Hybride werken is voor elke organisatie uniek; focus op de juiste stappen

Thuis, kantoor, ’s avonds of in het weekend: sinds covid zijn we daadwerkelijk tijd- en plaats onafhankelijk aan het werk. Deze ‘hybride’ vorm van werken heeft vermindering in reistijd opgeleverd en de verantwoordelijkheid van werk- en privébalans in eigen handen gelegd. Maar er zijn ook uitdagingen. De sociale connectie met collega’s, creativiteit en binding met de organisatie vermindert. Hoe behoud je deze waarde in de vormgeving van een hybride werkcultuur en organisatie?

Geef vorm aan hybride werken

“Iedere hybride werkomgeving is uniek. De organisatie en de medewerkers bepalen welke vorm het beste bij een organisatie past.’ aldus Judith Scholtes, verandermanager van Facilicom Solutions.  “Ik kijk naar de identiteit van de organisatie, het uit te voeren werk, de wens en behoeftes van de medewerkers. Evengoed kijk ik naar hoe de primaire activiteiten voorkeur geven aan een specifieke werklocatie of faciliteit. Dit alles geeft inhoud aan de bepaling van hybride werken.”

Betrek de organisatie

Het implementeren van hybride werken brengt verandering met zich mee die directe impact heeft op huisvesting en vastgoed, de werkplekinrichting, ICT en ook op HR. Denk aan inzetten van extra digitale werkmiddelen. Zijn deze ook vanaf de thuiswerklocatie gekoppeld aan het bedrijfsnetwerk? Hoe zit het met de digitale veiligheid op het WIFI-netwerk vanuit huis? Maar ook de interne werkcultuur staat op scherp door het werken op afstand. Hoe behoud je als leidinggevende zicht op de vitaliteit en binding van je team? Dit vraagt inzet op je organisatiecultuur en vorm van leiderschap. Kijk bij de vormgeving van het hybride werken welke veranderingen dit vraagt en welke interne afdeling hierbij primair betrokken is. Betrek de juiste mensen en maak hen onderdeel van de verandering.

De beweging naar hybride werken is nog een nieuw te ontdekken terrein.

De 7 stappen naar verandering

De beweging naar hybride werken is nog een nieuw te ontdekken terrein. Facilicom Solutions heeft hier een 7 stappenplan voor ontwikkeld. Samen met onze klanten bepalen wij de visie op hybride werken: wat wil de organisatie maar zeker ook de medewerkers. Vervolgens inventariseren we wat deze visie vraagt van de organisatie en de interne afdelingen. In een programmaplan bepalen wij de strategie. De uitvoering doe je niet alleen, voor de uitvoering vorm je een projectteam. Dit team ontwerpt de route en de transitie kan van start gaan. De eerste stappen naar verandering richting hybride werken worden gezet zowel in de thuis- als kantooromgeving. Neem hier ook zeker aandacht voor een kick-off en neem je medewerkers mee in de verandering en het waarom. En laatst maar zeker niet onbelangrijk: evolueer, niet alles gaat zoals je had verwacht. Zet je leerpunten in ten behoeve van continuering.

Judith Scholtes

Wil jij focus behouden op het primaire proces en zoek je een adviseur voor de begeleiding naar hybride werken? Met onze huisvesting- en verandermanagers in huis ga je voor een geslaagde implementatie in een nieuwe manier van werken. Neem contact met ons op