Gom Hospitality maakt flexibel schoonmaken bij Diergaarde Blijdorp mogelijk

Op een zonnige middag in de herfst stromen de paden weer vol in Diergaarde Blijdorp. Het lijkt business as usual. En toch: de Rotterdamse Diergaarde - opgericht in 1857 - gaat aan het einde van dit jaar bij lange na niet de normale bezoekersaantallen halen van vóór de coronatijd. De diergaarde moest vanwege coronamaatregelen 140 dagen sluiten en mocht bij periodes na opening slechts beperkte aantallen toelaten. Op 2 november kwamen er wéér aangescherpte maatregelen bij. De behoefte aan meer flexibiliteit  is voor Blijdorp reden om over te stappen op een nieuwe contractvorm van Gom: FLEX. Niet langer meer een vast programma voor een afgesproken termijn, maar op- en afschalen naar behoefte.

Het ‘Giraffe-programma’ zoals het FLEX-concept in Rotterdam toepasselijk is gedoopt, vindt zijn oorsprong in diezelfde coronatijd. De reden voor Gom om het te ontwikkelen gaat echter langer terug. Bedrijven en organisaties zien steeds meer dat hun bezetting in kantoren en andere gebouwen fluctueert. Het oude, in beton gegoten contract met een vast schoonmaakprogramma houdt geen gelijke tred met die ontwikkeling.

Corona was wél de aanleiding om het bij Diergaarde Blijdorp versneld te introduceren, zegt Ann Lampo. Sinds 1 september is zij verantwoordelijk voor het operationeel parkmanagement, waaronder ook de facilitaire dienst valt. ‘Kantoorpersoneel was er bijna niet in de tijd dat we gesloten waren. Er waren medewerkers van de afdelingen Plant & Dier, van de facilitaire dienst en een paar van de technische dienst. Bijna iedereen zat thuis. We hadden het gevoel dat we betaalden voor zaken terwijl we de schoonmaak niet nodig hadden.’

een medewerker van Gom, gezien op de rug, die met een ramenwisser de glazen wand van het Oceanium in Blijdorp was met op de achtergrond haaien

Goed aanspreekpunt belangrijk

Ervaring met Gom Hospitality als schoonmaakpartner heeft Ann al langer. ‘We vinden meedenken en service belangrijk bij de keus voor een schoonmaakbedrijf. En vooral dat je een goed aanspreekpunt op de tuin hebt. Iemand met wie je dagelijks contact kunt hebben als het nodig is. Als wij een probleem hebben, moet het meteen kunnen worden opgelost of er moet iemand direct bereikbaar zijn.’ Namens Gom Hospitality zijn dat objectleidster Hilda Grosjean en business unit directeur Maarten van Driel.

 

Bioscoopketen Pathé

Met Gom Hospitality besprak zij de wensen om het contract nog eens tegen het licht te houden. Ann: ‘Vooral ook omdat een groot deel van de aanneemsom te maken had met de schoonmaak van de horeca en de toiletten. Uiteindelijk hadden we alleen maar schoonmaak nodig in de kantoren, en dan nog heel beperkt.’

Voor Gom was haar vraag trouwens niet nieuw. Ook bioscoopketen - en klant - Pathé had in een groot deel van de coronaperiode het bordje ‘Gesloten’ op de deur hangen. Het leidde tot de introductie van het vernieuwende FLEX-concept: schoonmaak die naar behoefte kan worden op- en afgeschaald, binnen een vooraf overeengekomen bandbreedte. Met de opening van de diergaarde in juni trad het Giraffe-programma in werking.

 

Drie ‘niveaus’ van schoonmaak

Die bandbreedte loopt bij Diergaarde Blijdorp stapsgewijs: niveau 1 is een basisschoonmaak, niveau 3 is het peil van de schoonmaak vóór corona. Niveau 2 is de gulden middenweg tussen beide schoonmaakprogramma’s.

‘We zitten nu bijna weer op het oude niveau. Voor corona hadden we met elf-, twaalfduizend bezoekers een goede zondag. Nu zijn het er acht-, negenduizend. Ja, dat merk je. Het is echt wel een verschil of er drieduizend mensen meer of minder op het park lopen. Maar het voordeel van het Giraffe-programma is dat we heel makkelijk kunnen op- en afschalen. Op een gegeven moment gingen we weer open, maar de publieksruimten binnen bleven nog gesloten. Dan kun je afschalen naar niveau 1. En toen alles weer openging, konden we weer heel makkelijk opschalen naar niveau 2.’

                                   Om meerdere redenen inzetbaar

Het FLEX-concept is inzetbaar binnen meerdere business units van Gom. Het is ideaal bij wisselende bezettingen in een gebouw, maar Gom ziet FLEX ook als een bruikbare optie bij bedrijven die geconfronteerd worden met extra drukte in hun primaire proces.

Ook kan een klant met FLEX snel inspelen op wisselende belevingscijfers.

Het effect van FLEX kan nog verder worden vergroot door de inzet van drie modules. De eerste, de servicemodule, focust op schoonbeleving en extra hygiëne, zoals overdag schoonmaken. Bij de smartmodule komt data om de hoek kijken om met - vaak al aanwezige - data de meest efficiënte inzet van schoonmaak te bepalen. En dan is er nog een multi-inzetmodule, waarbij schoonmaak met andere taken gecombineerd wordt en zo de flexibiliteit wordt vergroot.

Tijdsloten voor bezoekers

Nu nog hanteert Diergaarde Blijdorp tijdsloten voor bezoekers, waardoor de bezetting in de dierentuin goed voorspelbaar is. Hoewel de coronamaatregelen begin november weer zijn aangescherpt, hoopt Ann dat er binnenkort meer speelruimte komt. ‘Al vinden bezoekers het wel prettig dat de wachttijden minder lang zijn en ze beter overal kunnen kijken’. Daardoor gaan automatisch de aantallen meer fluctueren en wordt het FLEX-concept essentiëler.

 

Flexibiliteit van beide kanten

Voor het op- en afschalen is een vaste termijn afgesproken. ‘Er staat een bepaalde tijd voor waarbinnen we het moeten aangeven. Maar tot op heden ervaren we dat de flexibiliteit van beide kanten heel groot is. Als ik tegen Hilda zeg: ik zou volgende week graag alles weer gedaan willen hebben, is dat geen probleem.’ Bovendien komen wisselingen in de bezetting bij een dierentuin als Diergaarde Blijdorp meestal niet onverwacht. De dierentuin gebruikt historische data om bezoekersaantallen te kunnen voorspellen. Ann: ‘Het moment van op- of afschalen nemen we al in de jaarplanning mee, omdat we vanuit het verleden weten wat drukke periodes zijn.’

2 schoonmaakmedewerkers lopen achter een schrobzuigmachine in het neushoornverblijf

Meer weten over Gom Hospitality en FLEX?

Portretfoto van Maarten van Driel, Gom Hospitality
Gom Hospitality

Maarten van Driel

Business unit directeur