Brandwachten

De brandveiligheid van jouw organisatie optimaal inrichten die aan de eisen van bijvoorbeeld de overheid, brandweer en verzekeraars voldoen? Dit kan met Trigion Safety. Wij dragen zorg voor de (brand)veiligheid bij de uitvoering van werkzaamheden of uitval van technische systemen en leveren daarmee een effectieve bijdrage aan het borgen van de continuïteit binnen jouw organisatie.

Onze rijksgediplomeerde brandwachten zijn ervaren, vakbekwaam en worden voortdurend bijgeschoold. Met aansprekende opdrachtgevers in het land is Trigion één van de specialisten op gebied van brandveiligheid en brandpreventie in Nederland. Ons werkterrein is zeer divers. We zijn actief binnen de (petrochemische) industrie, op scheepswerven, op luchthavens, maar ook in theaters, winkelcentra, kantoren en zorginstellingen. Verder leveren we ook repressieve brandwachten ter aanvulling van bedrijfsbrandweerkorpsen. In onze dienstverlening staat snelle levering, continuïteit en vakbekwaamheid centraal.

Rijksgediplomeerde brandwachten

Trigion beschikt uitsluitend over rijksgediplomeerde brandwachten. Zij beschikken over een ruime ervaring en specifieke kennis op gebied van (brand) veiligheid. Onze brandwachten zijn als specialisme ondergebracht binnen de divisie beveiliging van Trigion en zijn landelijk inzetbaar voor uiteenlopende activiteiten, met een hoog risicoprofiel. De centrale aansturing voor de (landelijke) activiteiten vindt plaats vanuit Schiedam.

Inzetbaar binnen risicovolle situaties

In de petrochemische industrie is de brandwacht (veiligheidswacht) vaak verantwoordelijk voor de controle van de vergunning en op genomen of te nemen maatregelen. Het meten van mogelijk in de besloten ruimte nog aanwezige gevaarlijke stoffen, of het toezicht houden in risicovolle gebieden. waar werkzaamheden zoals lassen in plaatsvinden. Onze brandwachten worden ook ingezet in kantoren, winkelcentra, schouwburgen of zorginstellingen. Meestal is dan sprake van een tijdelijke ad hoc situatie. Bijvoorbeeld als de sprinkler- en/of brandmeldinstallatie buiten bedrijf is waardoor een onveilige situatie ontstaat. Vaak gebeurt dit op last van de Veiligheidsregio en/of vanuit wet- en regelgeving. Naast het lopen van preventieve controleronden, is de brandwacht bij calamiteiten in staat direct te handelen. Denk hierbij aan alarmeren van de hulpverlenende instanties, het in goede banen leiden van een ontruiming of het blussen van een beginnende brand.

Inzet vanuit een preventief kader

Een groot deel van onze brandwachtactiviteiten heeft een preventief karakter in relatie tot (brand)veiligheid en heeft te maken met het toezien op en controleren van het geheel aan te nemen maatregelen dat nodig is om (brand) schade of enig letsel aan personen te voorkomen.

Inzet vanuit een repressief kader

Verder bieden we ondersteuning aan (bedrijfs)brandweerkorpsen, waarbij wij samen de veiligheid voor mens, dier en bedrijf zo veel als mogelijk willen garanderen. Om de repressieve taak hierbij goed en veilig uit te kunnen voeren zijn medewerkers die hierbij worden ingezet, gekeurd, geoefend en aanvullend opgeleid (brandweerchauffeur, pompbediende, Firstresponder en bevelvoerder). Een groot deel van onze medewerkers is als vrijwilliger actief bij een korps in de eigen woonplaats.

Inzet vanuit een voorbereidend kader

Onze Middelbaar Veiligheidskundigen, hebben tevens een brandweerachtergrond en zijn daarmee al jaren actief binnen het werkveld van veiligheid. Door al in de startfase van een project aan te sluiten bij het overleg, leveren zij een belangrijke bijdrage door de beoordeling van alle geïnventariseerde mogelijke risico’s, tot de noodzaak voor het treffen van maatregelen in volgorde van prioriteit.

Wij staan voor je klaar

Trigion wil graag optimaal aansluiten op de klantbehoefte en streeft ernaar om vanuit partnership met elkaar vanuit risico’s te kijken naar oplossingen. Hierbij kan het effectiever en efficiënter zijn om brandwachten voor aanvullende taken te trainen en/of op te leiden, voor bijvoorbeeld het onderhoud aan ademlucht apparatuur, of het testen en beheer van brandmeldinstallaties. Ook is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden brandwachten in te zetten die in bezit zijn van het beveiligingsdiploma.

Met een professionele en effectieve aanpak in relatie tot de veiligheid op jouw locatie, streven wij ernaar om een zo optimaal mogelijk bijdrage aan jouw veiligheidsbeleid te leveren door:

  • Een efficiënte en klantgerichte planning, met zorg voor kwaliteit en continuïteit;
  • Levering vanuit een team met gemotiveerde en vakkundige medewerkers;
  • Flexibiliteit en continuïteit vanuit vaste en betrouwbare toeleveranciers welke dezelfde eisen hanteren;
  • Vanuit partnerschap samen werken aan een doelmatige inzet van personeel in relatie tot (brand) veiligheid.

Als landelijke speler binnen de veiligheidsbranche, is Trigion werkzaam voor uiteenlopende klanten in diverse sectoren en heeft daarmee een goede reputatie opgebouwd.

Mannelijke beveiliger in uniform wijst aan een vrouwelijke voorbijganger de weg op Jaarbeurs Utrecht.

Meer weten over brandwachten?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking of offerte.

Vraag een offerte aan

Laatste nieuws