Energielabel

Welke energiebesparende maatregelen ben je wettelijk verplicht te nemen? Het energielabel vertelt het. Met ingang van 2023 moet een kantoorgebouw minimaal label C hebben. Voor gebouweigenaren die het energielabel van hun gebouw nog niet kennen is er het NTA8800 advies van Facilicom Energiemanagement. Aan de hand van de resultaten krijg je realistische businesscases om je gebouw te upgraden, indien noodzakelijk.

De verplichting voor kantoren om in 2023 minimaal een C-label voor hebben loopt vooruit op een volgende eis. In 2030 moet elk utiliteitsgebouw met kantoorfunctie voldoen aan het A-label. Anders is het gebruik als kantoor niet meer toegestaan. Daarom is het verstandig om nu al te anticiperen op die wettelijke eisen. Temeer omdat je dan geplande onderhoudsmomenten kunt laten samenvallen met het implementeren van duurzame maatregelen.

NTA8800 advies: complete scan

Het  NTA advies is een complete scan van de energieprestaties van het gebouw en de installaties, resulterend in een energielabel. Het Energie Prestatie Advies maakt meteen duidelijk welke investeringen er nodig zijn. Facilicom Energiemanagement rekent businesscases op verschillende niveaus, zoals:

  • het energielabel verbeteren naar label C
  • het energielabel verbeteren naar label A
  • of zelfs CO2-neutraal

Met de cijfers in de hand kun je vervolgens goed onderbouwde keuze maken: vastgoed upgraden, verkopen of kopen?

Neem contact met ons op    Meer weten over de Energielabels?

Gemeente

Heb je als gemeente vragen of je vastgoed nog wel beantwoordt aan de eisen van vandaag en vooral morgen? We zijn thuis om zowel maatschappelijk als zakelijk vastgoed energietechnisch te optimaliseren met een compleet pakket aan diensten. Van eerste scan en advies tot uitvoering en monitoring.

Afbeelding van Monica Gaastra

Wat kunnen onze denkers met daadkracht voor jou betekenen?

We gaan graag het gesprek aan. 

Stuur Monica Gaastra een e-mail