Haagse Wijk- en Woonzorg en Gom Zorg gaan het ‘Samen’ doen

Vanaf 1 december gaat Gom Zorg aan de slag met ‘Samen’ bij Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg). Op één van de locaties van HWW zorg gaat een pilot van een half jaar starten. Met Samen ondersteunt Gom Zorg opdrachtgevers en nieuwe klanten door niet-zorg gerelateerde taken over te nemen. Interim-manager facilitaire dienst Hans Bronsema bij HWW zorg: ‘Waarom zou ik een uitzendkracht gaan inwerken terwijl er al goede medewerkers op onze locaties rondlopen?’

De zorg kampt met een tekort aan arbeidskrachten. Dat leidt tot een hoge werkdruk bij het zorgpersoneel, iets wat ook cliënten merken. Met Samen biedt Gom Zorg een oplossing, in ieder geval bij opdrachtgevers in het care segment. ‘Vacatures zijn heel moeilijk op te vullen, met alle gevolgen van dien. Veel mensen willen wel werken in de zorg, maar alle taken die erbij komen verhogen de werkdruk vaak. Toen was de vraag: kunnen wij als facilitaire afdeling de taken die niet-zorg gerelateerd zijn bij de zorg weghalen?’, zegt Hans Bronsema.

Bijspringen

HWW zorg heeft elf zogenaamde ‘wonen-met-zorg-locaties’. Houtwijk is er één van, bedoeld voor mensen die na een ziekenhuisopname ondersteuning nodig hebben of door dementie of psychogeriatrische problemen niet meer thuis kunnen wonen. Ongebruikelijk is het niet dat medewerkers van Gom Zorg bijspringen. ‘Op onze locaties zetten we ze af en toe al in, bijvoorbeeld als mijn collega van de linnenkamer ziek of met vakantie is. Op een andere locatie hebben we een handyman die de afdeling ondersteunt. Schoonmaakmedewerkers kennen de mensen en ze kennen de locatie. Waarom zou ik bijvoorbeeld een uitzendkracht gaan inwerken terwijl er al goede medewerkers rondlopen?’

Hans Bronsema, Interim-manager facilitaire dienst

Hans Bronsema, Interim-manager facilitaire dienst

Resultaatgericht werken

Ook een andere ervaring droeg ertoe bij dat Hans in gesprek raakte met Gom Zorg over Samen. ‘We hebben hier een pilot gedaan met resultaatgericht werken. In een verzorgingshuis locatie met zorg is dat lastig, het is geen kantoorpand. Daarom zijn we het anders gaan doen: met dezelfde inzet van mensen is Gom Zorg langer aanwezig in het pand. Schoonmakers komen nu gefaseerd binnen en gaan ook gefaseerd weer weg. Ze zijn langer aanwezig en dat biedt voordelen. Ze ‘volgen’ de zorg zogezegd, we kunnen gedurende een langere periode inspelen op calamiteiten en de laatste controleronde van de toiletten vindt op een later tijdstip plaats.’

‘Ze zitten erop te wachten’

Als hij intern de meningen peilt over Samen, is het antwoord snel duidelijk. ‘Ik heb het idee met verschillende locatiemanagers en mijn leidinggevende gedeeld en die waren enthousiast. Het begon steeds meer vorm te krijgen. Ze zitten er allemaal op te wachten.’Juist omdat het om kwetsbare mensen gaat, is er veel aandacht voor de implementatie van Samen. ‘Sowieso zoeken we medewerkers met een breder profiel dan een reguliere schoonmaakmedewerker. Wat heel belangrijk is, en waar Samen mee valt of staat, is communicatie. Kom je ‘s morgens binnen, dan vraag je of er nog bijzonderheden zijn. Overdag ben je telefonisch bereikbaar voor calamiteiten. En een uurtje voordat je weggaat informeer je of er nog dingen zijn die opgepakt moeten worden. Dat vraagt ook andere kwaliteiten van een schoonmaker. Die zijn van huis uit toch meer bescheiden. Dat is een goede eigenschap, maar dat kan je hier in de weg zitten. En je moet goed kunnen samenwerken. Gom Zorg en wij moeten één team worden. Maar daar zullen we zeker aandacht aan besteden. Verder is het een kwestie van een goede taakomschrijving: dit en dat willen we.’

Medewerkerstevredenheid meten

In eerste instantie is een pilotperiode van een half jaar afgesproken. Hans: ‘We gaan daarin medewerkerstevredenheid van de zorgmedewerkers meten. We beginnen met een nulmeting, meten nog een keer tussentijds en na een half jaar evalueren we. En we gaan ook financieel kijken wat er gebeurt.’

Na acht maanden pilotdraaien, is de eerste balans opgemaakt en die is positief. Via onderstaande knop lees je meer over de resultaten en bevindingen.

Lees meer

Voordelen

Geoffrey Nouws, senior accountmanager Gom Zorg, is blij dat Samen in deze grote omvang in de praktijk gaat draaien. ‘Het geeft ons wederom de bevestiging dat de behoefte in de markt er is. Samen is voor zorginstellingen in de care interessant. Het biedt een oplossing voor arbeidskrapte, werkdruk en budgetdruk. Zorgmedewerkers houden meer tijd over om aan de cliënt te besteden als wij door taakherschikking rollen en taken overnemen. Bij HWW zorg nemen we bijvoorbeeld de volgende taken over: bedden opmaken en reinigen, linnengoed verzorgen en logistiek, het schoonmaken van tilliften en het ontsmetten van rollators.

Herschikking van taken heeft op de lange termijn een positief effect op de kwaliteit van zorg die geboden wordt. Dat onderkent HWW zorg ook. Zij willen echt investeren in een betere kwaliteit van de zorg.’

Samen besparen op de kosten?

Wat kan een zorginstelling besparen door het werk van een ‘eigen’ medewerker deels te laten overnemen door een medewerker van Gom Zorg? Gom heeft een factsheet met voorbeeldcalculatie ontwikkeld, die goed inzicht geeft in de bespaarpotentie van Samen. Vraag deze op via Geoffrey Nouws: