Dieselmotoremissie (DME) verwijderen en saneren

Dieselmotoremissie (DME) is schadelijk voor de gezondheid van je werknemers, het is daarom belangrijk om DME te verwijderen van alle oppervlakken conform de vereisten. Zoek je een schoonmaakbedrijf dat hierin gespecialiseerd is? De experts van Gom Specialistische Reiniging m staan voor je klaar.

Op deze pagina vind je uitgebreide informatie over DME en het verwijderen van DME. We gaan dieper in op de volgende punten:

 • Wat is dieselmotoremissie?
 • Wat zijn de risico’s van dieselmotoremissie?
 • Een checklist om te bepalen wat de risico’s voor jouw specifieke situatie zijn.
 • Zijn werkgevers verplicht om DME te verwijderen?
 • Wat kan jij als werkgever doen?
 • Vertrouw op onze expertise om DME te verwijderen.
 • Voorlichting over gevaarlijke situaties.
 • Hoe gaat het saneren van DME te werk?
 • Vraag advies of een offerte aan.

Wat is dieselmoteremissie?

DME staat voor dieselmotoremissie, oftewel de uitlaatgassen van dieselmotoren. De uitstoot van een dieselmotor bevat een mengsel van gassen, dampen en vaste deeltjes. Per dieselmotor is de uitstoot weer anders. Dit is afhankelijk van het type motor, de brandstof en de kwaliteit van de motor. 

Een gedeelte van de uitstoot is toxisch en kankerverwekkend zoals roet, zware metalen (arseen, seleen, beryllium en chroom), PAK’s en PCB’s, enkelvoudige aromaten (BTEX-benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen), aldehyde en ketonen.

Wat zijn de risico’s van dieselmotoremissie?

De uitstoot van een dieselmotor bestaat uit carcinogene stoffen die de kans op blaaskanker en longkanker verhogen. Daarom staat dieselmotoremissie (DME) op de CMR-lijst (ook wel de SZW-lijst genoemd) van kankerverwekkende middelen en is het belangrijk om deze zorgvuldig te verwijderen. Bij langdurige blootstelling zijn ook andere gezondheidsklachten mogelijk, zoals luchtwegklachten, ontstekingsreacties, hart- en vaatziekten en veranderingen van de longfunctie die kunnen samenvallen met COPD en astma.

Download de checklist

Dankzij onze handige CMR-checklist kun je inschatten of er eventueel sprake is van CMR-vervuiling – zoals dieselmotoremissie – binnen jouw bedrijf. Download de checklist en verzeker jezelf en je medewerkers van een veilige werkomgeving! Blijken er risico’s te zijn? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We lichten graag – geheel vrijblijvend – onze werkwijze toe.

Zijn werkgevers verplicht om DME te verwijderen?

Omdat uitlaatgassen van dieselmotoren worden gezien als kankerverwekkend, moeten werkgevers maatregelen nemen om de blootstelling aan dieselmotoremissie (DME) te voorkomen of te beperken, bijvoorbeeld door het verwijderen ervan. Daarvoor moet een werkgever een risico-inventarisatie en evaluatie laten opstellen. Hier helpen onze medewerkers je graag mee. 

Momenteel wordt er ook gewerkt aan het opstellen van grenswaarden. Tot die tijd zijn werkgevers verplicht om streefwaardes op gezondheidskundige niveaus te handhaven.

Wat kan jij als werkgever doen?

Een werkgever kan aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie voor gevaarlijke stoffen bepalen wat het risico van blootstelling aan DME’s is. De beste oplossing is natuurlijk altijd om het risico helemaal weg te nemen, dat kan bijvoorbeeld door:

 • Te werken met andere motoren
 • Motoren beter te onderhouden
 • Een ventilatiesysteem te installeren

Als dit niet mogelijk is, kan het risico ook beperkt worden. Bijvoorbeeld met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen, en dan met name met middelen die zijn bedoeld als adembescherming. 

De BOVAG heeft in samenwerking met de vakbonden, het ministerie en de Inspectie SZW een norm afgesproken voor de mobiliteitsbranche. In die norm is afgesproken welke maatregelen werkgevers minimaal moeten treffen om hun werknemers te beschermen.

Vertrouw op onze expertise om DME te verwijderen

Gom Specialistische Reiniging is ervaren in het reinigen van ruimtes en oppervlakken die bloot zijn gesteld aan DME. Daarbij houden we alle wettelijke voorschriften nauwlettend in het oog. Zo is het voor het saneren van DME verplicht om vooraf ter plekke een werkopname te doen. Onze projectleider brengt aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie alle risicoplekken in kaart. 

Samen met jou bepalen we welke specifieke veiligheidseisen en procedures voor jouw gebouwen en terrein vereist zijn. Aan de hand van deze evaluatie, ontvang je een compleet rapport dat inzicht geeft in het werkplan dat we gaan volgen om alle DME te verwijderen.

Voorlichting over gevaarlijke situaties

Naast het verwijderen van DEM, is het ook verstandig om medewerkers inzicht te geven in het omgaan met potentieel gevaarlijke situaties. In samenwerking met jou kunnen de experts van Gom Specialistische Reiniging je medewerkers praktisch voorlichten over het beperken en verwijderen van dieselmotoremissie (DME), houtstof, CMR-stoffen of chroom-6.

Vraag een betrouwbaar advies of offerte aan

Wil je informatie over dieselmotoremissie (DME) en het saneren daarvan? Wij plannen graag een afspraak met je in voor een werkopname. Neem contact met ons op en we helpen je graag verder. Maxime Dubbeld is bereikbaar op 06 20 149 75 96 of op mdubbeld@gom.nl.

Hoe gaat het saneren van DME in zijn werk?

Onze CMR-specialisten hebben een werkprogramma voor de specialistische reiniging en het saneren van dieselmotoremissie (DME) opgesteld. Dit werkprogramma beschrijft welke instructies er gevolgd moeten worden.

Afhankelijk van de geconstateerde verontreiniging, volgen onze getrainde medewerkers de volgende procedure:

 • Met een industriestofzuiger voorzien van HEPA-filter zuigen we de horizontale oppervlakken waar DME op kan neerdalen schoon.
 • Deze oppervlakken nemen we vervolgens nat af.