De CO₂-prestatieladder: is dat wat voor ons?

Certificeren voor de CO₂-Prestatieladder? Is dat in jouw organisatie een punt van aandacht? Hoe kijk jij er tegenaan? Heb je de voors en tegens al op een rij gezet en afgewogen?

Misschien is het je opgevallen: het aantal certificaathouders neemt snel toe. Veel organisaties, bedrijven en overheden, zijn tot de conclusie gekomen dat het loont om te investeren in certificering. Sommige zullen tot dit besluit zijn gekomen uit ideële overwegingen. Voor de meeste certificaathouders zal de beslissing een mix zijn van duurzaamheidsdoelstellingen en economische, pragmatische motieven. Het is logisch beide aspecten te laten meewegen, want de CO₂-Prestatieladder helpt om de CO₂-uitstoot te verlagen, maar is ook uit oogpunt van welbegrepen eigenbelang zinvol om in te voeren.

Wat zijn die voordelen?

De Prestatieladder is allereerst een CO₂-managementsysteem om de CO₂-uitstoot van je organisatie te verminderen. In financiële zin levert het ook voordeel op, omdat je bespaart op energiekosten. Dat zet echt zoden aan de dijk: uit wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Utrecht blijkt dat organisaties met een Ladder-certificaat twee keer zo snel CO₂ reduceren.

Naast de eerder genoemde pluspunten zijn er nog twee voordelen. Je profiteert van fictieve korting op de inschrijfprijs bij aanbestedingen als dit onderdeel is van de gunningscriteria. Daarmee kan een opdracht je gegund worden, ondanks een hogere inschrijfprijs. En er is nog een vierde voordeel: imagoverbetering. Met een Ladder-certificaat laat je zien dat je daadwerkelijk maatregelen neemt voor CO₂-reductie. Dat versterkt je imago als duurzame organisatie.

Wat is in essentie verder handig om te weten over de Prestatieladder?

De CO₂-Prestatieladder is een CO₂-managementsysteem met 5 niveaus. Tot en met niveau 3 ga je aan de slag met de CO₂-uitstoot van je eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er van je geëist dat je ook werk maakt van de CO₂-uitstoot in de keten en de sector. Als ‘instapniveau’ kiezen veel organisaties voor certificering op niveau 3. Ambitieuze organisatie die willen ‘doorgroeien’ slaan meestal niveau 4 over om te certificeren op niveau 5. De geldigheidsduur van een certificaat is 3 jaar. Wil je daarna gecertificeerd blijven, dan is een hercertificatie nodig. Ook tussentijds word je beoordeeld in de vorm van jaarlijkse surveillance audits.

Meer weten over de CO₂-Prestatieladder?                   LEES MEER OVER  CO₂-PRESTATIELADDER

De eisen voor certificatie zijn gecategoriseerd op basis van 4 zogeheten invalshoeken:

  1. Inzicht: het bepalen van de energiestromen en de CO₂-footprint;
  2. Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO₂-reductie;
  3. Transparantie: structurele communicatie over het CO₂-beleid en
  4. Participatie: deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO₂-reductie. Interessant, zul je misschien zeggen, maar wat betekent dit concreet voor het certificatietraject?

Inzicht en reductie

Voor de eerste twee invalshoeken, Inzicht en Reductie, zul je de energiestromen en energieverbruikers van je organisatie in kaart moeten brengen. Aan de hand van een lijst met mogelijke maatregelen bepaal je de doelstellingen en stel je reductiemaatregelen op.

Transparantie

De eis van invalshoek Transparantie betreft het opstellen van een communicatieplan dat voldoet aan de criteria van het CO2-Prestatieladder Handboek. In het communicatieplan definieer je je communicatiedoelgroepen en -doelstellingen, en leg je de verantwoordelijkheden en planning vast.

Participatie

De vierde invalshoek is Participatie. Om aan de participatie-eisen te voldoen is het van belang dat je een keuze maakt voor het keteninitiatief waaraan je medewerkers actief deelnemen. De Participatie-invalshoek vereist documentatie van het keteninitiatief en actieve deelname aan dit initiatief.

Certificatie vraagt een aardige inspanning van je

Voor de meeste organisaties is het niet mogelijk om het gehele certificatietraject met eigen mensen te doorlopen. Wij kunnen je gedurende het gehele traject ondersteunen. Onze dienstverlening bestaat uit een basispakket. Afhankelijk van je wensen kunnen we dit pakket uitbreiden om je intensiever te begeleiden en meer te ontzorgen. Deskundige ondersteuning op maat, zodat er binnen 3 tot 6 maanden op taart of een ander extraatje getrakteerd kan worden als je het certificaat in ontvangst mag nemen.