarbij kijken we ook naar aspecten die er nauw mee samenhangen, zoals veiligheid en vandalisme.

Scholieren en studenten hebben niet altijd de discipline om hun eigen afval op te ruimen. Het leidt tot kantines die rond lunchtijd een rommelige indruk maken, met etensresten op tafels en op de vloer. Collegezalen zijn niet altijd even schoon. Buitenterreinen zijn een ander voorbeeld waar zwerfvuil het imago van je school kan aantasten.

Uit ervaring weten waarom een school vervuilt: jongeren zijn vaak gemakzuchtig. Het is niet stoer om je afval netjes weg te gooien. Daardoor komen schoonmakers niet aan hun eigenlijke werk toe: schoonmaken. Met mogelijk extra kosten voor jou en extra werkdruk voor onze mensen. Dat kan anders.

Het antwoord: gedragsbeïnvloeding

Een vieze school is geen visitekaartje. En op extra schoonmaakkosten zit geen opdrachtgever te wachten. Het Behavior Learning Lab is een specifiek initiatief voor deze sector om onderwijsinstellingen schoon, heel en veilig te maken.

een studente haalt haar tegoedbonnetje uit de interactieve afvalbak, op de achtergrond zitten meerdere  andere studenten

Denktank ontwikkelt ideeën tegen zwerfafval

Opdrachtgevers, scholieren en studenten en partners van Gom Onderwijs vormen samen een denktank in een wisselende samenstelling. Die denktank komt minimaal eenmaal per jaar bijeen om ideeën te genereren. Uit een van die sessies is bijvoorbeeld het idee voor de Trash Roulette ontstaan.

Lees meer over de Trash Roulette

Ook gaat de denktank projectspecifiek aan de slag, gericht op één onderwerp. Zo is er in de zomer van 2019 een sessie gewijd aan de peukenproblematiek, rondslingerende sigarettenpeuken bij de ingang van (hoge)scholen en universiteiten. De ideeën uit de denktank worden uitgetest in de praktijk. Als opdrachtgever kun je dus participeren in de ontwikkeling van effectieve oplossingen.

In 6 stappen naar gedragsbeïnvloeding in het onderwijs

  1. Uit de periodieke sessies worden per keer een aantal ideeën geselecteerd.
  2. Die worden voorgelegd aan de Learning Community, de opdrachtgevers van Gom Onderwijs uit het voortgezet, middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs.
  3. Twee tot drie ideeën uit een sessie worden uitgewerkt, onder supervisie van de programmamanager van het Behavior Learning Lab.
  4. Scholen die een van de experimenten uitvoeren delen mee in de ontwikkelingskosten via de bank, waardoor deelname ook kostentechnisch interessant blijft.
  5. Hun ervaringen worden weer gedeeld met de community.
  6. Met deze methodiek ontwikkelen we samen met jou en andere onderwijspartners nieuwe concepten, pilots en experimenten om gedrag van studenten en scholieren positief te beïnvloeden. 

Gedragsbeïnvloeding tegen zwerfvuil

Kennis delen en nieuwe kennis ontwikkelen kan een doorbraak betekenen in zwerfvuil op scholen. Met het Behavior Learning Lab wil Gom Onderwijs kennisontwikkeling stimuleren en faciliteren. Ook is het Lab een opstap naar een schonere school en beheersbare schoonmaakkosten.

Deelnemen in het Behavior Learning Lab?