6 vragen aan… Charissa van Kuijk

Veiligheid creëren betekent anticiperen. Met Trigion Next stellen we onze expertise, geavanceerde meldkamer, innovatieve technieken ter beschikking en ontwikkelen we samen met onze collega’s nieuwe ideeën en concepten.  Vandaag stellen we 6 vragen aan collega: Charissa van Kuijk.

Vrouwelijke manager zit aan eettafel achter laptop.
  • Naam : Charissa van Kuijk
  • Functie : Klantmanager
  • Leeftijd :  30
  • Woont in :  Wormerveer
  • Hoeveel jaar werkzaam  in de beveiliging:  1,5 jaar

1. Maak de zin af: Ik ben pas echt tevreden over mijn werk als...

…de resultaten te zien zijn van het werk dat je ergens in stopt.

Om resultaat te bereiken werk ik  graag met mijlpalen waaraan ik mezelf kan vasthouden. Als klantmanager heb je een zelfstandige functie en heb je zowel intern als extern een brede verantwoordelijkheid. Hierdoor is er altijd wel een nieuwe uitdaging waarmee je aan de slag kunt. In sommige gevallen heb je hiervoor een lange adem nodig, maar als de gewenste resultaten uiteindelijk zichtbaar zijn geeft dit voldoening.

2. Welke ontwikkeling in het verleden heeft het meest zijn stempel gedrukt op jouw vakgebied en waarom?

Doordat ik nog relatief kort bij Trigion werk is het lastig om hier een antwoord op te geven.

Binnen de organisatie is er veel aandacht voor het aangaan van een duurzame relatie met onze klanten, waarin we gezamenlijke resultaten willen realiseren.

Ik heb begrepen dat dit in het verleden anders was, waarbij er voornamelijk aandacht was voor het zo goed mogelijk invullen van de vraag vanuit de klant; ‘u vraagt en wij draaien’. 

Ondanks dat wij nog steeds prima in staat zijn om invulling te geven aan een concrete vraag die er ligt, willen wij onszelf onderscheiden door een partner te zijn in plaats van een leverancier. Door met elkaar de diepte in te gaan en te achterhalen wat de échte behoefte is, zowel in het heden als in de toekomst, kunnen wij hier de best passende dienstverlening tegenover zetten.

Dit brengt echter wel de verandering met zich mee dat er op een andere manier gesprekken gevoerd worden met onze klanten dan voorheen, om uiteindelijk ook als partner gezien te worden.

3. Wat zijn de actuele en toekomstige ontwikkelingen in jouw vakgebied (werk of markt)?

In de hele wereld zie je dat technologie een steeds grotere en/of belangrijke positie krijgt, doordat het onder andere bijdraagt aan efficiëntie en kostenbesparing. Dit zal op elke branche invloed hebben en zo zal deze ontwikkeling zich ook doorzetten binnen de beveiligingsbranche.

Ook zal het hybride werken steeds meer toegepast gaan worden. 5 dagen op kantoor werken zal niet meer de standaard zijn. Dit gaat invloed hebben op de inzet van vaste beveiligers op locaties, omdat de kosten die dit voor bedrijven met zich meebrengen niet overal meer in verhouding zullen staan tegenover de bezetting in een pand. Tegelijkertijd blijft veiligheid van belang, waardoor alternatieven onderzocht worden. Zoals al aangekaart zal technologie hier een belangrijke rol in gaan spelen. 

4. Stelling:  De werkzaamheden die ik momenteel uitvoer bestaan over 10 jaar nog steeds; Eens/oneens en waarom?

Ik ben het zowel eens als oneens met deze stelling.

Eens; omdat beveiligers altijd nodig zullen blijven. Dit betekent ook dat er altijd  coördinerende rollen nodig zijn. Een laag tussen de operatie en de directie om beide belangen te kunnen behartigen.

Oneens; Echter verwacht ik wel dat de inhoud van de functie over 10 jaar is mee ontwikkeld met zijn tijd. In de huidige functie ben ik primair verantwoordelijk voor de inzet van onze beveiligers bij onze klanten. Zoals aangegeven bij vraag 3 verwacht ik dat technologie, maar ook dienstverlening op afstand,  een steeds grotere stempel gaat drukken. Hiermee verwacht ik dus ook dat over 10 jaar de samenstelling van onze diensten bij klanten anders zijn dan vandaag de dag, waardoor mijn verantwoordelijkheidsgebied bij de klant uitgebreid zal worden. Dit heeft linksom of rechtsom invloed op de rol van Klantmanager beveiliging.

5. Wat wil je nog graag doen in je werk? Wat zijn je ambities?

Voor mij is het van belang dat ik werk in een functie waarin ik mij kan ontwikkelen. Momenteel zit ik hiervoor op de juiste plek. Ik heb een veelzijdige functie die uitdagend is, waarbij ik enerzijds met mijn klanten bezig ben om de dienstverlening door te ontwikkelen en anderzijds intern verantwoordelijk ben voor een aantal teams. Ik ben dan ook volop bezig om op hele verschillende vlakken resultaat te bewerkstelligen

Zodra ik op een punt beland waarin ik merk dat ik toe ben aan een nieuwe uitdaging, dan is het voor mij het moment om te bedenken wat ik wil en wat mijn volgende stap zal zijn. Wat dat betreft zit ik goed bij Trigion/Facilicom Group, omdat het een mooi en groot bedrijf is waar verschillende (toekomstige) kansen zijn voor een nieuwe ambitie.

6. Tot slot, aan welke expert moeten wij volgens jou deze vragen ook voorleggen?

Er zijn een aantal collega’s waar ik aan denk. Uiteindelijk kies ik ervoor om Ron Lionarons naar voren te schuiven, omdat hij vanuit een ander perspectief (Safety) naar de vragen kijkt.