Verlaag de CO₂-voetafdruk met de CO₂-Prestatieladder

Toegroeien naar CO₂-neutraliteit. Iedere organisatie heeft de verantwoordelijkheid hierin stappen te zetten. Organisaties moeten klimaatneutraal worden en gebouwen energieneutraal. Hoe kun je de CO₂-uitstoot structureel en in toenemende mate verminderen? Een heel effectief instrument hiervoor is de CO₂-Prestatieladder. Een duurzaamheidsinstrument dat bewezen succesvol is voor het substantieel verlagen van de CO₂-uitstoot.

Facilicom Energiemanagement helpt je bij het behalen van de CO₂-Prestatieladder door de jarenlange ervaring en het gebruik van hulpmiddelen en werkwijze die passen binnen de eisen van de CO₂-Prestatieladder.

whitepaper CO2 prestatieladder

Verlaag planmatig de CO₂-voetafdruk van je organisatie

Wil je weten hoe? Download de whitepaper

 

In deze whitepaper bespreken we:
 • De ontstaansgeschiedenis van de CO₂-Prestatielader.
 • Wat het instrument je te bieden heeft.
 • Hoe je het CO₂ -Bewust Certificaat (de officiële erkenning dat je voldoet aan de Ladder-eisen) behaalt.
 • En hoe Facilicom je hierbij kan helpen.

 

Download de whitepaper hier

Voordelen van invoering van de CO₂-Prestatieladder:

 • Beter inzicht in de energiestromen (CO₂-voetafdruk)
 • Planmatige verlaging CO₂-uitstoot met CO₂-managementsysteem
 • Besparing op energiekosten (rendement op je certificeringsinvestering)
 • Gunningsvoordeel bij aanbestedingen
 • Imagoverbetering
 • Vrijstelling EED-audit (Energy Efficient Directive) vanaf niveau 3

Schrijf je in op aanbestedingen van de overheid, dan kun je feitelijk niet zonder de Ladder vanwege het gunningsvoordeel. En, niet onbelangrijk: je versterkt je imago doordat je objectief aantoont dat je werkt aan duurzaamheid.

Meer weten over de CO₂-Prestatieladder?                   

Neem contact met ons op   

CO₂-managementsysteem met voordeel bij aanbestedingen

Succesvoller aanbesteden - meer succes aanbesteding / tender

De CO₂-Prestatieladder is een CO₂-managementsysteem dat je kunt inzetten in de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Prestatieladder helpt je bij het realiseren van energiebesparing en CO₂-reductie, en het opzetten van een duurzaamheidsverslaggeving met de focus op CO₂. Dankzij de energiebesparing verlaag je ook je energiekosten. En, heel interessant, je vergroot je kans om opdrachten binnen te halen: de CO₂-Prestatieladder levert voordeel op bij veel aanbestedingen in de vorm van een fictieve korting die in mindering kan worden gebracht op de aangeboden prijs.

Ambitieniveau 3 en wellicht doorgroeien naar 5?

De CO₂-Prestatieladder heeft een opbouw met vijf niveaus of treden. Hoe hoger het cijfer, het ambitieniveau, hoe zwaarder de certificeringseisen. Niveau 3 wordt het meest gekozen, mede omdat je met een certificaat vanaf dit niveau profiteert van fictief gunningsvoordeel bij aanbestedingen. Ambitieuze organisaties die hoger willen kwalificeren, slaan meestal niveau 4 over en zetten zich in voor certificering op niveau 5, de hoogste trede. Daarmee onderscheid je je echt van je branchegenoten en profiteer je van het hoogste gunningsvoordeel bij aanbestedingen.

Hercertificering BRAND op Niveau 5

Brand Energy

“Certificering voor de CO₂-Prestatieladder vraagt veel aandacht en tijd. Facilicom Energiemanagement heeft ons hier goed en op een betrokken manier bij geholpen. Zij hielpen ons onder meer met de berekening van de CO₂-uitstoot en het opnemen van de gegevens in het systeem. Wij hebben dat ervaren als een staaltje vakmanschap en waardeerden het ook dat zij continu stand-by waren tijdens de audit.”

CO₂ Bewust Certificaat

Als je organisatie voldoet aan alle eisen van de CO₂-Prestatieladder op een bepaald niveau, ontvang je het 'CO₂ Bewust Certificaat'. Een profilerend bewijsstuk waarmee je intern, en vooral ook extern, kunt communiceren. Je toont ermee aan dat jouw organisatie energie bespaart en de uitstoot van CO₂ reduceert. Het certificaat is drie jaar geldig, maar vereist wel een jaarlijkse audit.

Slim energie besparen met EBS

Bespaar.nu brengt meetdata tot leven

Input voor de Prestatieladder zijn de energieverbruiken binnen je organisatie. Ze worden gebruikt voor inzichten en maatregelen die passend zijn voor je doelstelling. Een Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) is een van onze toepassingen waarmee wij meetdata van energieverbruik binnen jouw gebouw(en) inzichtelijk maken. Daarmee houden wij eenvoudig en direct zicht op mogelijke energieverspilling en maken wij aanpassingen/energiebesparende maatregelen aantoonbaar.

Advisering en begeleiding tijdens gehele traject

Wil je certificeren op niveau 3? Besef wel dat het voldoen aan de eisen van een CO₂-Prestatieladder op niveau 3 een arbeidsintensieve klus is. Intensief, maar haalbaar, waarbij wij je adviseren en begeleiden tijdens het certificeringsproces. Dat doen we op basis van jarenlange ervaring op het gebied van energiemanagement en CO₂-reductie. We begeleiden je gedurende het gehele traject, tot en met de auditfase.

Facilicom begeleidt je met een stappenplan. Daarmee voldoe je aan alle eisen van het Handboek CO₂-Prestatieladder 3.1 en ben je goed voorbereid op de externe audit van een Certificerende Instelling. In grote lijnen zijn dit de stappen:

 • Plan van aanpak inclusief verzamelen informatie voor CO₂-Prestatieladder
 • Kick-off om verantwoordelijkheden en tijdsplanning vast te stellen
 • Analyse van de huidige situatie
 • Brainstormsessie om maatregelen en doelstellingen van je organisatie te bepalen
 • Inrichten van effectief CO₂-Managementsysteem

Meer weten? Onze experts staan voor je klaar

Benieuwd hoe Facilicom Energiemanagement kan helpen?
Vul dan ons formulier in, dan zullen we je snel bellen om de mogelijkheden met je te bespreken.

Medewerkers energiemanagement die datarapport energiemonitoring bekijken
Facilicom Energiemanagement

Bel ons: 088 - 2987500

Van Leeuwenhoekweg 1, 5482 TK Schijndel