Verduurzaming klein maatschappelijk vastgoed Zuid-Holland

Nog meer animo voor deelname in tweede ronde

Ranès Rioza is beleidsmedewerker energietransitie in de gebouwde omgeving en Projectleider voor het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Klein Maatschappelijk vastgoed Zuid-Holland. “Een andere functiebenaming is Verbinder en regisseur”, vertelt Ranès tijdens een interview in het prachtig gerenoveerde Provinciehuis van Zuid-Holland.

“Dat is wel een beetje een ‘hippe’ omschrijving, maar ik val er graag op terug om uit te leggen wat ik doe. Ik verbind namelijk stakeholders. En ik heb een coördinerende rol, wat besloten ligt in de benaming regisseur.” Ranès heeft dus een spilfunctie in het project en is daarmee de aangewezen persoon om het project toe te lichten hoe het gaat met het project en hoe hij de samenwerking met Facilicom, een van de partners van het programma, ervaart.

Tweede ronde

De provincie Zuid-Holland ondersteunt sinds 2021 eigenaren van maatschappelijk vastgoed met een kleine vastgoedportefeuille bij het verduurzamen van hun gebouwen. Met het Ontzorgingsprogramma Klein Maatschappelijk Vastgoed heeft de provincie ondersteuning gegeven aan meer dan 100 eigenaren van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, buurthuizen en musea. Op 1 februari 2023 is de tweede ronde van start gegaan. Facilicom was betrokken bij de eerste ronde en is ook partner in het vervolgprogramma. Zogeheten ‘projectfacilitatoren’ van Facilicom werken nauw samen met duurzaamheidscoaches om vastgoedeigenaaren te ondersteunen bij het realiseren van hun duurzaamheidsambities. Concrete activiteiten van de facilitatoren zijn Quickscan rapportages over quick-win-maatregelen, Energiescans van gebouwen en de integratie van duurzaamheid in MJOP’s.

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

‘Projectfacilitators’ van Facilicom ondersteunen het ontzorgingsprogramma van Provincie Zuid-Holland voor klein maatschappelijk vastgoed voor gemeentes tot 50.000 inwoners.

Handen uit de mouwen steken

Ranès heeft een sterke intrinsieke motivatie om een rol te spelen in een project zoals het Ontzorgingsprogramma: “Er moet echt iets voor het klimaat gedaan worden. Ik vind dat we met z’n allen de handen uit de mouwen moeten steken. De overheid heeft hierin een rol, maar we kunnen allemaal een bijdrage leveren. Het is niet alleen de taak van de overheid om dit land op de rails te krijgen en houden. Ik zie deze gezamenlijke verantwoordelijkheid terug in het ontzorgingsprogramma, waarin overheid en maatschappelijke organisaties samenwerken.”

Grootste impact CO₂-reductie

Het is een goed idee dat de uitvoering van het Ontzorgingsprogramma bij de provincies is neergelegd: “Elke provincie heeft eigen uitdagingen. De omstandigheden in Drenthe zijn heel anders dan in Zuid-Holland. Je krijgt dus een meerwaarde als je de uitvoering verlegt van de landelijke naar de provinciale bestuurslaag. Op provinciaal niveau is er voldoende autonomie om binnen de randvoorwaarden van het project maatwerkoplossingen te bieden. Zo hebben wij er in Zuid-Holland voor gekozen om in eerste aanleg het accent meer op scholen en zorginstellingen te leggen. Dat zijn de grootste sectoren in onze provincie. Het is logisch om daarvoor te kiezen, omdat je dan een grote maatschappelijke impact maakt en misschien ook wel de grootste CO₂ reductie bereikt. ”

Complimenten deelnemer

“De animo om deel te nemen aan het project en de betrokkenheid van de deelnemende organisaties zijn heel positief”, ervaart Ranès: “Ik heb afgelopen week nog de complimenten van één van de deelnemers doorgestuurd gekregen en op mijn beurt gedeeld met de coaches en de facilitatoren. Zo’n bericht is natuurlijk heel motiverend voor alle betrokkenen.” Over de samenwerking met Facilicom is hij ook te spreken. “Op persoonlijk vlak werken we goed samen, maar ik vind het ook fijn dat Facilicom een bedrijf is met een breed aanbod, waar veel kennis zit. Dus niet alleen wat betreft energiescans, maar ook maatwerkadviezen en een portefeuille-routekaart.”

Meer aanmeldingen

Zoals gezegd is op 1 februari van dit jaar is de tweede ronde van het Ontzorgingsprogramma van start gegaan: “We constateren een grotere interesse en hebben in de eerste maand meer aanmeldingen ontvangen dan bij de vorige ronde. Ik vermoed dat de hoge gasprijs van afgelopen zomer hier ook een rol in speelt.” Het programma biedt de doelgroep welkome hulp om te verduurzamen. Want het ontbreekt kleinere organisaties vaak aan tijd, kennis of middelen om verduurzamingsstappen te zetten. Ondersteuning door de provincie Zuid-Holland, en de andere provincies, biedt hen de kans om weloverwogen keuzes te maken voor de toekomst.

Meer informatie over de regeling: www.zuid-holland.nl/ontzorgingsprogramma