Visie op duurzaamheid vanuit de (C)OR

Jan Westdijk is voorzitter van de Centrale ondernemingsraad (COR) van Facilicom. Er zijn binnen de medezeggenschap van Facilicom een tweetal identieke presentaties gehouden, waarvan hij er een heeft bijgewoond omtrent de rol van de OR op het onderwerp duurzaamheid. Hij geeft hierop zijn volgende visie:

De (C)OR speelt bij verschillende zaken een belangrijke rol. Het onderwerp duurzaamheid en energietransitie speelde eerst nog niet zo. Jeroen Poelhekken kwam met het voorstel om eens een presentatie te geven omtrent dit onderwerp en over wat er allemaal speelt op dit moment. Hier werd gelijk enthousiast op gereageerd. Uit de presentatie bleek dat we eigenlijk sneller moeten gaan dan verwacht. Na het overleg hebben we dan ook besloten om een gesprek aan te vragen bij de bestuurder. Hierin worden vragen gesteld als: Hoe snel gaat de transitie voor Facilicom? Welke richting gaan we op? Wat gaan we daadwerkelijk doen en wat als we de ambitie niet halen?

Verder is Tim Platteel ook aangesteld binnen Facilicom als duurzaamheidsmanager. Vanuit onze CEO Geert van der Laar begrepen wij dat hij zich ook bezig heeft gehouden met een nieuw duurzaamheidsbeleid. Hier waren we vanuit de COR ook benieuwd naar. Om die reden zal Tim het beleid in een vergadering van de COR toe komen lichten.

Wij zullen vanuit de COR voornamelijk kijken naar de gevolgen hiervan voor Facilicom, de medewerkers en wat het oplevert. Daarnaast zijn wij kritisch op de ambitie; waarom in 2030 CO2 neutraal zijn als de rest dit pas in 2050 is. Ook kijken wij mee naar het nieuwe wagenpark beleid waar duurzaamheid ook een groot thema is met bijvoorbeeld elektrisch rijden en de aanschaf van laadpalen.

Kortom, in de toekomst dient de COR een rol op te eisen en actief betrokken te zijn bij het duurzaamheidsvraagstuk, maar ook de impact hiervan op investeringen, medewerkers en de organisatie.

Patrick Bijlsma is Manager Consultancy binnen Facilicom Energiemanagement en heeft de presentaties gegeven voor de OR Hierbij zijn bevindingen:

Jeroen Poelhekken kwam met het idee om een presentatie te geven voor de OR naar aanleiding van de publicatie van het volgende artikel: “https://www.ser.nl/nl/actueel/Nieuws/rol-or-bij-energietransitie

Het doel hiervan was om de COR bij te praten over de energietransitie. Door aan te kaarten wat voor impact dit onderwerp heeft op de medewerkers, dienstverlening, wagenpark etc. Daarnaast ook welke rol de COR hierin kan betekenen.

De energietransitie en deadlines komen steeds dichterbij. Daarom is het van essentieel belang dat de COR weet waar Facilicom mee bezig is en hiervan op de hoogte te zijn. Dit was een eye opener voor de COR van Facilicom, maar denk dat het ook zeker interessant is om meer organisaties bij te praten of de rol van de medezeggenschap, de impact die gemaakt kan worden en hoe hierop in te spelen.