Sociale partners

Actief betrokken binnen sociale netwerken

Het directieteam van Trigion en vertegenwoordigers uit onze diverse bedrijven zijn actief binnen het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) en het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP).

Logo Beveiligingsbranche (SFPB)

Over het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging

Het SFPB houdt toezicht op de naleving van de cao Particuliere Beveiliging. Ook voert het fonds alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken uit die sociale partners in de cao hebben gemaakt. Dit zijn afspraken over beloning, gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en de vakbekwaamheid en ontwikkeling van professionals in de branche. Het fonds coördineert onderzoek en publicaties, biedt informatie en voorlichting, en organiseert bijeenkomsten en opleidingen.Op de website van het SFPB vind je meer informatie over de activiteiten van het fonds.

Logo CAOP

Over het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel

Het CAOP ondersteunt al langere tijd organisaties in het veiligheidsdomein, zoals fondsen voor de politie (SAOP en SWP), Defensie (ASD) en het A+O fonds Rijk, waar de Dienst Justitiële Inrichtingen en de Douane onder vallen. Dat is een van de redenen waarom het SFPB koos voor het CAOP. Verder is een belangrijke reden dat het CAOP een onafhankelijke stichting is met een Raad van Toezicht.Op de website van CAOP vind je meer informatie.

SFPB per 1 juli 2020 over naar het CAOP

Het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) is per 1 juli 2020 overgegaan naar het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP), samen met het grootste deel van de medewerkers. Zij voeren nu met het CAOP de werkzaamheden van het fonds uit voor de branche particuliere beveiliging, zoals activiteiten rond arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en opleiden. Het CAOP ondersteunde al diverse fondsen binnen het veiligheidsdomein. Met het SFPB komt daar een fonds bij van buiten de publieke sector. Op de website van het CAOP vind je meer achtergrondinformatie.

Contact Trigion over sociale partners