MVO

Onze missie ‘samen werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen’ is verankerd in onze bedrijfsvoering. Diezelfde missie is ook in ons MVO-beleid het ankerpunt. Een inspirerende leefomgeving komt pas goed uit de verf als de belangen van mens, milieu en maatschappij in samenhang aandacht krijgen.  

MVO als kans

Wij hebben Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) nooit geassocieerd met beperkingen. Wel met kansen. Kansen om onze visie duidelijker af te bakenen, kansen om onze dienstverlening te verbeteren, kansen om mensen – medewerkers en opdrachtgevers – nog meer aan ons te binden.

Al sinds 2008 doen we met een aparte MVO-rapportage verslag van de doelen die zijn bereikt. Zo geven we praktisch invulling aan de doelstelling om maximaal rekening te houden met de omstandigheden waarin we ons werk doen. MVO-beleid heeft een vaste plaats in de organisatie. Onze vice-CEO Martine Geurts heeft het thema in haar portefeuille en treedt op als directievertegenwoordiger.

Certificering en borging

Onze divisies zijn gecertificeerd conform de MVO Prestatieladder niveau 3 of 4. De Prestatieladder Socialer Ondernemen helpt ons om onze arbeidsvoorwaarden meetbaar te maken. Dit onderstrepen we door ook onze handtekening te zetten onder de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Met het Fira certificaat tonen Trigion, Facilicom Solutions en Gom op het Fira platform hun MVO-prestaties aan klanten en leveranciers. Met ISO-certificering (14001) zijn we objectief controleerbaar op milieugebied.