Meer samenwerking en weerstand tegen ondermijning

Steeds meer bestuurders ervaren toenemende bedreigingen en het aantal incidenten stijgt exponentieel. Ruim driekwart van de bestuurders heeft tegenwoordig te maken met agressie, intimidatie en geweld. In het licht van deze uitdagingen zet Trigion zich actief in voor een veerkrachtig bestuur waarin politieke ambtsdragers hun functie veilig en integer kunnen uitoefenen. Onlangs organiseerde Trigion een rondetafelbijeenkomst waarbij samen met relaties uit het publieke domein diepgaand gesproken werd over ondermijning en weerbaar bestuur. 

Meer samenwerking en weerstand tegen ondermijning

Kwetsbare processen en criminele activiteiten

Onder leiding van ervaren veiligheidsadviseur en dagvoorzitter Frank van Summeren voerden we de dialoog over het voorkomen van misbruik van gemeentelijke voorzieningen en dienstverlening door criminele netwerken. Kwetsbaarheden in gemeentelijke (bedrijfs)processen en de diversiteit aan criminele activiteiten bemoeilijken deze opgave, zo bleek gaandeweg het gesprek. 

Het handhaven van regels en voorschriften, de openbare orde en vergunningverlening werden het vaakst in verband gebracht met bedreigingen. Als grootste gevaren, vanuit de criminaliteit bekeken, scoorden drugshandel en het witwassen van crimineel hoog. Het gaat in enkele gevallen zelfs zo ver dat bedreiging van invloed is op het besluitvormingsproces.

Verregaande impact en weerstand bieden

Met voormalig burgemeester van Helmond, Fons Jacobs, hadden we ook een ervaringsdeskundige aan tafel. Tijdens zijn ambtsperiode had hij te maken met intimidatie, dreiging en ondermijning door een crimineel netwerk waardoor hij zelfs enige tijd in het buitenland moest verblijven. Uit eerste hand werd de impact van bedreigingen op de gesteldheid nog maar eens bekrachtigd. Dit leidde tot interessante dialogen over het handelen van politie, justitie en de beperkingen van het besturen van een ambt op afstand.

De collega’s van Hoffmann sloten het inhoudelijke programma af met enkele herkenbare praktijkcasussen om een veiligere en integere omgeving te realiseren. Belangrijkste boodschap aan de groep in relatie tot ondermijning was toch wel: ‘Laat je niet verrassen en blijf weerstand bieden!’    

Al met al een enorm waardevol samenzijn, want door het uitwisselen van kennis leren wij als beveiligingsorganisatie nog beter te anticiperen op toenemende dreiging. Door meer samenwerking en weerstand maken we een vuist tegen ondermijning. 

Veiligheidsoplossingen voor een weerbaar bestuur    

Van maatwerk beveiligingsoplossingen tot preventieve maatregelen, lokale samenwerkingen en adaptief handelen op de continu veranderende veiligheidsbehoeften. Wij delen onze kennis, oplossingen en praktijkervaringen ook graag met jou. 
 

Meer weten? Neem contact met ons op