Eerste pilottraject ‘Samen’ van Gom Zorg verloopt succesvol

In december vorig jaar startte een eerste pilot voor ‘Samen’, waarin medewerkers van Gom Zorg niet-zorggerelateerde taken overnemen. De Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW) ging op één locatie proefdraaien. Na acht maanden kan een eerste balans worden opgemaakt. En die is positief. Inmiddels is ook de interesse bij andere zorginstellingen gewekt om Gom Zorg als ondersteuning in te zetten, zeker nu door corona de werkdruk in de zorg verder stijgt.

De Haagse Wijk- en Woonzorg was de eerste instelling die Samen van Gom Zorg in de praktijk omarmde. Ook daar was de beslissing ingegeven door de drie pijlers van het concept: een lagere werkdruk voor het eigen zorgpersoneel, meer aandacht voor cliënten en een financiële besparing. Om Gom, naast schoonmaak, ook op andere werkzaamheden in te zetten was geen grote stap. Schoonmaakmedewerkers waren het al gewend om af en toe bij te springen op de elf locaties die HWW in Den Haag heeft. Op een andere locatie liep al een handyman van Gom Zorg rond. Daarom werd eind vorig jaar besloten op één locatie te gaan proefdraaien. Dat werd een wonen-met-zorg-locatie in de Haagse Houtwijk, waar cliënten na een ziekenhuisopname kunnen verblijven en ook mensen met dementie en psychogeriatrische problemen wonen.

Gunstige timing

De pilot ging op 1 december van vorig jaar van start. Het leek een gunstige timing, alleen brak drie maanden later COVID-19 uit. Dat zette de pilot in een ander perspectief. Het verhoogde de werkdruk op zorgmedewerkers explosief, zodat Samen zich meteen in de praktijk kon bewijzen. De Samen-medewerkers van Gom Zorg namen hen veel uit handen: bedden schoon- en opmaken, de spoelkeuken reinigen en het schoonmaken van nachtkastjes en andere zaken op de kamers.

‘Instelling ging op slot’

‘De eerste maanden gingen goed’, zegt Geoffrey Nouws, branchemanager innovatie bij Gom Zorg. ‘We hebben tussentijds metingen gedaan die positief waren. Maar toen kwam corona om de hoek kijken. De instelling ging op slot. Onze klantmanager mocht helemaal niet meer naar binnen, de objectleiding maar af en toe. Terwijl die periode juist bedoeld was om onze mensen te leren en te begeleiden. Daarom was het een moeilijke start en is de pilot uiteindelijk met twee maanden verlengd.’
 
De vier Samen-medewerkers gingen overigens niet onvoorbereid aan de slag in Houtwijk. Gom Zorg zet voor niet-zorggerelateerde taken medewerkers in met een ander functieprofiel die bovendien een extra opleiding krijgen.

Geoffrey Nouws 800x450

Geoffrey Nouws, branchemanager innovatie Gom Zorg

Meer hygiëne tijdens COVID-19

Vooraf had HWW drie kritische succesfactoren bepaald: bedden en hulpmiddelen moesten schoon zijn, zorgmedewerkers moesten de inzet van Gom Zorg waarderen en de inzet van uitzendkrachten en zzp’ers moest omlaag. Om de kwaliteit van de hygiëne objectief te kunnen meten, deed HWW een beroep op HCN (Hygiëne Consult Nederland). Tineke Emans, deskundige infectiepreventie: ‘Wat betreft resultaat in hygiëne is de pilot zeker succesvol. De uitgevoerde dieptereiniging vooraf heeft er ook aan bijgedragen dat de Gom-medewerkers extra gemotiveerd waren en zijn om dit project te laten slagen. De locatie moet er voordelen van hebben gehad tijdens de periode in het voorjaar dat COVID-19 veel cliënten en medewerkers in verpleeghuizen trof.’

Medewerkerstevredenheid stijgt

Ook de medewerkerstevredenheid gaat omhoog, laat een eigen onderzoek van HWW zien. Uit het evaluatieverslag: ‘De meerderheid ervaart een positieve samenwerking en geeft aan meer ruimte te ervaren door de hulp van de Gom-collega’s. In de tweede meting zien we een flinke stijging met betrekking tot de helderheid van taken. Dit zijn aannemelijk verdiensten van de routine en de extra communicatie rondom de processen vanuit Gom Zorg.’

Onvoldoende monitoring

Niet alleen corona vertroebelde het inzicht in de resultaten van de pilot enigszins. Half juni komt naar buiten dat HWW financieel in zwaar weer verkeert en maatregelen moet nemen om de verliezen te beperken. Daardoor zijn er geen goede cijfers beschikbaar die kunnen aantonen wat de financiële besparing van Samen in de proefperiode is geweest. Nouws: ‘Doordat de focus op de interne reorganisatie kwam te liggen, ontbrak het tijdens de pilot aan voldoende monitoring. Op de interne werkorganisatie van een opdrachtgever hebben wij helaas geen invloed, maar vast staat dat een Samen-medewerker minder kost dan een zorgmedewerker. Een besparing is daardoor zeker gerealiseerd.’

Nieuw voorstel overwogen

Eind goed al goed, luidt de conclusie uit de interne evaluatie van HWW. Deze mening deelt ook Facilitair Manager Rogier Koppen: ‘De kwaliteit van de hygiëne is aanzienlijk vooruitgegaan. En als je de taken goed afbakent, kun je in het kader van samenwerking echt efficiëntievoordelen behalen. Daarmee komen we tot de conclusie dat het op onderdelen een succesvolle pilot is. Op basis van deze onderdelen hadden we zeker een nieuw voorstel overwogen, maar de huidige situatie binnen HWW biedt hier echter geen ruimte voor.’
 
Tineke Emans, deskundige infectiepreventie van HCN: ‘Mijn advies en wens als betrokken deskundige infectiepreventie is dat dit pilotproject zijn voortgang krijgt in een definitieve werkwijze en dat deze werkwijze ook wordt geïntroduceerd op alle andere locaties binnen HWW.’

Meerdere potentiële opdrachtgevers

Inmiddels slaat het concept ook bij andere zorginstellingen aan, ziet Nouws. ‘We zijn met meerdere potentiële opdrachtgevers in gesprek. Onze propositie spreekt aan en we leiden al volop mensen op. Zo kregen we het verzoek van een instelling in de gehandicaptenzorg. Daar staan de eigen medewerkers ‘s morgens honderd boterhammen te smeren, terwijl ze ook nog die mensen op tijd uit bed moeten helpen om hen naar de dagbesteding te krijgen. Of wij dat niet kunnen overnemen? Je hebt dan te maken met HACCP-voorschriften, dus geven we onze medewerkers weer extra training op het gebied van voeding.’