Datavalidatie, een innovatieve toevoeging bij screening

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om sollicitanten en medewerkers te screenen. Niet alleen als dat verplicht is volgens wet- en regelgeving. Hoffmann biedt op het gebied van screening verschillende vormen van dienstverlening. Niet alleen screening, maar ook datavalidatie. Datavalidatie betekent dat we de data in bijvoorbeeld het CV controleren op onwaarheden. Ook het aanvragen van een VOG kan hier onderdeel van zijn. Wij voeren datavalidatie uit in samenwerking met onze partner Validata Group.

Noodzaak van datavalidatie

Bij screening houden we altijd een persoonlijk interview met een potentiële kandidaat en doen we een uitgebreide referentencheck. Zo brengen we mogelijke risico’s voor de opdrachtgever in beeld. Datavalidatie is daarbij een waardevolle aanvulling. In meer dan 74% van alle CV’s staan namelijk onwaarheden. Dat zijn zowel kleine vergissingen (bijvoorbeeld in een datum) als keiharde leugens. In dat laatste geval kan dit grote schade tot gevolg hebben. Denk aan imagoschade, financiële schade of zelfs persoonlijke schade als we kijken naar de zorgsector. Uit onderzoek van onze partner Validata Group blijkt dat 10 tot 15% van de CV’s een echte onwaarheid bevat.

Datavalidatie: efficiënt en geautomatiseerd

We zien dat steeds meer bedrijven het checken en verifiëren van gegevens en data (bijvoorbeeld hoogst genoten opleiding of een VOG) serieuzer (gaan) benaderen. Het is belangrijk dat gegevens kloppen om een juist oordeel te kunnen vellen over de integriteit van iemand. Er zijn bedrijven die zelf op jaarbasis grote aantallen sollicitanten en medewerkers handmatig controleren. Deze bedrijven maken nu vaak de overstap naar een veel efficiënter, geautomatiseerd en volledig digitaal proces. Veel data kan namelijk automatisch en digitaal opgevraagd en gecheckt worden bij bijvoorbeeld overheidsinstanties als DUO. Hierdoor wordt de time-to-hire geminimaliseerd. Dit heeft een positieve invloed op bijbehorende kosten.

Aandacht voor privacywetgeving

Net als bij screening moet u ook bij datavalidatie rekening houden met privacy. Er moet een gerechtvaardigd belang zijn om een screening of datavalidatie uit te voeren. Onder andere de eis van proportionaliteit speelt een rol. Dit betekent dat informatie die wordt gecheckt – en waarvoor inbreuk wordt gemaakt op iemands privacy – in verhouding dient te staan tot de functie die de persoon gaat bekleden.

Samenwerking Hoffmann met CV-OK

CV-OK is een label van onze partner Validata Group, specialist in het ‘online’ checken van gegevens van personen en bedrijven. Deze samenwerking is ervoor bedoeld om onze opdrachtgevers een laagdrempelig online proces te kunnen bieden. Bij dit online proces worden alle persoonsgegevens, relevant voor een datavalidatie, snel en veilig geverifieerd. Binnen 3 tot 5 werkdagen ligt er een rapport klaar.

Zoals reeds verschenen in de Hoffmann Tips #235.