Thuiswerken en riskmanagement in tijden van (corona)crisis

Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep. Op advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) neemt het kabinet ongekende maatregelen om het virus te beteugelen. Sociale contacten worden beperkt en mensen worden gevraagd om waar mogelijk anderhalve meter afstand van elkaar te bewaren. Steeds meer bedrijven nemen maatregelen om verspreiding van het virus te beperken.

In tijden van crisis komt het goede in mensen naar voren, getuige bijvoorbeeld de hulpverlening die massaal op gang is gekomen. Specialisten van Hoffmann wijzen op de risico’s, er zijn altijd (cyber)criminelen die misbruik proberen te maken van de situatie. In een tweeluik besteedt Hoffmann aandacht risico’s en maatregelen als het gaat om thuiswerken en riskmanagement in tijden van (corona)crisis.

Deel 1: Thuis werken vanwege coronavirus? Let op deze risico's!

Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep. Maatregelen worden alsmaar ingrijpender en steeds meer mensen werken vanuit huis. Zoals we vaker zien bij actuele gebeurtenissen, proberen cybercriminelen hier op allerlei manieren misbruik van te maken. In dit artikel schetsen we de cyberrisico’s, vooral bij het massaal thuiswerken. Natuurlijk spelen deze gevaren op andere momenten ook, maar de wetenschap leert ons dat een extra waarschuwing kan helpen. Herhaling is goed.

Deel 2: Riskmanagement in tijden van een (corona)crisis

Een crisissituatie, zoals de huidige coronacrisis, vraagt eerst om crisismanagement. Zo probeert u op dit moment, net als de meeste andere bedrijven, de primaire processen van de organisatie operationeel te houden. Bijvoorbeeld door thuiswerken mogelijk te maken, of processen rondom ziekmeldingen te coördineren. Prima, maar als dat eenmaal is geregeld, is er vanuit de leiding van uw organisatie een breder perspectief op de langere termijn vereist.