Verlaag de CO₂-voetafdruk met de CO₂-Prestatieladder

Toegroeien naar CO₂-neutraliteit. Iedere organisatie heeft de verantwoordelijkheid hierin stappen te zetten. Organisaties moeten klimaatneutraal worden en gebouwen energieneutraal. Hoe kun je de CO₂-uitstoot structureel en in toenemende mate verminderen? Een heel effectief instrument hiervoor is de CO₂-Prestatieladder. Een duurzaamheidsinstrument dat bewezen succesvol is voor het substantieel verlagen van de CO₂-uitstoot.

Facilicom Energiemanagement helpt je bij het behalen van de CO₂-Prestatieladder door de jarenlange ervaring en het gebruik van hulpmiddelen en werkwijze die passen binnen de eisen van de CO₂-Prestatieladder.

Meer weten over de CO₂-Prestatieladder?                   Neem contact met ons op   

Voordelen van invoering van de CO₂-Prestatieladder:

 • Beter inzicht in de energiestromen (CO₂-voetafdruk)
 • Planmatige verlaging CO₂-uitstoot met CO₂-managementsysteem
 • Besparing op energiekosten (rendement op je certificeringsinvestering)
 • Gunningsvoordeel bij aanbestedingen
 • Imagoverbetering
 • Vrijstelling EED-audit (Energy Efficient Directive) vanaf niveau 3

Schrijf je in op aanbestedingen van de overheid, dan kun je feitelijk niet zonder de Ladder vanwege het gunningsvoordeel. En, niet onbelangrijk: je versterkt je imago doordat je objectief aantoont dat je werkt aan duurzaamheid.

Effectief CO₂-managementsysteem

Facilitair medewerker op dak met zonnepanelen waar tablet rendement weergeeft

De CO₂-Prestatieladder is een CO₂-managementsysteem dat je kunt inzetten in de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Prestatieladder helpt je bij het realiseren van energiebesparing en CO₂-reductie, en het opzetten van een duurzaamheidsverslaggeving met de focus op CO₂. Dankzij de energiebesparing verlaag je ook je energiekosten. En, heel interessant, je vergroot je kans om opdrachten binnen te halen: de CO₂-Prestatieladder levert voordeel op bij veel aanbestedingen in de vorm van een fictieve korting die in mindering kan worden gebracht op de aangeboden prijs.

Ambitieniveau 3 en wellicht doorgroeien naar 5?

De CO₂-Prestatieladder heeft een opbouw met vijf niveaus of treden. Hoe hoger het cijfer, het ambitieniveau, hoe zwaarder de certificeringseisen. Niveau 3 wordt het meest gekozen, mede omdat je met een certificaat vanaf dit niveau profiteert van fictief gunningsvoordeel bij aanbestedingen. Ambitieuze organisaties die hoger willen kwalificeren, slaan meestal niveau 4 over en zetten zich in voor certificering op niveau 5, de hoogste trede. Daarmee onderscheid je je echt van je branchegenoten en profiteer je van het hoogste gunningsvoordeel bij aanbestedingen.

CO₂ Bewust Certificaat

Als je organisatie voldoet aan alle eisen van de CO₂-Prestatieladder op een bepaald niveau, ontvang je het 'CO₂ Bewust Certificaat'. Een profilerend bewijsstuk waarmee je intern, en vooral ook extern, kunt communiceren. Je toont ermee aan dat jouw organisatie energie bespaart en de uitstoot van CO₂ reduceert. Het certificaat is drie jaar geldig, maar vereist wel een jaarlijkse audit.

Advisering en begeleiding tijdens gehele traject

Wil je certificeren op niveau 3? Besef wel dat het voldoen aan de eisen van een CO₂-Prestatieladder op niveau 3 een arbeidsintensieve klus is. Intensief, maar haalbaar, waarbij wij je adviseren en begeleiden tijdens het certificeringsproces. Dat doen we op basis van jarenlange ervaring op het gebied van energiemanagement en CO₂-reductie. We begeleiden je gedurende het gehele traject, tot en met de auditfase.

Facilicom begeleidt je met een stappenplan. Daarmee voldoe je aan alle eisen van het Handboek CO₂-Prestatieladder 3.1 en ben je goed voorbereid op de externe audit van een Certificerende Instelling. In grote lijnen zijn dit de stappen:

 • Plan van aanpak inclusief verzamelen informatie voor CO₂-Prestatieladder
 • Kick-off om verantwoordelijkheden en tijdsplanning vast te stellen
 • Analyse van de huidige situatie
 • Brainstormsessie om maatregelen en doelstellingen van je organisatie te bepalen
 • Inrichten van effectief CO₂-Managementsysteem

Meer informatie over de CO₂-Prestatieladder?

Medewerkers energiemanagement die datarapport energiemonitoring bekijken

Heb je vragen en wil je meer weten over de CO₂-Prestatieladder?

Nieuws, blogs en cases

Mannen nemen een quickscan af.
Energiemanagement Vastgoedmanagement Facility Management
Blog

Quickscans zijn een effectieve opstap naar duurzaam vastgoedbeheer

Facilicom Solutions helpt: met twee quickscans die een eerste vertrekpunt zijn voor een duurzaam vastgoedbeheer.

energiemanagement
Energiemanagement Facility Management
Nieuws

Hoe overbrug je de kloof tussen denken en doen?

We moeten toegroeien naar een circulaire economie. De facilitaire dienstverleningssector biedt daarvoor mooie kansen. Maar hoe pak je dit succesvol op, op...

Inspecteur bekijkt zonnepanelen
Energiemanagement Vastgoedmanagement Facility Management
Blog

De ‘E’ van BOEI

Inspectie met RVB-BOEI methodiek: effectieve opstap naar duurzaam MJOP.