De mens niet langer de zwakste schakel

De medewerkers van een organisatie spelen een cruciale rol in de informatiebeveiliging. Dat behoeft gelukkig geen betoog meer. Een effectieve CIO (of CISO) richt zich naast de processen en techniek ook op de mensen in de organisatie. Informatiebeveiliging in een organisatie is zo sterk als de zwakste schakel – waarbij de mens vaak als zodanig wordt gezien. Om dit te veranderen wordt in veel gevallen ingezet op awarenesstrainingen, doorgaans met slechts een tijdelijk resultaat. Tijd dus voor een nieuwe strategie!

Bron ITExecutive.nl

Een rode ketting die in het midden afgebroken is

In het artikel De mens niet langer de zwakste schakel, gepubliceerd in CIO Magazine en op ITExecutive.nl, wordt het weerbaar maken van medewerkers besproken vanuit een psychologisch perspectief. Wat zegt de psychologie over gedragsverandering? Waarom bereiken de huidige awarenessprogramma’s vaak niet het gewenste resultaat? En hoe kan de psychologie helpen om de medewerkers daadwerkelijk weerbaarder te maken?