Beter datagebruik voor Trigion door inzet uniek monitoring dashboard

"Dit unieke dashboard ontsluit centraal informatie over de kwaliteit van onze dienstverlening. Met de verworven inzichten kunnen we goed inspelen op veranderingen en een inhoudelijk gesprek voeren over onze dienstverlening. We kijken hierbij niet alleen in de achteruitkijkspiegel, maar kunnen nu óók tijdig bijsturen."

Stijn Merkelbach, Manager Business Development bij Trigion

Moderne beveiliging vereist inzichten

In nauwe samenwerking met InSpark heeft beveiligingsbedrijf Trigion een geheel nieuw online dashboard ontwikkeld voor het monitoren van de belangrijkste KPI’s, rapportage en analyse van alle incidenten en meldingen.

Trigion is de beveiligingstak van de Facilicom Group, een groot Nederlands familiebedrijf in Facilitaire Dienstverlening en Zorg & Welzijn. Als divisie met ruim 7.000 medewerkers en een breed scala aan producten en diensten, is Trigion een van de grootste beveiligingsbedrijven van Nederland.

Trigion's doel is om door continue vernieuwing voor ieder specifiek veiligheidsvraagstuk de beste professionele oplossing te bieden, om zo aan de steeds veranderende behoeftes en wensen van opdrachtgevers te voldoen. Voor een dergelijke, geoptimaliseerde dienstverlening is een goede, doorlopende monitoring, analyse en rapportage van alle voorkomende meldingen en incidenten absoluut noodzakelijk.

Continue marktaanpassing vereist gedegen monitoring

Voor iedere organisatie geldt: sturing op dagelijkse issues en op belangrijke prestatie-indicatoren verhoogt de kwaliteit van producten en diensten én versterkt de onderscheidende marktkracht. Samen met InSpark ontwikkelde Trigion daartoe een speciaal monitoring dashboard, dat bestaat uit drie onderling gekoppelde onderdelen:

  • Een centraal dashboard met managementinformatie m.b.t. de key performance indicators (KPI's),
  • Een operationeel systeem, voor de monitoring van alle cijfers, verzamelde data en meldingen die bij de diverse beveiligingsvestigingen binnenkomen, en
  • Een klantportaal, toegankelijk via desktop en app, dat laat zien hoe de cijfers zich verhouden tot de KPI's die in het contract zijn overeengekomen.

Met dit uitgebreide monitoringsysteem worden alle actualiteiten, trends en ontwikkelingen op zowel lokaal, regionaal als ook landelijk niveau duidelijk. Zo kan de business zich op efficiënte wijze aan de markt en de vraag aanpassen en doorlopend verbeteren.

Stakeholder-based ontwikkeling

De intensieve samenwerking tussen InSpark en Trigion illustreert onder meer de intentie van Trigion om meer datagedreven te werken voor een adaptieve business: "De partnerschappelijke ontwikkeling past bij de huidige strategie van Trigion om een stevige regierol aan te nemen en daarbij nauw samen te werken met een betrouwbare partner als InSpark, met diepgaande expertise over business intelligence en de nieuwste data platforms," licht Merkelbach toe.

Richard Verburg van InSpark vertelt: "Er bestond een urgente vraag om de resultaten van Trigion's dienstverlening beter inzichtelijk te maken. Vanuit deze vraag hebben we stapsgewijs en op een wendbare manier een online dashboard ontwikkeld dat echte meerwaarde voor zowel Trigion als ook haar klanten oplevert."

Stijn Merkelbach (Trigion) en Richard Verburg (InSpark)

Uniek door betrokkenheid

Eigenlijk wordt ieder dashboard per definitie op maat gemaakt, omdat het altijd aan de specifieke wensen van een onderneming moet voldoen. Het dashboard van Trigion is echter een uniek dataproduct, omdat het ontwikkeld is in partnerschap met alle personen die ertoe doen, inclusief de klant. Daardoor heeft het een meerwaarde voor alle betrokkenen.

"Veruit de meeste dashboards zijn sterk intern gericht; enkel op omzet, marges en managementinfo. Met Trigion's speciale dashboard wordt echter óók de klant geïnformeerd over de algehele stand van zaken. Daarmee creëer je toegevoegde waarde voor de opdrachtgever, verbeter je de customer experience én toon je je onderscheidende marktkracht."

Richard Verburg, Business Lead Data & AI bij InSpark

Het dashboard werd ontwikkeld in overleg met de belangrijkste stakeholders van Trigion en Facilicom Group, zoals HR, sales, klantmanagers, teamleiders en het directieteam. Daarnaast werden managers, specialisten en adviseurs van Trigion-klanten bij het proces betrokken. Dat zorgde voor een zeer succesvolle adoptie.

"Organisaties onderschatten nogal eens het belang van een sterke commitment van alle betrokkenen. Een dashboard is pas een tool met meerwaarde, als het wordt omarmd en gedragen door de mensen die het gebruiken. Dat gebeurt alleen als de tool daadwerkelijk helpt in hun dagelijkse werk," aldus Verburg.

Een dashboard dat kan groeien

Zaak is nu om te kijken hoe het dashboard verder ontwikkeld kan worden om monitoring en evaluatie te versterken. In de toekomst moet het dashboard ook een meer voorspellende waarde krijgen. Door inzichten te verzamelen over de drivers achter veelvoorkomende incidenten kunnen bijvoorbeeld patronen aan het licht worden gebracht, die een indicatie geven van toekomstige risico's. Tevens wordt vanuit het partnership met InSpark gekeken naar de standaardisatie van de systemen, zodat het dashboard praktisch inzetbaar wordt voor alle Trigion accounts.