Hercertificering BRAND op Niveau 5

Ondersteuning voor eerste bedrijf in de sector op hoogste niveau

BRAND is een toonaangevende dienstverlener in industriële, bouw gerelateerde en infrastructurele marktsegmenten. Denk qua werkzaamheden aan grootschalige steigerbouw, isolatie- en coatingactiviteiten (schilderwerk). De objecten die het bedrijf onder handen neemt, zijn groot en stoer: brugverbindingen, energiecentrales, olieplatforms en immense kranen.

BRAND loopt voorop in veiligheids-, kwaliteits- en milieubeleid. De invoering van de CO₂-Prestatieladder past in dit beleidsdenken. Offshore-coatingbedrijf Venko, vanaf 2018 onderdeel van BRAND, nam hierin het voortouw en is al sinds 2012 gecertificeerd voor de CO₂-Prestatieladder. Begin 2019 is de organisatie van BRAND ondergebracht bij de scope van Venko en er werd in zeer korte tijd niveau 5 behaald. Met de discipline steigerbouw is BRAND de eerste organisatie in de markt met een certificaat op dit hoogste niveau. Omdat de geldigheidstermijn drie jaar is, was hercertificering nodig. Facilicom ondersteunde BRAND voor het hernieuwen van de certificering op de hoogste trede.

 

Logo BRAND

"Facilicom hielp ons onder meer met de berekening van de CO₂-uitstoot en het opnemen van de gegevens in het systeem.”

Ondersteuning van begin tot eind

Direct verantwoordelijken voor de CO-Prestatieladder bij BRAND zijn de SHEQ-specialisten Tom Tilburgs, Marga Wolters en Anita Moek (SHEQ staat voor: Safety, Health, Environment en Quality). Facilicom’s projectmanager John Phernambucq werkte intensief met hen samen en ondersteunde BRAND, onder meer voor de halfjaarlijkse voort­gangs­rapportage van de Prestatieladder, de energiebeoordeling en denkt mee met de ketenanalyses.

Fictieve korting belangrijk pluspunt

BRAND beschouwt de CO₂-Prestatieladder als belangrijk instrument voor CO₂-reductie. “We zijn overtuigd van het belang om de CO₂-uitstoot terug te brengen”, zegt Marga Wolters, “en willen daar ons steentje aan bijdragen. De fictieve korting waar de CO₂-Prestatieladder recht op geeft bij veel aanbestedingen, is voor ons ook een belangrijk pluspunt.”

“Staaltje vakmanschap”

Certificering voor de Prestatieladder vraagt veel aandacht en tijd. Anita Moek spreekt daarom van “een megaklus”. “John heeft hen hierbij goed en op een betrokken manier geholpen.” Tom Tilburgs: “Hij hielp ons onder meer met de berekening van de CO₂-uitstoot en het opnemen van de gegevens in het systeem. Wij hebben dat ervaren als een staaltje vakmanschap en waardeerden het ook dat hij continu stand-by was tijdens de audit.”

Meer weten over de CO₂-Prestatieladder?

Neem contact met ons op 

Kwalitatieve verbeterslag

Volgens de auditor is er een kwalitatieve verbeterslag gemaakt die terug te zien is in het management review, de diverse rapportages en in de betrokkenheid en de verwevenheid binnen de organisatie. Brand kijkt uit naar het ontvangen van het certificaat (wederom het hoogste niveau; niveau 5).

Whitepaper CO2-Prestatieladder

Verlaag planmatig de CO₂-voetafdruk van je organisatie

IN DEZE WHITEPAPER BESPREKEN WE:
  • De ontstaansgeschiedenis van de CO₂-Prestatielader.
  • Wat het instrument je te bieden heeft.
  • Hoe je het CO₂ -Bewust Certificaat (de officiële erkenning dat je voldoet aan de Ladder-eisen) behaalt.
  • En hoe Facilicom je hierbij kan helpen.