Specialist in chroom-6 verwijderen en saneren

Chroom-6 is een carcinogene (kankerverwekkende) stof die voorkomt op de CMR-lijst van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). Chroom-6 verwijderen en saneren zou hoge prioriteit moeten hebben binnen bedrijven. Zonder bescherming tegen chroom-6 kan hoge blootstelling aan de stof toxische effecten veroorzaken, zowel acuut als chronisch.

Effectieve reiniging en goed saneren van oppervlakken die vervuild zijn met chroom-6 is daarom noodzaak om werknemers én gebruikers te beschermen. Gom Specialistische Reiniging is de expert op het gebied van chroom-6 verwijderen, reinigen en saneren. Op deze pagina lees je meer over deze gevaarlijke stof en over onze aanpak, die altijd op maat is.

 

Alle info die je nodig hebt over chroom-6

De carcinogene stof chroom-6 heeft meerdere risico’s voor de gezondheid, zowel acuut als chronisch. Acute gevolgen zijn bijvoorbeeld schade aan luchtwegen en irritatie aan het neusslijmvlies bij inademen, beschadiging van het hoornvlies bij oogcontact, ontstekingen en zweren bij huidcontact en braken of misselijkheid als het in het lichaam terechtkomt. 

Chronische effecten zijn bijvoorbeeld verminderde vruchtbaarheid, allergieën en schade aan weefsels en cellen. Ook kan beschadiging van het DNA tot kanker leiden, aangezien chroom-6 makkelijk in de huidcellen wordt opgenomen. Inhalatie van chroom-6 kan bovendien tot longkanker leiden. Inadequate bescherming tegen of slechte reiniging van chroom-6 vervuiling kan dus ernstige gevolgen hebben. Wij helpen je om chroom-6 te verwijderen en saneren zodat je werknemers een veilige en gezonde werkomgeving hebben.

Chroom-6 staat bekend om zijn roestwerende eigenschappen en is een ideaal middel om metaal en hout te beschermen en conserveren. De toepassing van chroom-6 is heel breed, van voertuigen (vliegtuigen, treinen, auto’s, tractoren, schepen) tot in gebouwen (deuren, kozijnen, trapleuningen etc.), bruggen, staal- en hefconstructies en apparatuur (besturingskasten, opslagtanks, pompen industriële computers etc.).

Blootstelling aan chroom-6 komt vooral voor in de leerindustrie, de betonindustrie en de houtveredeling, bij schildersbedrijven en in de metaalbewerking. Ook monteurs bij onderhoudsbedrijven, medewerkers bij saneringsbedrijven en medewerkers van sloopbedrijven kunnen met de stof te maken krijgen. Sinds de schadelijke effecten van chroom-6 bekend werden is er gelukkig veel aandacht voor de bescherming van medewerkers.

De oorzaak van blootstelling aan chroom-6 is meestal dat er geen – of onvoldoende – persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen, zoals kleding of maskers. In het Arbobesluit is daarom opgenomen dat bedrijven de volgende maatregelen moeten nemen:

  • Het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie voor het verwijderen van chroom-6.
  • Het maken van een werkplan voor de aanpak van de reiniging van chroom-6.
  • Het toepassen van technieken conform de huidige stand van de ontwikkeling.
  • Het registreren van het aantal uren dat medewerkers worden blootgesteld aan chroom-6.
  • Het medisch keuren van medewerkers en het bieden van voldoende bescherming tegen chroom-6.

Om chroom-6 te verwijderen en de werkruimtes waarin chroom-6 gebruikt werd te saneren en reinigen is een expert nodig. Iemand die weet wat de risico’s zijn en hoe daarmee moet worden omgegaan. Zo’n expert is Gom Specialistische Reiniging. We hebben de kennis om ervoor te zorgen dat je werkomgeving weer gezond en veilig is. Neem vandaag nog contact met ons op en dan vertellen we je graag – geheel vrijblijvend – meer over onze aanpak.

Het is verstandig medewerkers en stakeholders inzicht te geven in het omgaan met potentieel gevaarlijke situaties. Gom Specialistische Reiniging kan helpen om medewerkers en stakeholders praktisch voor te lichten over het beperken van risico’s wanneer er tijdens de dagelijkse werkzaamheden CMR-stoffen vrijkomen zoals:

Download de checklist

Chroom-6 kan in veel verschillende sectoren toegepast kan worden, waardoor het wellicht nodig is om ook binnen jouw bedrijf bescherming tegen deze carcinogene stof te regelen. Met de CMR-checklist van Gom Specialistische Reiniging schat je in of er eventueel sprake is van CMR-vervuiling binnen jouw bedrijf. Doe de test en verzeker jezelf en het personeel van een veilige werkomgeving!

Bekijk het webinar over chroom-6

een medewerker van Gom Specialistische Reiniging in een geel beschermend pak

Gom Specialistische Reiniging organiseerde het webinar ‘Beheersregime chroom-6 zorgt voor angstzweet’. Dit webinar was speciaal voor alle professionals die zich bezighouden met kwaliteits-, gezondheids- en veiligheidsvraagstukken. Was je niet in de gelegenheid om het webinar live te volgen? Geen probleem, je kan het makkelijk online terugkijken. Of lees de vragen en antwoorden.

Bekijk het webinar

Meer weten of een betrouwbaar advies aanvragen?

Portretfoto van Maxime Dubbeld, salesmanager bij Gom Specialistische Reiniging

Wil je meer informatie over chroom-6 verwijderen, saneren of reinigen of over een van de andere CMR-stoffen? Laat jouw gegevens achter via het contactformulier, dan nemen wij hierover contact met je op. Of neem zelf contact op onze salesmanager met Maxine dubbled. Dit kan telefonisch via 06 20 19 75 96 of per e-mail naar mdubbeld@gom.nl

 

Neem contact op