Facilicom Group streeft naar certificatie niveau 3 CO2-Prestatieladder

In 2017 hebben we de ambitie uitgesproken om in 2030 CO2 neutraal te zijn. Sindsdien is er ontzettend veel gebeurd om dit waar te maken. Zo rijden er steeds meer medewerkers in een elektrisch voertuig, werden en worden er tal van CO2-reducerende maatregelen doorgevoerd in onze kantoorpanden en hebben we tal van acties ondernomen naar een meer circulaire bedrijfsvoering en dienstverlening binnen de diverse divisies. Verder wordt er inmiddels ook actief deelgenomen aan initiatieven voor het zelf opwekken van energie met windturbines, zonneparken en warmte- en koudeopslag.

Van ambitie naar resultaat

Om de komende jaren meer CO2 te reduceren en de impact van al deze acties en initiatieven beter meetbaar te maken, gaat Facilicom gebruik maken van de CO2 prestatieladder. En dat loont; bedrijven die namelijk gebruik maken van de CO2-prestatieladder als duurzaamheidsinstrument reduceren gemiddeld 2x zoveel CO2 dan sectorgenoten. De certificering werkt als een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Facilicom streeft ernaar om in de eerste helft van 2021 op niveau 3 gecertificeerd te zijn.

Dit houdt in dat Facilicom in eerste instantie aan de slag zal gaan met de uitstoot van de eigen organisatie (en al haar projecten). In de toekomst heeft Facilicom echter ook ambitie om niveau 4 en zelfs niveau 5 gecertificeerd te worden door haar keten te analyseren en te verduurzamen. Op deze manier wil Facilicom de duurzame inkoopcode in de toekomst kracht bijzetten door de CO2-uitsoot van haar inkoopkeuzes te kwantificeren.

Inzicht in CO2 uitstoot

Onderdeel van het certificaat is het openbaar inzicht geven in de CO2-footprint. Dit inzicht is van essentieel belang om als organisatie gericht CO2 te reduceren. Onderstaande tabel biedt inzicht in de CO2 uitstoot van Facilicom Group in 2019. De gegevens voor 2020 worden nog verzameld. Verwachting is dat hier een lagere uitstoot te zien zal zijn in verband met de Corona-crisis.

Te zien is dat mobiliteit een grote impact heeft op de totale CO2 uitstoot. Naast het efficiƫnt inzetten van ons materieel en bewust zuinig rijden is elektrificatie van het wagenpark ingezet om CO2-uitstoot te reduceren. Daarnaast wordt er voor onze kantoor- en opslagfaciliteiten getracht het elektriciteit- en gasverbruik te reduceren door het implementeren van duurzame maatregelen en de nieuwste besparingstechnieken.

Samenwerken aan een inspirerende leefomgeving

2021 wordt een jaar van duurzame vooruitgang voor Facilicom. Er zal een roadmap worden ontwikkeld waarin kwantitatieve reductiedoelstellingen worden geformuleerd. Deze doelstellingen gaan ervoor zorgen dat we ambitie omzetten naar resultaat!

Facilicom Group neemt al bijna 60 jaar een belangrijke plek in binnen de maatschappij. Als familiebedrijf zijn waarden als duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid verweven in het DNA. We geloven dat we met deze certificering weer een volgende stap zetten naar een duurzamere maatschappij.