Specialisten die alles weten van CMR-stoffen

Er is de laatste tijd in Nederland veel te doen over CMR-stoffen. Deze stoffen zijn gevaarlijk voor de gezondheid, het schoonmaken en eventueel saneren van bedrijfsgebouwen en werkplaatsen is daarom een - wettelijke - must.

Gom Specialistische Reiniging uit Schiedam is thuis in de omgang met stoffen die op de SWZ-lijst (een lijst met alle CMR-stoffen van de Rijksoverheid) vermeld staan. Voor elke specifieke situatie hebben we een oplossing op maat. En dat niet alleen: als experts op dit gebied delen we onze kennis over CMR-stoffen graag met je.

Vind het antwoord op je vragen over CMR-stoffen

Op deze pagina bundelen we veel van onze kennis over CMR-stoffen. Je vindt hier antwoorden op de volgende vragen: 

 • Wat zijn CMR-stoffen?
 • Hoe herken je CMR-stoffen?
 • Hoe kan je (zelf) controleren of er sprake is van CMR-stoffen?
 • Wat zegt de arbowet over omgang met CMR-stoffen?
 • Is de bescherming van medewerkers verplicht?
 • Moet je saneren, verwijderen of reinigen?
 • Wat kunnen we concreet voor je doen?

Wat zijn CMR-stoffen?

CMR is de afkorting voor drie kankerverwekkende stoffen die vrijkomen in de industrie. Het gaat om:

 • Carcinogeen: dit staat voor stoffen die kankerverwekkend zijn.
 • Mutageen: dit zijn alle stoffen die schadelijk zijn voor het erfelijk materiaal in de cellen. Deze stoffen kunnen leiden tot erfelijke afwijkingen bij (ongeboren) kinderen. Vaak gaat het ook hier om kankerverwekkende stoffen.
 • Reprotoxisch: is de aanduiding voor stoffen die een schadelijk effect hebben op de vruchtbaarheid. De vruchtbaarheid kan door deze stoffen verminderen of er kunnen effecten optreden voor ongeboren kinderen.

Check of er sprake is van CMR-stoffen

Met de CMR-checklist van Gom Specialistische Reiniging kun je inschatten of er binnen jouw bedrijf sprake is van vervuiling door CMR-stoffen die op de CMR-stoffenlijst staan, ofwel de SZW-lijst. Verzeker jezelf van een veilige werkomgeving en doe de test!

Download de checklist

Omgang met CMR-stoffen staat vast in het Arbobesluit

Het verraderlijke van CMR-stoffen op de SZW-lijst is dat de schadelijke werking niet direct na blootstelling duidelijk is. Pas na vele jaren kunnen de effecten merkbaar zijn. Het hoeft niet eens te gaan om langdurige blootstelling aan CMR-stoffen. Ook bij een kortstondig contact kan er al een risico op gezondheidsschade bestaan.

Omdat CMR-stoffen schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid, is in het Arbobesluit opgenomen welke eisen gelden voor het omgaan met deze stoffen.

De bescherming van medewerkers is verplicht

Alleen als er geen alternatief is, is het toegestaan medewerkers te laten werken met CMR-stoffen. In dat geval zijn werkgevers verplicht hun werknemers te beschermen tijdens het werken met deze gevaarlijke stoffen. Dat kan aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie van CMR-stoffen. 

Als dat niet haalbaar is, heeft de Inspectie SZW een checklist opgesteld voor een zelfinspectie met vier verplichte stappen. Ook dan is het voor bedrijven nog altijd moeilijk om medewerkers voldoende te beschermen.

Saneren, verwijderen of reinigen van CMR-stoffen

Saneren, verwijderen en reinigen zijn gangbare methoden om de blootstelling van medewerkers aan CMR-stoffen te beperken. Als specialist in dit type werkzaamheden hanteert Gom Specialistische Reiniging een weloverwogen aanpak bij elke opdracht, ook om besmetting van het milieu te voorkomen.

De basis voor elk werkplan is een gedegen risico-inventarisatie en -evaluatie aan de hand van een werkopname ter plekke. Het werkplan beschrijft vervolgens gedetailleerd welke maatregelen je moet nemen om het risico van blootstelling verder te beperken en of je moet reinigen of saneren. Ontdek hieronder wat het verschil is tussen het reinigen en het saneren van CMR-stoffen.

Wat is CMR-reiniging?

Reiniging van gevaarlijke CMR-stoffen omvat meestal het verwijderen van stof en het nat afnemen van horizontale vlakken. Het gaat dan om oppervlakken waar CMR-stof kan neerdalen en kan blijven liggen. Met behulp van een industriestofzuiger voorzien van een HEPA-filter worden deze oppervlakken schoon gezogen. Daarna worden oppervlakken nat afgenomen. Gom Specialistische Reiniging hanteert een specifiek werkprogramma met instructies voor de uitvoering van de werkzaamheden. CMR-reiniging is alleen mogelijk als er sprake is van oppervlaktevervuiling waar CMR-stoffen aanwezig zijn.

Wat is CMR-sanering?

Zijn er oppervlakken waarbij CMR-stoffen kunnen vrijkomen tijdens – toekomstige – bewerking of verwijdering van deze oppervlakken? Dan is sanering essentieel. Handelingen die ervoor kunne zorgen dat CMR-stoffen vrijkomen zijn bijvoorbeeld: schuren, slijpen, branden en zagen. Dit kan het geval zijn bij onderhoudswerkzaamheden of bij de totale verwijdering van verflagen. Specifiek voor chroom-6 bestaan er verschillende risicoklassen voor het saneren. Per risicoklasse is gedetailleerd beschreven welke stappen er gezet moeten worden om chroom-6 effectief te verwijderen.

Wat kunnen wij voor jou doen?

Gom Specialistische Reiniging heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan in het saneren, verwijderen en schoonmaken van kantoren, (bedrijfs)gebouwen en werkplaatsen die zijn verontreinigd door gevaarlijke stoffen die op de CMR-stoffenlijst (SZW-lijst) staan. Voor elke opdrachtgever maken we een aanpak op maat om tot een nulpuntsituatie te komen. We zijn adviseur en uitvoerder tegelijk. Dit kan je van ons verwachten:

 • Een risico-inventarisatie en evaluatie van CMR-stof in de werkplaats:  inventarisatie van jouw bedrijf vraagt de inzet van een Arbo deskundige. Gom Specialistische Reiniging beperkt zich met de RI&E uitsluitend tot werkplaatsen. Je krijgt een betrouwbare risico-inventarisatie over de bronaanpak en CMR-reinigingsacties die met de verontreiniging kunnen afrekenen. Dit wordt opgenomen in een stappenplan annex werkplan.
 • Mogelijke oplossingen: in werkplaatsen en bedrijven gelden vaak procedures en protocollen voor het werken met CMR-stoffen van de SZW-lijst. Ons advies richt zich voornamelijk op de aanpak van de bron en het reinigen van de werkplaats.
 • Plan van aanpak: hierin vind je terug welke maatregelen je moet nemen om de risico’s weg te nemen.
 • Voorlichting: medewerkers en stakeholders praktisch voorlichten over het beperken van fijnstof, DME, CMR-stoffen of chroom-6.

Een betrouwbaar advies of passende offerte voor jouw bedrijf

Wil je meer weten over een van de gevaarlijke stoffen die op de CMR-stoffenlijst staan of over het uitvoeren van een risico-inventarisatie? Of wil je meer weten over onze specialistische schoonmaak? Laat je gegevens achter in het contactformulier, zodat we contact met je op kunnen nemen.

Het is ook mogelijk om direct onze salesmanager Maxime Dubbeld te benaderen. Zij is bereikbaar op 06 20 149 75 96 en mdubbeld@gom.nl