Energielabel

Welke energiebesparende maatregelen ben je wettelijk verplicht te nemen? Het energielabel vertelt het. Met ingang van 2023 moet een kantoorgebouw minimaal label C hebben. Voor gebouweigenaren die het energielabel van hun gebouw nog niet kennen is er het NTA8800 advies van Facilicom Energiemanagement. Aan de hand van de resultaten krijg je realistische businesscases om je gebouw te upgraden, indien noodzakelijk.

De verplichting voor kantoren om in 2023 minimaal een C-label voor hebben loopt vooruit op een volgende eis. In 2030 moet elk utiliteitsgebouw met kantoorfunctie voldoen aan het A-label. Anders is het gebruik als kantoor niet meer toegestaan. Daarom is het verstandig om nu al te anticiperen op die wettelijke eisen. Temeer omdat je dan geplande onderhoudsmomenten kunt laten samenvallen met het implementeren van duurzame maatregelen.

NTA8800 advies: complete scan

Het  NTA advies is een complete scan van de energieprestaties van het gebouw en de installaties, resulterend in een energielabel. Het Energie Prestatie Advies maakt meteen duidelijk welke investeringen er nodig zijn om op z'n minst energielabel C te halen. Facilicom Energiemanagement rekent businesscases op verschillende niveaus, zoals:

  • het energielabel verbeteren naar label C
  • het energielabel verbeteren naar label A
  • of zelfs CO2-neutraal

Met de cijfers in de hand kun je vervolgens goed onderbouwde keuze maken: vastgoed upgraden, verkopen of kopen?

3 redenen waarom je een energielabel nodig hebt

1. Wettelijke verplichting vanaf 2023

Je hoort het overal gonzen: vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. In concrete cijfers vertaalt zich dat naar 225 kWh per vierkante meter per jaar. Op dit moment voldoet maar 40% van de kantoren aan deze eisen. In realiteit ligt dat cijfer waarschijnlijk hoger: 30% van de bedrijven weet niet eens aan welk label ze zouden voldoen.

2. Milieu

Een groot deel van de CO2-uitstoot komt door de industrie en het bedrijfsleven. Net daarom neemt quasi elk bedrijf en trotse ondernemer duurzaamheid op in zijn missie en langetermijnvisie. Dat is zeker een bewonderenswaardig streven naar een duurzame en milieuvriendelijke toekomst. CO2 vormt samen met methaan de hoofdmoot van alle broeikasgassen waardoor de warmte in onze atmosfeer blijft hangen. Hierdoor stijgt de gemiddelde temperatuur, wat dan weer zorgt voor klimaatverandering met alle gevolgen van dien. Bovendien ben je door rekening te houden met duurzaamheid en CO2-reductie bestand tegen alle toekomstige klimaatdoelen en Europese wetgevingen.

3. Besparingen

Besparen op energiekosten is een mes dat aan beide kanten snijdt. Enerzijds, en voornamelijk, is onze planeet hierbij gebaat. Anderzijds verzeker je met een duurzaam gebouw de gezondheid van werknemers. Een duurzaam gebouw gaat hand in hand met een verhoogd werkcomfort. En het is een wet die luidt als een klok: hoe hoger het werkcomfort, hoe lager het ziekteverzuim en hoe productiever en gemotiveerder een werknemer. Driedubbele winst dus.

Meer weten over de Energielabels?               Neem contact met ons op   

Gemeente

Heb je als gemeente vragen of je vastgoed nog wel beantwoordt aan de eisen van vandaag en vooral morgen? We zijn thuis om zowel maatschappelijk als zakelijk vastgoed energietechnisch te optimaliseren met een compleet pakket aan diensten. Van eerste scan en advies tot uitvoering en monitoring.

Afbeelding van Monica Gaastra

Wat kunnen onze denkers met daadkracht voor jou betekenen?

We gaan graag het gesprek aan. 

Laat je terugbellen

 

Nieuws, blogs en cases

Mannen nemen een quickscan af.
Energiemanagement Vastgoedmanagement Facility Management
Blog

Quickscans zijn een effectieve opstap naar duurzaam vastgoedbeheer

Facilicom Solutions helpt: met twee quickscans die een eerste vertrekpunt zijn voor een duurzaam vastgoedbeheer.

Inspecteur bekijkt zonnepanelen
Energiemanagement Vastgoedmanagement Facility Management
Blog

De ‘E’ van BOEI

Inspectie met RVB-BOEI methodiek: effectieve opstap naar duurzaam MJOP.

Parkingplaats om een EV op te laden.
Energiemanagement Facility Management
Blog

File op het net

Wie als bedrijf CO2 wil reduceren, komt snel uit bij het elektrificeren van zijn wagenpark. Maar hoe zit het als we naar het ‘grote plaatje’ kijken?