Energielabel

Welke energiebesparende maatregelen ben je wettelijk verplicht te nemen? Het energielabel vertelt het. Met ingang van 2023 moet een kantoorgebouw minimaal label C hebben. Voor gebouweigenaren die het energielabel van hun gebouw nog niet kennen is er het NTA8800 advies van Facilicom Energiemanagement. Aan de hand van de resultaten krijg je realistische businesscases om je gebouw te upgraden, indien noodzakelijk.

De verplichting voor kantoren om in 2023 minimaal een C-label voor hebben loopt vooruit op een volgende eis. In 2030 moet elk utiliteitsgebouw met kantoorfunctie voldoen aan het A-label. Anders is het gebruik als kantoor niet meer toegestaan. Daarom is het verstandig om nu al te anticiperen op die wettelijke eisen. Temeer omdat je dan geplande onderhoudsmomenten kunt laten samenvallen met het implementeren van duurzame maatregelen.

NTA8800 advies: complete scan

Het  NTA advies is een complete scan van de energieprestaties van het gebouw en de installaties, resulterend in een energielabel. Het Energie Prestatie Advies maakt meteen duidelijk welke investeringen er nodig zijn. Facilicom Energiemanagement rekent businesscases op verschillende niveaus, zoals:

  • het energielabel verbeteren naar label C
  • het energielabel verbeteren naar label A
  • of zelfs CO2-neutraal

Met de cijfers in de hand kun je vervolgens goed onderbouwde keuze maken: vastgoed upgraden, verkopen of kopen?

Meer weten over de Energielabels?               Neem contact met ons op   

Gemeente

Heb je als gemeente vragen of je vastgoed nog wel beantwoordt aan de eisen van vandaag en vooral morgen? We zijn thuis om zowel maatschappelijk als zakelijk vastgoed energietechnisch te optimaliseren met een compleet pakket aan diensten. Van eerste scan en advies tot uitvoering en monitoring.

Afbeelding van Monica Gaastra

Wat kunnen onze denkers met daadkracht voor jou betekenen?

We gaan graag het gesprek aan. 

Laat je terugbellen

 

Nieuws, blogs en cases

Juliette Sprongers schrijft in haar schrift en kijkt in de camera.
Energiemanagement Facility Management
Referentie

CO2-Prestatieladder bij de Provincie Overijssel

Als senior projectmanager adviseert Juliette Sprangers de Provincie Overijssel over hoe de Provincie een toekomstbestendige leefomgeving kan creëren. 

Energiemanagement Facility Management
Nieuws

Schrijf u in voor het webinar: Energielabel C als mondkapje

Weet u welk energielabel uw kantoor heeft? Per 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen in Nederland minimaal energielabel C hebben. 

Energiemanagement Facility Management
Nieuws

Het Energie Inkoop Collectief van Facilicom

Facilicom Energiemanagement Collectief heeft voor 2020 een energie-overeenkomst gesloten op basis van de variabele tarieven. Energietarieven die de spotmarkt volgen.