Publieke sector

Als overheidsorganisatie wordt er van je verwacht dat je efficiënt, slagvaardig en flexibel opereert. Daar past een duurzame samenwerking met marktpartijen bij. Niet alleen bij de aanbesteding van facilitaire diensten, ook bij het creëren van veiligheid in het publieke domein en bij bijvoorbeeld de bouw en exploitatie van overheidsgebouwen. Het afbreukrisico is groot, dus zoek je partners die betrouwbaar zijn, continuïteit  bieden en dienstbaar zijn aan de publieke zaak.

Wij...

  • bouwen, verbouwen en onderhouden panden en installaties via Breijer
  • exploiteren panden in de vorm van PPS-constructies via Facilicom Solutions
  • zorgen voor de schoonmaak bij overheidsgebouwen via Gom
  • zetten arrestantenverzorgers, toezichthouders en parkeerwachten in via Trigion
  • nemen het  totale facilitaire management over via Facilicom Solutions

Meer weten over onze  sectorspecifieke aanpak?

Neem contact met ons op

Facilicom al vele jaren partner van de overheid

Facilicom is op tal van terreinen 'hofleverancier' van de overheid en van overheidsinstellingen. We zijn thuis in schoonmaken, beveiligen en cateren, we zijn ervaren in bouw, het totale onderhoud, het leveren van alle facilitaire diensten én de exploitatie van panden in de vorm van PPS-constructies. 

Wist je dat Facilicom het enige bedrijf in Nederland is dat zo'n PPS-contract als single party kan invullen? Daarnaast zijn we nog op een andere manier partner van de overheid. In het verlengde van overheden en overheidsinstellingen zetten we arrestantenverzorgers, toezichthouders en parkeerwachten in.