Specialist in fijnstof verwijderen en verminderen

Fijnstof komt overal voor, maar in een te hoge concentratie is de stof niet goed voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk om fijnstof te verwijderen of te verminderen. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor de effectieve reiniging van fijnstof en het uit de lucht halen van deze stof.

Dat vraagt echter specifieke expertise die niet ieder schoonmaakbedrijf in huis heeft. Gom Specialistische Reiniging heeft veel ervaring opgebouwd in de omgang met fijnstof en het verwijderen ervan. Voor kantoren, (bedrijfs)gebouwen en werkplaatsen zijn we daarmee de professionele partner in risicomanagement.

Welke informatie vind je op deze pagina?

Op deze pagina bundelen we onze kennis over fijnstof en vertellen we meer over hoe we jou kunnen helpen om fijnstof te verwijderen of te verminderen. We gaan dieper in op de volgende punten:

  • Wat is fijnstof?
  • Ontdek of je fijnstof moet verwijderen of verminderen.
  • Hoe komt fijnstof binnen in gebouwen?
  • De oplossing: lucht zuiveren en schoonmaken.
  • 3 typen schoonmaak waarmee je fijnstof kan verminderen.
  • Hoe werkt het reinigen en verwijderen van fijnstof?
  • Neem contact op voor betrouwbaar advies./li>

Wat is fijnstof?

Fijnstof is de verzamelnaam voor alle stofdeeltjes die in de lucht voorkomen. Het zijn deeltjes van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling. De grens voor fijnstof ligt bij deeltjes kleiner dan 10 micrometer. Hoewel fijnstof van oorsprong ook in de natuur voorkomt, is het de mens die verantwoordelijk is voor 80% van de uitstoot ervan. 

Dat gebeurt meestal door verbranding zoals fossiele verbranding en verbranding door motoren in het verkeer, in de industrie en in de landbouw. Roet maakt een heel klein deel uit van fijnstof. Koolstof en koolstofverbindingen in roet veroorzaken echter wel de meeste milieu- en gezondheidsschade. Bovendien blijft ‘menselijke’ fijnstof langer in de lucht hangen.

 

Ontdek of je fijnstof moet verwijderen of verminderen

Fijnstof is een van de stoffen die op de CMR-lijst staat (een lijst van de EU met daarop kankerverwekkende stoffen die vrijkomen in de industrie). Werkgevers zijn verplicht om hun medewerkers te beschermen tegen blootstelling aan deze stoffen. 

Wil je weten of er binnen jouw bedrijf sprake is van CMR-vervuiling, bijvoorbeeld door fijnstof? Dan kan met onze handige checklist. Je weet dan precies op welke punten je moet letten om het stof uit de lucht te halen.

 

Download de checklist

Ook binnen in gebouwen komt fijnstof voor

Tegenwoordig weten we steeds meer over de schadelijke werking van fijnstof. Ook binnen in gebouwen komt fijnstof voor, soms vanuit onverwachte bron:

  • Kantoren: in kantoren en bedrijfsgebouwen is het belangrijk om het interieur goed schoon te houden en te ontdoen van fijnstof, eventueel door te filteren dankzij een luchtreiniger. Onderzoek laat zien dat door het slijten van vloerbedekking, printen, het dragen van kleding en dergelijke de concentratie fijnstof in gebouwen hoog is.
  • Werkplaatsen: ophoping van fijnstof komt ook in vrijwel alle werkplaatsen voor, doordat fijnstof zoals houtstof bij onvoldoende afzuiging blijft hangen in de lucht.

De oplossing tegen fijnstof: lucht zuiveren én schoonmaken

Het zuiveren en filteren van de lucht is een oplossing om de concentratie aan fijnstof te beperken. Door het stof uit de lucht te halen ontstaat een frisse, veilige werkomgeving waar medewerkers gezond blijven.

Ook de schoonmaak van kantoren en werkplaatsen is essentieel om hoge concentraties fijnstof te verwijderen of verminderen. Het is namelijk gebleken dat fijnstof gezondheidsschade kan opleveren als medewerkers in contact komen met fijnstof op horizontale vlakken en op apparatuur. Het fijnstof kan in beweging worden gebracht door bijvoorbeeld het openen van deuren of door ventilatie in een ruimte. Er zijn 3 manieren om de schoonmaak aan te pakken, hieronder vertellen we je er meer over.

3 typen schoonmaak waarmee je fijnstof kan verminderen en verwijderen

Gom Specialistische Reiniging heeft veel ervaring in het reinigen van omgevingen die zijn vervuild door fijnstof. We onderscheiden drie typen schoonmaak om de effecten van fijnstof te verminderen of zelfs te verwijderen.

Esthetische schoonmaak

Esthetische schoonmaak is een optie om een ruimte schoon en stofvrij te maken. Met deze preventieve werkzaamheden kun je het risico dat medewerkers met fijnstof in aanraking komen verkleinen.

CMR-reiniging

In sommige omgevingen is een preventieve schoonmaak onvoldoende. Denk bijvoorbeeld aan werkplaatsen waar wordt gewerkt aan of met motoren. Hier kan dieselmotoremissie (DME) vrijkomen. In combinatie met vet kan fijnstof zich hechten aan horizontale oppervlakken in werkplaatsen. Een grondige CMR-reiniging is in dit geval essentieel. Het verminderen van fijnstof kan daarna in stand geworden houden dankzij een goede luchtreiniger.

Chroom-6 reiniging

Bij het lassen van roestvast staal of het snijden, zagen en schuren aan metalen oppervlakken kan fijnstof vrijkomen als materialen zijn behandeld met chroom-6. Dit is een carcinogene stof dat makkelijk door de huid wordt opgenomen. Stof dat op een bak blijft liggen, is gevaarlijk voor de gezondheid van medewerkers. Een chroom-6 reiniging is in dit soort situaties noodzakelijk.

Hoe werkt het reinigen en verwijderen van fijnstof?

Gom Specialistische Reiniging hanteert specifieke werkprogramma’s om elk kantoor, elk bedrijfsgebouw en elke werkplaats op maat te reinigen. In diverse branches zijn bovendien afspraken gemaakt om emissies van CMR-stoffen bij de bron te voorkomen. 

De aanpak van Gom Specialistische Reiniging maakt het mogelijk om per ruimte het fijnstof te verwijderen en een ‘nulpuntsituatie’ te bereiken. Met effectieve, periodieke schoonmaak houden we het risico vervolgens aanvaardbaar. 

Daarnaast is het verstandig om medewerkers inzicht te geven in het omgaan met potentieel gevaarlijke situaties. We geven je medewerkers praktische voorlichting over het beperken van de risico’s van fijnstof, DME, CMR-stoffen of chroom-6.

Neem contact met ons op voor betrouwbaar advies

Wil je meer informatie over het verwijderen van fijnstof of de reiniging van een andere CMR-stof? Vul het contactformulier in en dan hoor je zo snel mogelijk van ons. Wil je liever direct iemand spreken? Bel dan naar onze salesmanager Maxime Dubbeld via 06 20 149 75 96 of stuur een e-mail naar mdubbeld@gom.nl

Bronvermelding: www.arboportaal.nl en www.infomil.nl