18 maart: Maatregelen coronavirus bij Facilicom Group

Het besluit van ons kabinet om scholen, kinderopvang, horeca en sportclubs tot 6 april te sluiten, heeft veel impact op de samenleving. Ook op ons en de continuïteit van onze dienstverlening. Gelukkig zijn we gewend om, flexibel en met de juiste veerkracht, om te gaan met uitdagende situaties.

Onze dienstverlening kan niet worden gemist, zeker niet in deze tijd. Veiligheid, onderhoud, schoonmaak én zorg zijn kritische processen en voor een groot deel van onze klanten essentieel. Alleen als we met z’n allen de schouders eronder zetten komen we deze crisis te boven.

Cruciale beroepsgroepen

In de lijst van cruciale beroepsgroepen van de Rijksoverheid ontbraken initieel de beroepsgroepen schoonmaak en beveiliging. Mede namens Trigion heeft de Nederlandse Veiligheidsbranche direct contact gelegd met de autoriteiten. Beveiliging is, zeker ook in crisistijd, een van de essentiële beroepsgroepen die de samenleving draaiende houdt.  

Ook de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) heeft na publicatie van de lijst van cruciale beroepsgroepen, direct contact gelegd met minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De minister heeft positief gereageerd en vindt dat de schoonmaak ook moet worden aangemerkt als een cruciale beroepsgroep tijdens de uitbraak van het coronavirus. Schoonmakers vervullen immers een structurele en cruciale rol voor de genoemde beroepsgroepen en sectoren.

De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Het is een bevestiging en waardering van onze dienstverlening, dat schoonmaak en beveiliging een expliciete vermelding hebben gekregen in de toelichting op de lijst van cruciale beroepsgroepen.

Medewerkers die een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging en ICT) vervullen voor een van de cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken. Het blijft een noodopvang, die alleen kan worden benut wanneer andere opties ontoereikend zijn.

Continuïteit

Natuurlijk blijven we de ontwikkelingen op de voet volgen en maken we een passende doorvertaling vanuit het overheidsbeleid. Doorlopend brengen we per bedrijfsonderdeel de impact van de overheidsmaatregelen in kaart.

We doen er alles aan om onze dienstverlening maximaal op peil te houden. Mocht het coronavirus impact hebben op onze dienstverlening, dan wordt u daarover tijdig geïnformeerd door uw contactpersoon.