Datalek alarmsystemen treft Trigion niet

Recentelijk zijn er berichten verschenen over een datalek waarbij duizenden alarmsystemen gedurende een jaar op afstand konden worden uitgeschakeld vanwege een softwarelek. De Trigion AlarmCentrale heeft echter geen last gehad van dit incident. Trigion maakt gebruik van andere software en systemen dan de getroffen bedrijven.  

Naar aanleiding van deze berichten hebben wij deze specifieke kwetsbaarheid onderzocht, maar bij ons is deze niet aangetroffen. Bij Trigion maken we gebruik van het Facman-platform, waarbij identificatie op een andere manier wordt geregeld. Bovendien zijn er strenge beveiligingsmaatregelen getroffen om alleen geautoriseerde personen toegang te verlenen tot het systeem.

Dataveiligheid
Om de veiligheid van onze data en andere kwetsbaarheden te waarborgen, heeft onze AlarmCentrale diverse certificeringen die noodzakelijk zijn voor een AlarmCentrale. Zo voldoet de Trigion AlarmCentrale bijvoorbeeld aan de ISO 27701 normering voor informatiebeveiliging. ISO 27701 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. De ISO 27701-certificering is een aanvulling op de meer bekende ISO 27001-norm. Dit certificaat geeft richtlijnen om privacygevoelige informatie te beschermen.

Vragen

Als er nog vragen zijn over bovenstaande of over de mogelijkheden die wij installateurs bieden voor het ontsluiten van systemen neem dan gerust met ons contact op via telefoonnummer 088-298 1550 of stuur een berichtje naar klantenservice@trigionalarmcentrale.nl.