6 vragen aan... Timo Groeneveld

Veiligheid creëren betekent anticiperen. Met Trigion Next stellen we onze expertise, geavanceerde meldkamer, innovatieve technieken ter beschikking en ontwikkelen we samen met onze collega’s nieuwe ideeën en concepten.  Vandaag stellen we 6 vragen aan collega: Timo Groeneveld   

Accountmanager Timo Groeneveld Trigion Brand- en Beveiligingsdiensten
  • Naam: Timo Groeneveld
  • Functie: Accountmanager bouwkundige brandveiligheid
  • Leeftijd: 32
  • Woont in: Sleeuwijk
  • Hoeveel jaar werkzaam in de beveiliging:  

Ik werk sinds 1,5 jaar voor Trigion- Brand en Beveiligingstechniek. Hiervoor heb ik een commerciële functie bekleed bij een detacheringsbureau en daarvoor heb ik 10 jaar in de bouw gewerkt.

De bouw heeft mij altijd erg aangesproken. Vooral de type mens dat hierin werkzaam is. Het onderlinge contact is laagdrempelig, maar men kan ook heel direct zijn. Daarnaast vind ik een commerciële rol leuk, dus wat dat betreft komen deze twee werelden mooi samen in mijn huidige functie als Accountmanager.

Vraag 1: Maak de zin af: Ik ben pas echt tevreden over mijn werk als

wij als een team een brandveilig gebouw hebben opgeleverd en een tevreden klant hebben achter gelaten. Het klinkt als een cliché maar het is echt zo. Ik zie het helaas nog te vaak dat opdrachtgevers er veel moeite hebben om je vertrouwen te geven omdat ze vervelende ervaringen hebben gehad in het verleden. Door technologische ontwikkelingen en digitalisering proberen we maximale transparantie te geven aan onze opdrachtgevers. Zo geven wij real-time inzicht in de werkzaamheden die we uitvoeren. Dit doen we omdat veel van onze werkzaamheden niet meer zichtbaar zijn als het gebouw gereed is. Dit maakt het aanleveren van de verplichte logboeken ook gemakkelijker.

Vraag 2: Welke ontwikkeling in het verleden heeft het meest zijn stempel gedrukt op jouw vakgebied en waarom?

Het meest in het oog springende is toch wel de brand in de Grenfell Tower in Londen in 2017. Hier waren veel slachtoffers en het was een erg treurige gebeurtenis. Daarom is er meer aandacht gekomen in ons land voor wat betreft wet- en regelgeving. De belangrijkste verandering is toch wel geweest dat er veel kritischer gekeken wordt naar welke bouwmaterialen er gebruikt worden in renovatie/nieuwbouw. Ondanks deze harde ‘wake up call’ zien we helaas nog veel gebouwen die potentieel zeer gevaarlijk kunnen zijn. Wij helpen dan ook de gebouweigenaren dit in zien en hiernaar gaan handelen. Gelukkig komt dit bij steeds meer gebouweigenaren hoger op de prioriteitenlijst te staan.

Vraag 3: Wat zijn de actuele en toekomstige ontwikkelingen in jouw vakgebied (werk of markt)?

Als actuele ontwikkelingen zien wij toch wel jaarlijks regels en eisen strenger worden. Door deze ontwikkelingen zullen marktpartijen steeds meer op een adviserende stoel moeten gaan zitten. Je ziet dat het voor de gewone man of vrouw te complex is geworden en dat er ondersteuning nodig is. Het interdisciplinair kijken naar problematiek is hierin voor marktpartijen erg belangrijk. Niet alleen kijken vanuit de klassieke brillen van E/W/B maar veel breder kijken naar wat de uitdagingen zijn in het specifieke project en hierop in spelen en daarin verschillende technieken gebruiken. Kijken naar het budget van de klant en daar ook de juiste oplossing bij aanbieden.

Vraag 4: Stelling: De werkzaamheden die ik momenteel uitvoer bestaan over 10 jaar nog steeds; Eens/oneens en waarom?

Eens, over de linie genomen is de huidige staat van ons vastgoed op brandveiligheidsgebied in Nederland nog ondermaats. Hier zullen nog velen jaren voor nodig zijn om dit op orde te krijgen. Door de krapte op de arbeidsmarkt is er ook een groot tekort aan uitvoerend personeel wat deze transitie in ieder geval niet versnelt. Wij zien zelfs in veel nieuwbouwprojecten nog te vaak dat bouwkundige brandveiligheidswerkzaamheden onvoldoende meegenomen worden, de komende 10 jaar is er nog volop werk voor iedereen in de markt

Vraag 5: Tot slot, Wat wil je nog graag doen in je werk? Wat zijn je ambities?

Ik zou graag meer integrale projecten willen uitvoeren, waarbij wij een samenwerking hebben met de verschillende divisies binnen onze Trigion / Facilicom organisatie. Door met elkaar conceptueel na te denken, meer te integreren en hiermee de klant echt vooruit te helpen.  Als wij deze werkwijze (maar vooral ook denkwijze) beter weten te integreren in onze dienstverlening zullen wij meer toegevoegde waarde weten te creëren voor onze klanten.

Vraag 6: Aan welke expert moeten wij volgens jou deze vragen ook voorleggen?

Eduard Cuelenaere is een zeer gewaardeerde en ervaren collega aan de kant van de beveiligingstechniek. Ik geef hem graag het woord in de volgende editie.