Sociaal impact maken met Praktijkleer Locaties

Sociaal en duurzaam gaan hand in hand bij Praktijkleer Locatie van Gom

Werkbezoek uit de Tweede Kamer voor Gom en TU Delft

Zorgdragen voor onze mensen én bijdragen aan een inclusieve samenleving. Dat zijn de twee belangrijkste pijlers van sociale duurzaamheid binnen Gom. Hierbinnen heeft SROI een belangrijke plek. Op haar Praktijkleer Locaties kunnen mensen met een kwetsbare positie ontdekken waar hun talenten liggen. Inmiddels zijn er bij Gom meerdere Praktijkleer Locaties ingericht, waaronder de TU Delft. Binnen dit project wordt een eigen invulling gegeven aan SROI. Want het gat in de arbeidsmarkt willen verkleinen is belangrijk; dit moet wel op een duurzame manier worden aangepakt. Deze kennis en ervaring is zeer relevant voor politici en de branche en daarom brachten Bart Smals en Zohair El Yassini van de VVD een werkbezoek aan de TU Delft. Samen met een delegatie van Schoonmakend Nederland gingen zij in gesprek met de betrokkenen bij dit project. En konden zij in de praktijk zien hoe Gom sociale impact maakt.

Monique Odijk, Manager Talentontwikkeling en Innovatie bij Gom, begeleidt het praktijkleren samen met het projectteam van Gom. “Heel leuk dat ons project de branche en de politiek zo inspireert”, zegt Monique. “Met de Praktijkleer Locaties helpen we mensen met een een kwetsbare positie en een afstand tot de arbeidsmarkt. We bieden mensen die moeite hebben met leren de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken. In partnership met opdrachtgevers als de TU kunnen we met onze opleidingsaanpak mensen aan praktijkverklaringen helpen. Die praktijkverklaring kan een belangrijke opstap zijn naar werk en legt een basis voor verder doorleren. Deze nieuwe vorm van praktijkleren kan daarmee ook de toegankelijkheid van het mbo vergroten.

 “Vooral het persoonlijke in het traject is erg belangrijk: geen medewerker is hetzelfde. Het was daarom vanzelfsprekend ook erg waardevol dat naast het rondetafelgesprek dat wij voerden met de politici, ook een gesprek met de medewerkers zelf op de agenda stond. Het gaat tenslotte om onze mensen.”

Je doet het samen

“Binnen ons project proberen wij vooral het sociale aspect in ere te houden. In plaats van ‘snel de poppetjes op de juiste plek te willen zetten’, investeren we in een duurzamere aanpak. Daarom zetten we met onze partner Buitengewoon hoog in op jobcoaching, krijgt de medewerker een buddy en investeren we in een systeem en methode om de kandidaat gestructureerd te begeleiden naar werk met een praktijkverklaring.

“Dit doen we allemaal stapsgewijs en vooral ook sámen met de opdrachtgever.” In dit geval trekt Gom gezamenlijk op met Monique van Ewijk, programmaleider participatie bij TU Delft en haar collega Jang Mee Bosman, verantwoordelijk voor de facilitaire inkoop en uitvoering. “Bij TU Delft staat sociale duurzaamheid net zo hoog op de agenda als bij ons. Dat is ook de reden dat we dit project hier uitvoeren. De TU Delft stimuleert ondernemerschap. Je moet dezelfde idealen hebben.”

een medewerker van Gom Onderwijs kijkt in de camera en stofwist de vloer, met achter hem een werkwagen opgesteld

De naam Aziz is in verband met privacy gefingeerd, de foto bij dit artikel is een archieffoto.

Het bezoek

Bart Smals en Zohair El Yassini van de VVD, de kamerleden met ieder hun eigen portefeuille, gingen tijdens het werkbezoek in gesprek met de collega’s op de werkvloer en hun begeleiders. Hierin kregen de medewerkers de ruimte om over zichzelf te vertellen, over hun achtergrond en het vak. Monique Odijk: “Ik zag dat bij het bezoek duidelijk de ogen geopend waren na deze persoonlijke gesprekken. Daar is het ons ook precies om te doen: iedereen heeft zijn eigen verhaal.” Ook de leidinggevenden vertelden over het belang van begeleiding, hun persoonlijke motivatie, de samenwerking met opdrachtgevers en het leren op de werkvloer. Een praktijkverklaring kan de medewerker zelfvertrouwen geven en kan een opstap zijn naar duurzaam werk en doorleren.

Inspiratie

Een werkbezoek vanuit de overheid is voor de kamerleden om kennis en ervaring met elkaar en met ons uit te wisselen. En om de dialoog aan te gaan over de knelpunten die duurzaam ondernemen in de weg staan. Monique Odijk: “ Zo’n werkbezoek geeft inspiratie, terwijl het tegelijkertijd de de regionale belangen en uitdagingen die spelen onder de aandacht van de klandelijke politiek brengt. Het helpt kamerleden de problemen waarmee werkgevers geconfronteerd worden te begrijpen. Bijvoorbeeld over sommige landelijke afspraken die in de praktijk niet goed werken. Met zo’n belangrijk onderwerp is en blijft het een nauwe samenwerking tussen branche, werkgever en politiek. Wij wilden ook graag laten zien: dit zijn de consequenties van bepaalde besluitvormingen en we lopen tegen een aantal knelpunten aan. Hiervoor was het rondetafelgesprek.” 

De knelpunten

Monique benoemt: “Meer mensen aan het werk is een belangrijk uitgangspunt van de arbeidsmarkt in de regio’s. We zien dat de uitvoeringsregels op regionaal niveau kunnen verschillen. Als landelijke organisatie vraagt dit veel tijd en onderzoek. Dit belemmert het ondernemerschap en dat komt niet ten goede van de medewerkers. Wet- en regelgeving belemmeren dan soms dat medewerkers snel aan de slag kunnen.

Ook het kwalificatiedossier kwam ter sprake. Dat gaat alleen uit van een volledige instroom. Daar is in de praktijk vaak moeilijk aan te voldoen. De subsidiestromen kunnen regionaal verschillen, met alle bijbehorende eisen, wensen en regelgeving. Hierin is geen uniforme aanpak en dat maakt het voor ons soms lastig.  Maar we zien het effect op de mensen en dat geeft energie om door te gaan.”

Niet snel, maar duurzaam

Een ander belangrijk ‘knelpunt’ is, dat ervan wordt uitgegaan dat de medewerker zo snel mogelijk naar betaald werk wordt bemiddeld. Zo snel mogelijk weer aan het werk, compleet onafhankelijk. Terwijl in de praktijk blijkt, dat een kandidaat soms tijd nodig heeft om in dat ritme te komen. Het gaat om een kwetsbare groep, die Gom een gestructureerde plek (met eventuele doorstroom) wil aanbieden. Dit zijn mensen die het niet zelf kunnen. De begeleiding gaat daarom vanuit Buitengewoon, de jobcoach partner.

Monique: “De jobcoach van Buitengewoon verzorgt de persoonlijke ondersteuning van de kandidaat,  gaat met de kandidaat in gesprek en zorgt voor de instroom. Hierin wordt gekeken naar de persoonlijke situatie van de kandidaat. Heel fijn dat we zo’n partner zelf in huis hebben, dat is ook echt uniek. Op de werkvloer werken we vervolgens met een buddysysteem: een ervaren medewerker die een kandidaat begeleidt, om de instap zo klein mogelijk te maken. Een mooi neveneffect is natuurlijk dat de begeleidende collega ook weer leert en groeit. Door deze werkwijze is iedereen betrokken en krijgt een SROI ‘verplichting’ een ander karakter. We zien het effect van deze aanpak op de mensen en dat geeft energie én loyale collega’s.  

PSO Trede 3

Praktijk Leerlocaties zijn op deze manier een inspirerend voorbeeld van sociaal duurzaam ondernemen. Sociaal en duurzaam ondernemen gaat bij Gom verder dan alleen deze initiatieven. “Gom richt zich op meerdere dimensies van diversiteit, ook op generaties en leeftijden, cultuur en etnische diversiteit. En mede door deze initiatieven heeft Gom de hoogste trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen weten te behalen, een erkenning voor het vooruitstrevende beleid op het gebied van Diversiteit & Inclusie. Steeds meer mensen zien datde schoonmaakbranche is een mooie branche is om in te werken, om terug te keren naar de arbeidsmarkt of om je verder te ontwikkelen. Voor iedereen een plek.”