Certificaten en verklaringen

Als toonaangevende organisatie is Trigion in het bezit van een aantal certificaten; certificaten op het gebied van kwaliteit, veiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Trigion is gecertificeerd conform ISO9001:2015 en het Keurmerk Beveiliging: een erkend beveiligingsbedrijf met een kwaliteitsmanagementsysteem dat gericht is op continue verbetering.

De veiligheid van onze medewerkers vinden wij erg belangrijk. Hiervoor hebben wij een ARBO managementsysteem ingericht dat werkt volgens de principes van VCA. Ook maatschappelijke betrokkenheid voeren wij hoog in het vaandel. Wij zijn gecertificeerd conform de MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) Prestatieladder, niveau 4: het op een na hoogste niveau.

Hieronder vind je al onze certificaten en keurmerken terug.

Trigion AlarmServiceCentrale

Onze AlarmServiceCentrale is een gecertificeerde Particuliere Alarm Centrale (PAC) en Video Toezicht Centrale (VTC). Voor het uitvoeren van deze taken wordt er door Justis een vergunning verleend. Daarbij kiest AlarmServiceCentrale er voor om zich volledig conform zwaardere Europese richtlijnen te laten certificeren. 

NEN 50518 + IEC 62676-4 Monitoring and Alarm Receiving Centre

De Europese norm NEN 50518 is hét schema voor certificering van Monitoring and Alarm Receiving Centres (MARC). Het schema beschrijft de eisen waaraan een monitoring en alarmontvangstcentrale moet voldoen. 

De toevoeging IEC 62676-4 is een belangrijke norm voor beveiligingscamera’s en videobewakingssystemen voor gebruik in beveiligingstoepassingen. Dit is een internationale norm waarin alle belangrijke kwaliteitsaspecten vastliggen voor beveiligingscamerasystemen. De norm geeft aanbevelingen en vereisten voor het selecteren, plannen, installeren, in gebruik nemen, onderhouden en testen van videobewakingssystemen (VSS). Deze toevoeging is een vereiste om naast de PAC vergunning ook de VTC te verkrijgen. Bekijk hieronder het certificaat.

NEN 50518

ISO 27001 Information Security Management System

Trigion AlarmServiceCentrale is één van de weinige particuliere alarmcentrales (PAC’s) in Nederland die voldoen aan de normering ISO 27001 voor informatiebeveiliging. De internationaal gedragen norm ISO 27001 beschrijft onder meer de eisen voor een Information Security Management System (ISMS), een blauwdruk voor een solide fundament voor informatiebeveiliging. Bekijk hieronder het certificaat

ISO 27001 

ISAE 3402 Type 2 Internationale outsourcing standard

In het ISAE 3402 rapport worden de afspraken (rondom de dienstverlening van de AlarmServiceCentrale) die gemaakt zijn beschreven. In het rapport wordt door een onafhankelijke auditor vastgelegd of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Ook wordt vastgelegd of de beheersmaatregelen die genomen zijn werken. De rapportage is een onafhankelijk bewijs naar onze opdrachtgevers en toont aan dat wij op een betrouwbare en veilige manier werken zoals afgesproken.

Maak een afspraak om het certificaat in te zien.

ISO 22301 Business Continuity Management

De ISO 22301 is dé ISO standaard voor Business Continuity Management (BCM). De norm specificeert eisen voor het inrichten, onderhouden en continu verbeteren van een managementsysteem dat uw organisatie voorbereid op incidenten. Omdat Trigion AlarmServiceCentrale een steeds kritischere rol vervult voor haar klanten hebben wij ons ISO 22301 laten certificeren. Zo zijn wij voorbereid op alle mogelijke incidenten. Bekijk hieronder het certificaat.

ISO 22301

ISO 14001 Milieu management

ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. Trigion AlarmServiceCentrale heeft zich ISO14001 laten certificeren om te borgen dat wij ons bewust zijn van onze impact en er alles aan doen om dit continue te verbeteren. Bekijk hieronder het certificaat.

ISO14001

Meer weten over onze certificeringen en keurmerken?

Neem dan contact met ons op. We vertellen je graag meer over onze visie en ambities rondom de kwaliteit van onze dienstverlening.