Vastgoed waardevol laten werken

Met welke vastgoedvraag kunnen wij je van dienst zijn? Met deze eenvoudige openingszin positioneren we ons in twee opzichten. Onze dienstverlening is heel breed en omvat het hele spectrum van vastgoedmanagement, op alle niveaus: strategisch, tactisch en operationeel.

De zin impliceert ten tweede onze sterke klantgerichtheid. We ontzorgen je optimaal. Dat wil zeggen: maximaal, tot een minimum beperkt en alles ertussenin. Jouw belangen en ambities staan centraal. Voor samenwerking met ons kun je bovendien vertrouwen op een rotsvast basisprincipe: afspraak is afspraak. Wij komen onze beloftes na, betrokken en met kennis van zaken.

Wat is vastgoedmanagement?

We kunnen ons vinden in een definitie van emeritus hoogleraar Vastgoedmanagement Willem G. Keeris: Vastgoedmanagement is het geheel aan activiteiten dat erop gericht is om financiële en maatschappelijke doelen met inzet van vastgoed te realiseren. Het woord asset in het Angelsaksische begrip asset management geeft ook richting. Asset is letterlijk bezit. Het vertegenwoordigt een financiële waarde. Financiële parameters zijn cruciaal voor sturing van je vastgoedbeleid, maar andere waarden zijn ook belangrijk: gezondheid, veiligheid, comfort, duurzaamheid, etc. Jij bepaalt, rekening houdend met wet- en regelgeving, hoe je deze paramaters inzet en weegt. Wij adviseren en ondersteunen je met onze kennis en ervaring, met als motto: vastgoed waardevol laten werken. Voor jou, voor de gebruikers van je gebouwen, bezoekers en alle andere stakeholders.

Vastgoed waardevol laten werken. Voor iedereen

Adviseur vastgoedmanagement achter laptop op de stoep van een gebouw

 

Advisering en dienstverlening op elk niveau

Wij kunnen je ondersteunen op alle niveaus van vastgoedmanagement, dus op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Voor onze strategische advisering kruipen we in de huid van de opdrachtgever: waar sta je nu, waar wil je naartoe? Vertrekpunt is een grondige determinering en evaluatie van de bestaande vastgoedportefeuille. Voor ons advies koppelen we dit inzicht aan je doelstellingen, ambities en de verwachte maatschappelijke ontwikkelingen en eisen. We kunnen dit verfijnen op gebouwniveau en verder specificeren in de vorm van operationele dienstverlening. Op de webpagina beheer, onderhoud en consultancy lees je meer over deze expertise.

Denkers met doekracht en doeners met denkkracht

Een pre van onze strategisch/tactische advisering is dat we ook beschikken over veel operationele kennis en ervaring. De realiseerbaarheid van adviezen is groter, omdat we weten wat ze op praktisch, uitvoerend niveau betekenen. Omgekeerd is ons strategisch/tactische expertise heel nuttig voor het uitvoeren van operationele taken. Inzicht in het ‘grote plaatje’ verbetert de kwaliteit van werkzaamheden zoals conditiemetingen en het opstellen van (D)MJOP’s. Beschouw ons derhalve als denkers met doekracht en doeners met denkkracht.

Onderwijzeres laat leerlingen de deur uit

Actief in het publieke en commerciële domein

Een kantoorgebouw, onderwijsaccommodatie, woningen, een sporthal, een winkel, een horecagelegenheid… elk gebouw, of deel van een gebouw, heeft een specifieke gebruikerstoepassing. Doordat we al zo lang actief zijn op het gebied van vastgoedmanagement, hebben we ervaring met een grote verscheidenheid aan gebouwen en gebouwgebruikers. Behulpzaam voor de kwaliteit van onze dienstverlening is ook dat we vertrouwd zijn met een grote diversiteit aan opdrachtgevers. We zijn onder meer actief voor de Rijksoverheid, provinciale en gemeentelijke overheden, onderwijsinstellingen en woningcorporaties. En behalve met betrekking tot maatschappelijk vastgoed in het publieke domein, zijn we ook actief in de commerciële sector en voor beleggers in vastgoed.

WinmMolen en hoogspanningsmast als symbool voor klimaatverandering

Partner voor klimaatverandering en -adaptatie

Op deze pagina mag een paragraaf over duurzaamheid niet ontbreken. Klimaatverandering en -adaptatie, energietransitie, CO2-reductie, verduurzaming… Voor de samenleving als geheel, maar zeker voor eigenaars van vastgoed is de klimaatverandering een grote uitdaging. Voor onderhoud, maar ook voor renovatie- en verbouwingsplannen moet hier rekening mee worden gehouden. Wij denken mee en hebben oplossingen voor je om je te ondersteunen bij deze omschakeling: op een zo kosten-efficiënt mogelijke manier. En rekening houdend met de wet- en regelgeving. Denk aan de Energiebesparingsplicht (alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder, óf uitvoering van alle toepasbare maatregelen van de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing - EML) en de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) met de daaraan gekoppelde EED Energie-audit.

Meer weten? Onze vastgoedexperts staan voor je klaar

Conditiemetingen, (D)MJOP, onderhoud, beheer en/of advies? Vul het formulier in of bel ons om te overleggen hoe we jou het beste van dienst kunnen zijn.

Medewerkers energiemanagement die datarapport energiemonitoring bekijken
Facilicom Vastgoedmanagement

Bel ons: 088-2987500

Van Leeuwenhoekweg 1, 5482 TK Schijndel