Netwerk & lidmaatschappen

Nederlandse Veiligheidsbranche

Via Ellen Groenewoudt, algemeen directeur van Trigion, zijn wij als bestuurslid actief binnen de Nederlandse Veiligheidsbranche. Daarnaast is Marcel Rotteveel, Directeur business control, voorzitter van de Onderhandelingsdelegatie (OHD). De brancheorganisatie vertegenwoordigt de markt van particuliere beveiliging, recherche en geld- en waardetransport. Leden van de branche zijn gezamenlijk goed voor meer dan 90% van de totale omzet in Nederland. Meer informatie over de Nederlandse Veiligheidsbranche vindt u op www.veiligheidsbranche.nl

The Hague Security Delta (HSD)

In 2013 waren we als 'founding partner' betrokken bij de oprichting van de Stichting The Hague Security Delta. Deze stichting heeft als taak om het landelijke cluster van bedrijven, overheidsorganisaties en kennisinstellingen in het veiligheidsdomein te versterken, de internationale concurrentiepositie te vergroten en innovatie in veiligheid te stimuleren. The Hague Security Delta is een Nederlands veiligheidscluster met meer dan driehonderd bedrijven, overheden en kennisinstellingen. HSD heeft een internationaal track record in cyber, nationale en stedelijke veiligheid, bescherming van vitale infrastructuur en het forensisch werkveld. Door samenwerking en innovatie willen zij economische ontwikkeling en veiligheid in Nederland en daarbuiten stimuleren.

Naast leden van de Raad van Bestuur en directies van Thales, Siemens, TNO, Cap Gemini, de Haagse Hogeschool, Fox-IT, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de gemeente Den Haag, was Trigion tot voor kort lid van het bestuur. Meer informatie over the Hague Security Delta vindt u op www.thehaguesecuritydelta.com.

Als meest toonaangevende partner in veiligheid, mocht Trigion natuurlijk niet ontbreken als 'founding partner' van the Hague Security Delta

Vereniging Beveiligingsmanagers Nederland (VBN)

Diverse medewerkers van Trigion zijn actief betrokken binnen de Vereniging Beveiligingsmanagers Nederland. Deze professionele, herkenbare en erkende beroepsvereniging richt zich op beveiligingsmanagers, -consultants en -stafmedewerkers. Meer informatie over de Vereniging Beveiligingsmanagers Nederland vindt u op www.vbnnet.nl.
 

Grote diversiteit aan relaties

Naast voorgaande netwerken ligt een grote diversiteit aan relaties ten grondslag aan onze kernwaarde samenwerken. Hieronder vindt u een overzicht van organisaties waarmee we een actieve en constructieve relatie onderhouden, inclusief directe link naar de homepage van deze organisatie.