Social impact vanuit volwaardig partnership

De samenwerking tussen Erasmus Universiteit Rotterdam en Gom

Gom is sinds 1 januari 2022 verantwoordelijk voor de schoonmaak en aanverwante dienstverlening bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Vanuit een volwaardig partnership maken beide partijen social impact. Voor de maatschappij, voor studenten en medewerkers van de universiteit én voor Gom. Kelly Batist (Service Manager Erasmus Universiteit Rotterdam) en Daisy van den Ouden (Campusmanager Gom Onderwijs) vertellen meer over de nauwe samenwerking.  

Een schone en veilige campus waar medewerkers prettig kunnen werken en studenten fijn kunnen studeren. Dát is waar Kelly Batist in haar functie als Service Manager van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) naar streeft. Gom is op dit vlak een belangrijke partner van de universiteit, waaraan ruim 35.000 studenten en een kleine 4.000 medewerkers verbonden zijn. Sinds 1 januari 2022 is Gom verantwoordelijk voor de schoonmaak van de 24 panden en de buitenterreinen op Campus Woudestein.  

Flexibiliteit koppelen aan kwaliteit

‘Daar komt veel bij kijken,’ vertelt Daisy van den Ouden, als campusmanager van Gom Onderwijs verantwoordelijk voor de samenwerking met de EUR. ‘De campus is een dorp op zich, waar zeven dagen per week van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat studenten en medewerkers aanwezig zijn. Dat maakt de campus een dynamische en soms complexe omgeving. De pieken en dalen vereisen flexibiliteit. Goede kwaliteit leveren en zorgen dat alles schoon is en blijft – dat is slechts de basis. Het leuke van deze opdracht is dat we als Gom Onderwijs nog veel meer waarde kunnen toevoegen.’ 

Samenwerking Erasmus Universiteit en Gom

Daisy van den Ouden (Campusmanager Gom Onderwijs) en Kelly Batist (Service Manager Erasmus Universiteit Rotterdam)

Next Level FM

Flexibiliteit en kwaliteit waren twee van de vier gunningscriteria in de aanbesteding. Partnership en duurzaamheid waren de andere onderdelen waarop de EUR de aanbiedingen van de partijen toetste. De invulling van het onderdeel partnership is belangrijk voor de EUR. De samenwerking wordt vormgegeven vanuit de Next Level FM-visie, waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer een volwaardig partnerschap aangaan op het gebied van facility management. Dit betekent onder meer dat zowel de EUR als Gom de samenwerking mag beoordelen via een samenwerkingsanalyse. Daarbij ligt de focus op wat nodig is om samen telkens een stap voorwaarts te zetten. 

Geen hiërarchische rolverdeling

‘Wij zijn een regieorganisatie. Dat betekent dat we veel taken en verantwoordelijkheden beleggen bij onze leveranciers. En dat er geen hiërarchische rolverdeling is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer,’ legt Kelly uit namens de EUR. ‘We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid, staan naast elkaar en streven hetzelfde doel na. Waar je bij anderen misschien vertrouwen moet verdienen, vind ik: je hebt mijn vertrouwen, tenzij je het beschaamt. Vanuit de aanbesteding en vanaf het begin van de samenwerking heb ik dat vertrouwen in Gom. En dat is nog niet beschaamd.’ 

Vertrouwen en vrijheid

Dat vertrouwen wordt gevoeld door Daisy en haar team. ‘We krijgen veel vrijheid om nieuwe ideeën te implementeren en processen te verbeteren. Kelly kijkt ook vanuit ons perspectief naar bepaalde zaken en steunt ons intern als dit nodig is. Zo’n samenwerking heb ik niet vaak meegemaakt. Het is heel anders dan de traditionele verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.’ 

Praktijkleren

Het creëren van social impact – in lijn met de EUR-strategie creating positive social impact – is een belangrijk onderdeel van de samenwerking. Dat doen de EUR en Gom op meerdere fronten. Zo kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op de campus in de praktijk het schoonmaakvak leren. Dit praktijkleren wordt aangeboden in samenwerking met Buitengewoon, een zusteronderneming van Gom die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunt bij hun zoektocht naar werk. ‘Vanuit de EUR vinden wij social return belangrijk,’ zegt Kelly. ‘Gom geeft hier een goede invulling aan, waardoor al meerdere mensen een werkplek op onze campus hebben gevonden. Daarnaast wordt veel ingezet op duurzame inzetbaarheid van bestaande medewerkers. Vanuit dat oogpunt is Gom onder meer bezig met robotisering. Daarnaast onderzoeken we samen de mogelijkheden met betrekking tot datagedreven schoonmaak, in combinatie met duurzame inzetbaarheid en werknemersgeluk.’ 

Innovatie leidt tot minder zwerfafval

Omdat innovatiebudgetten zijn meegenomen in de aanbesteding, is er volop ruimte om met innovaties continu de dienstverlening door te ontwikkelen. Een voorbeeld is de samenwerking met BIG’R, een zelfstandig impactcentrum binnen de EUR dat via (neuro)wetenschappelijk inzichten gedragsverandering creëert. Een pilot om op basis van gedragsverandering zwerfafval te verminderen op de campus leidde tot een zwerfafvalreductie van liefst 63 procent. ‘Dat is een geweldig resultaat, maar wat ik vooral mooi vond aan dit project is dat het initiatief volledig vanuit Gom kwam,’ vertelt Kelly. ‘Zij maken proactief gebruik van alle kennis die hier aanwezig is, met als doel om social impact te maken. Dat is precies wat we zoeken in een partner.’ 

Naambadges voor schoonmakers

Kelly vervolgt: ‘Omdat Gom helemaal is ingeburgerd op de EUR en nauw contact heeft met de afdelingen, weten ze precies wat er speelt en waar behoefte aan is. Zo bleek dat er vanuit EUR-medewerkers behoefte was om schoonmakers persoonlijk te groeten. En dat studenten het lastig vonden om schoonmakers aan te spreken, omdat ze niet wisten of ze Engels spraken. Daarom heeft Gom naambadges gegeven aan alle medewerkers. Met daarop hun naam én een vlaggetje, om aan te geven welke talen iemand spreekt. Dat lijkt iets kleins en simpels, maar dat heeft enorme impact. Ook voor de schoonmakers zelf, die zich nu nog meer betrokken voelen.’ 

Onderlinge betrokkenheid

Betrokkenheid is sowieso een term die Kelly veel gebruikt wanneer ze het over de samenwerking heeft. ‘Gom nodigt medewerkers van de universiteit bijvoorbeeld uit voor workshops en evenementen als een paasfeest of suikerfeestviering. Ook bundelen we de krachten op De Dag van de Schoonmaker. Dat versterkt de band en zorgt voor extra betrokkenheid bij elkaars werk.’

Ook Daisy is blij met de onderlinge betrokkenheid: ‘Het is geweldig dat de EUR openstaat voor feedback en ingaat op onze uitnodigingen. Dat is niet vanzelfsprekend voor een opdrachtgever. Waar medewerkers het voorheen spannend vonden als een opdrachtgever langskwam, zijn ze er nu juist blij mee. Ze kunnen dan bijvoorbeeld zelf vertellen dat het lastig is als studenten van de EUR de schoonmaakkar aan de kant schuiven. Voor de EUR is het weer waardevol om dit soort inzichten direct vanuit de schoonmakers te krijgen. Zo zijn we continu met elkaar in gesprek om het doel te bereiken: een schone en veilige campus waar we met elkaar sociale impact maken.’