Gom Zorg en Daelzicht creëren ‘ultieme basis voor de toekomst’

‘Een uniek proces, iets wat ik in vijftien jaar nog niet heb gezien’, zegt senior accountmanager Geoffrey Nouws van Gom Zorg. Cliëntenraden en zorgmedewerkers hebben samen met Daelzicht en Gom Zorg gestalte gegeven aan een compleet andere werkorganisatie. ‘Een intensief traject met veel inspraak voor alle betrokkenen, waarvoor we twee jaar hebben uitgetrokken’, zegt teamleider Facilitair Riny Heuts-Dahlmans van Daelzicht, waar op 85 locaties in Limburg mensen met een verstandelijke beperking begeleid wonen.

Al ruim twintig jaar duurt de relatie tussen Daelzicht en Gom Zorg. Het is een samenwerking die naar tevredenheid verloopt, onderstreept door goede cijfers in de kwaliteitsrondes. Dat de werkwijze toch op de schop gaat, heeft als reden dat meer focus op schoonbeleving gewenst is. Heuts-Dahlmans: ‘We hebben de laatste jaren heel hard gewerkt om de technische kwaliteit op orde te krijgen. Er is een structurele stijging en continuïteit gerealiseerd in het kwaliteitsniveau dat jaarlijks middels de DKS en VSR-methodiek wordt gemeten. Desondanks waren er toch wat geluiden uit de organisatie van ontevredenheid over de kwaliteit. Grote ergernissen zijn het niet, maar het is wel iets dat ouders en verzorgers bezighoudt. Stof onder het bed. Stof in de hoekjes, achter de kasten. Het speelt op de ene afdeling meer dan op de andere. Onduidelijkheid over de contractafspraken met Gom Zorg bij ouders en verzorgers maakte dat de verwachtingen niet strookten met de afspraken.’

Veel respect voor schoonmaakmedewerkers

‘We weten allemaal dat de zorg enorm onder druk staat. Ook binnen Daelzicht kan het geld maar één keer worden uitgegeven. Destijds is een heel basaal programma afgesproken. Ik heb heel veel respect voor de medewerkers van Gom Zorg. Dat hoor ik ook van cliëntenraden: “Oh, maar Annie kan er niks aan doen hoor, ze hebben gewoon te weinig tijd om dit en dat te doen.” Gom Zorg heeft het probleem zelf ook al gesignaleerd, aldus Heuts-Dahlmans.’

Andere invulling contract

Het is de aanleiding voor een andere werkorganisatie. Nouws: ‘We zijn medio 2018 in gesprek geraakt over een andere invulling van het contract. We zijn als eerst met de zorg en de vertegenwoordigers van de cliënten in gesprek gegaan. Vroeger was alles beter, is het dan al gauw. Ja, maar toen hadden we ook meer tijd voor een cliëntkamer. In die tijd kun je niet hetzelfde doen. In het contract uit 2015 is een basis gelegd om de schoonmaakwerkzaamheden in zijn geheel bij Gom Zorg te beleggen. Voorheen was er op een groot aantal locaties nog een eigen dienst aanwezig.In praktijk bleek dat de contractuele afspraken niet helder waren. Het was niet duidelijk wat er verwacht mocht worden van de Gom-medewerkers. Op basis van de input vanuit alle afgevaardigden binnen Daelzicht hebben we een visie op de resultaatgerichte schoonmaak neergelegd, met meer maatwerk, beleving en ruimte voor adhoc werkzaamheden.’

Proostmoment na contractondertekening, van links naar rechts: Nicole Weijers-Huijerjans - Directeur Wonen & Welzijn bij Daelzicht, Maartje Wouters - Klantmanager Gom Zorg, Riny Heuts-Dahlmans - Teamleider Services Facilitaire Ondersteuning bij Daelzicht, Luc Trommelen - operationeel manager Gom Zorg en Geoffrey Nouws - senior accountmanager Gom Zorg

Proostmoment na contractondertekening, van links naar rechts: Nicole Weijers-Huijerjans - Directeur Wonen & Welzijn bij Daelzicht, Maartje Wouters - Klantmanager Gom Zorg, Riny Heuts-Dahlmans - Teamleider Services Facilitaire Ondersteuning bij Daelzicht, Luc Trommelen - operationeel manager Gom Zorg en Geoffrey Nouws - senior accountmanager Gom Zorg

Probiotica

Op vijf pilots gaat Gom Zorg volgens het nieuwe protocol aan de slag. Door resultaatgericht te werken in de algemene ruimten, winnen schoonmakers tijd om extra aandacht te besteden aan sanitair en cliëntkamers, twee ‘pijnpunten’. We hebben in de pilot ook nieuwe middelen ingezet op basis van probiotica. De voegen van tegels in badkamers waren grijs en grauw. Met de inzet van de nieuwe middelen zijn de voegen een stuk lichter geworden wat een positieve bijdrage levert aan de schoonmaakbeleving. Ook het vloeronderhoud hebben we lager in de organisatie gelegd: bij de schoonmaak zelf, niet bij een ambulante handyman. Hierdoor kan de schrobmachine vaker ingezet worden tijdens de dagelijkse werkzaamheden, waardoor de kwaliteit en beleving omhoog gaat.

Voor- en najaarsschoonmaak

In het nieuwe contract zijn voor- en najaarschoonmaakbeurten opgenomen. Tijdens de overleggen met Gom Zorg opperden ouders en verzorgers het idee om een grote schoonmaak te houden. Heuts-Dahlmans: ‘Maar ze zeiden er meteen bij: dat hoeft Gom Zorg toch niet alleen te doen? Als wij er nou eens een leuke dag van maken samen met Gom, en zij voor materialen en een instructie zorgen? We maken er gewoon een leuke, gezamenlijke schoonmaakdag van met een afsluitende barbecue!’

85 locaties en 133 voordeuren

Zes maanden duurt de pilot. Nouws: ‘Tussentijds hebben we zaken bijgeschaafd, feedback opgehaald en iedereen meegenomen: wat vinden jullie ervan?’ Het wordt een succes. Heuts-Dahlmans: ‘Op basis van de ervaringen heeft Gom Zorg een offerte gemaakt voor alle locaties. Met dat voorstel ben ik intern aan de slag gegaan, is het voorstel besproken en goedgekeurd binnen de organisatie. Het heeft een tijdje geduurd, maar nu kunnen we van start. De cliëntenraad heeft het goed ontvangen. En ook de raad van bestuur is positief. Het is een heel traject geweest, we hebben er twee jaar voor uitgetrokken. Het zijn ook heel veel locaties: 133 voordeuren waar elke dag een Gom-medewerker naar binnen moet.

Negen uur ’s avonds

Nouws kijkt terug op ‘een uniek project, iets wat ik in vijftien jaar nog niet heb gezien’. ‘We hebben met heel veel ouders, verzorgers en zorgmedewerkers gesproken. Dan stond je om negen uur ‘s avonds op een zorglocatie van Daelzicht in Limburg aan de ouders van de mensen die er wonen te vertellen wat we gaan doen. Dat is echt uniek, om op deze schaal de klant van de klant mee te nemen. Er is een werkorganisatie op maat gekomen die niet is vormgegeven door ons, maar samen met Daelzicht, de zorg en ouders en verzorgers van hun cliënten. Dan heb je het ultieme draagvlak voor de toekomst.’Die toekomst bij Daelzicht is voor Gom Zorg inmiddels weer met een aantal jaren verlengd.

Meer weten over deze samenwerking met Gom Zorg?