TU Delft: een living lab voor Gom

Onderwijs

Samenwerking tussen Gom Onderwijs en TU Delft met twee jaar verlengd

Duurzaamheid, veiligheid en innovatie zijn de speerpunten van de hernieuwde samenwerking tussen TU Delft en Gom Onderwijs. Het contract tussen beide partijen is opnieuw verlengd. ‘We hebben geen standaard klant-leverancier-relatie, maar trekken als partners samen op.’

Ruim 600.000 vierkante meter aan gebouwen, 5.000 medewerkers en 28.000 studenten. TU Delft is voor Gom Onderwijs alles behalve een standaardklant. ‘We werken hier vrijwel dagelijks met een kleine 200 mensen. De campus is een soort stad, met diverse (typen) gebouwen. Daarnaast is de TU Delft natuurlijk een instituut, dat nationaal en internationaal erg goed bekend staat,’ zegt Maikel Straatman, Klantmanager bij Gom. ‘We zijn ontzettend trots en blij dat het contract met deze mooie organisatie met twee jaar wordt verlengd. Vooral ook omdat we zo prettig met elkaar samenwerken.’

Meer dan alleen kwaliteit

Zowel Gom als TU Delft én haar gebruikers zijn tevreden over de kwaliteit die de afgelopen twee jaar is geleverd. Kwaliteit die bovendien regelmatig extern wordt getoetst. ‘De schoonmaakkwaliteit is uiteraard erg belangrijk voor ons,’ zegt Jang Mee Bosman, Manager FM Contracts bij TU Delft. ‘Maar wat de samenwerking met Gom vooral zo fijn maakt, is dat we geen standaard klant-leverancier-relatie hebben. We trekken echt samen op, als partners, en hebben continu overleg. Over dagelijkse werkzaamheden en over grotere thema’s. Waarbij Gom gevraagd en ongevraagd advies geeft en ons adviseert over de nieuwste ontwikkelingen in de schoonmaakbranche. Daarnaast werken we samen aan doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en innovatie. Wij willen graag dat onze leveranciers onze campus – bij uitstek een innovatieve omgeving – gebruiken als een living lab.’

Nieuwe schoonmaakinnovaties

Een dergelijke samenwerking past bij Gom, dat altijd proactief bezig is met innovatie. ‘We proberen hier graag (sociale) innovaties uit,’ zegt Maikel. ‘Denk aan de schoonmaakrobots die we in verschillende gebouwen gaan testen. Daarnaast zijn we dit jaar officieel gaan samenwerken met RoboHouse. Samen met de TU Delft gaan we op zoek naar technologische oplossingen om schoonmaakwerkzaamheden minder arbeidsintensief en dus aangenamer te maken. Dit soort innovaties helpt bij het verlagen van de werkdruk en levert daarmee een positieve bijdrage aan het werkgeluk van onze medewerkers. Sociale duurzaamheid vinden wij heel belangrijk.’

‘Gom is goed voor personeel’

Ook voor de TU Delft is sociale duurzaamheid een speerpunt. Jang Mee: ‘Wij vinden het erg belangrijk dat ook de werknemers van onze leveranciers hun werk kunnen uitoefenen onder goede omstandigheden. Daarom hebben we hier ook contractuele afspraken over gemaakt, die de afgelopen twee jaar uitstekend zijn nageleefd. Zo is er een medewerkerspanel van Gom, waarin dit soort zaken besproken wordt en waarin wij ook een gesprekspartner zijn. We zijn zeer tevreden over hoe Gom met haar personeel omgaat.’

Gom medewerker aan het werk in living lab TU Delft
Schoonmaakmedewerkster van Gom aan de slag bij TU Delft - Living Lab

Vervuilende vuilniszakken

De komende twee jaar werken Gom en TU Delft eveneens samen aan duurzaamheidsdoelstellingen. De TU Delft wil in 2030 CO2-neutraal zijn. ‘Als leverancier werken we graag samen met TU Delft om dit doel te bereiken. Ook omdat wij dezelfde ambitie hebben,’ zegt Maikel. Zo presenteerde Gom aan de TU een gedetailleerde duurzaamheidsrapportage over 2022, waarin de CO2-uitstoot op diverse vlakken in kaart is gebracht. De komende twee jaar wordt de samenwerking met het onderwijs en de studenten verder geïntensiveerd. Een sprekend voorbeeld hiervan is de samenwerking met Green TU Delft. Dit is een organisatie van studenten – afkomstig van allerlei faculteiten op de campus – die de connectie zoekt met onderzoekers, docenten en leveranciers op de campus om de prestatie van de universiteit op het gebied van duurzaamheid te verbeteren. ‘De afgelopen twee jaar is hier een eerste aanzet voor gegeven, maar nu gaan we doorpakken. Samen met hen gaan we bijvoorbeeld onderzoeken hoe we de CO2-uitstoot van onze afvalzakken kunnen verminderen. Dit is namelijk onze grootste bron van CO2-uitstoot binnen middelen en materialen,’ aldus Maikel.

Betrokken bij ontwerpplannen

Veiligheid is een ander speerpunt voor de komende jaren. ‘Waarbij we steeds meer aandacht hebben voor sociale veiligheid,’ zegt Maikel. ‘Voelt iemand zich prettig op zijn of haar werkplek? Hoe is de relatie met de leidinggevende, de klant, de student? Uiteraard doen we daar al veel aan, maar toch gaan we daarop met de TU Delft verder actie ondernemen. Het is fantastisch dat we met elkaar dit soort maatschappelijk belangrijke thema’s op de agenda zetten. Dat laat zien dat we inderdaad, zoals Jang Mee al zei, niet zomaar klant en leverancier zijn. Iets wat ook blijkt uit het feit dat wij nu al worden betrokken bij de ontwerpplannen voor een aantal nieuwe panden van de TU Delft. Ze vragen aan ons wat een bepaalde indeling of inventariskeuze voor ons werk betekent. Dat is een heel mooi voorbeeld van de sterke partnerschapsband die we hebben.’