Inzichten in de maatregelen met de Energie audit

De EED (Energy Efficiency Richtlijn) verplicht je om eenmaal per vier jaar de CO2-uitstoot van je gebouwen en de mobiliteit in kaart te brengen. De resultaten geven inzicht in de maatregelen die een gebouweigenaar moet nemen. De energie-audit is alleen van toepassing op grote organisaties. Voldoen aan de vierjaarlijkse verplichting kost tijd en geld en vraagt specifieke expertise. Facilicom Energiemanagement adviseert hoe je efficiënt en op de juiste manier gebouwen compliant maakt.

Meer weten over de Energie-audit en hoe wij jou kunnen helpen?        Neem contact met ons op   

Een efficiënt EED in 4 stappen

Facilicom Energiemanagement heeft voor het opstellen van een EED een overzichtelijk stappenplan opgesteld. In 4 stappen heb je zekerheid dat je ruim voor de deadline aan je EED-plicht voldoet. Zonder stress, zonder vragen. En met een op jouw locatie toegesneden advies over optimalisatiemogelijkheden. Wij helpen jij bij:

  • Het opstellen van een plan van aanpak, inclusief alle informatie die je nodig hebt voor een EED
  • Pandopnames
  • Het analyseren van de informatie en de panden
  • Het opstellen van het energie-auditrapport en het indienen bij de RVO

Wij ontzorgen je dus in alle vier de stappen. Onze hulpmiddelen en werkwijze zijn toegesneden op de eisen van de EED.

De auditplicht voor de EED geldt voor 3 typen organisaties:

  • meer dan 250 fte
  • meer dan € 50 miljoen jaaromzet en € 43 miljoen (jaarlijkse) balanstotaal

Met de energie-audit heb je zwart op wit wat je bedrijf of organisatie aan CO2 uitstoot, zowel door het gebouw als door de mobiliteit. Ook geeft de audit helderheid over maatregelen om je footprint te verlagen. Facilicom Energiemanagement neemt die verantwoordelijkheid uit handen.

Onze Erkende Maatregelen Scan (EMS) inventariseert exact:

  • welke maatregelen je in je gebouw(en) moet nemen
  • wat de kosten zijn
  • wat de baten zijn
Een vrouw kijkt op haar telefoon terwijl ze achter haar laptop zit te werken

Meer weten of heb je vragen?

Ben je benieuwd hoe wij je kunnen helpen met het op de juiste manier compliant maken van gebouwen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het stappenplan? Neem dan contact met ons op, dan nemen we de mogelijkheden graag met je door.

Neem contact met ons op

Nieuws, blogs en cases

Mannen nemen een quickscan af.
Energiemanagement Vastgoedmanagement Facility Management
Blog

Quickscans zijn een effectieve opstap naar duurzaam vastgoedbeheer

Facilicom Solutions helpt: met twee quickscans die een eerste vertrekpunt zijn voor een duurzaam vastgoedbeheer.

energiemanagement
Energiemanagement Facility Management
Nieuws

Hoe overbrug je de kloof tussen denken en doen?

We moeten toegroeien naar een circulaire economie. De facilitaire dienstverleningssector biedt daarvoor mooie kansen. Maar hoe pak je dit succesvol op, op...

Inspecteur bekijkt zonnepanelen
Energiemanagement Vastgoedmanagement Facility Management
Blog

De ‘E’ van BOEI

Inspectie met RVB-BOEI methodiek: effectieve opstap naar duurzaam MJOP.